Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   

Alvydas Augustinas Jegelevičius (1949 10 03 Domantonių k., Alytaus r.), kompozitorius, estrados dainininkas. 1960-67 mokėsi smuikuoti Alytaus vaikų muzikos mokykloje. 1970-73 grojo, dainavo, vadovavo Alytaus roko grupei „Aisčiai". 1970-75 mokėsi choro dirigavimo ir dainavimo Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje. 1973-75 buvo Lietuvos valstybinės filharmonijos J. Tiškaus vadovaujamo ansamblio „Estradinės melodijos" solistas. 1975-77 Lietuvos valstybinės filharmonijos ansamblio „Vilniaus aidai" meno vadovas, dainininkas ir instrumentininkas. Vėliau kurį laiką vadovavo Panevėžio autokompresorių gamyklos estradiniam ansambliui. Nuo 1979 Vilniaus miesto estradinių orkestrų ir ansamblių susivienijimo pianistas, 1982-88 šio susivienijimo grupių dirigentas.

1983-88 A. Jegelevičius Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose neakivaizdiniu būdu studijavo estradinę ir džiazo muziką, instrumentuotę ir orkestrinį dirigavimą. 1988-95 Vilniaus teatro „Sietynas" (vėliau „Vaidilos") kompozitorius ir muzikos dalies vedėjas.

PAGRINDINIAI KŪRINIAI. Pagrindinė A. Jegelevičiaus kūrybos sritis - estradinė muzika. Sukūrė apie 300 įvairių kūrinių, daugiausia dainų solistams, duetams, vokaliniams ansambliams ir chorams. Parašė per 20 instrumentinių pjesių estradiniams orkestrams bei ansambliams, muzikos teatrui, kino filmams ir vaikams, padarė daug aranžuočių estradiniams orkestrams bei ansambliams. Iš stambesnių kūrinių minėtini šie: miuziklas „Dzūkiška karčema" (B. Sriubo libretas, 1980), miuziklai-pasakos vaikams „Spyruoklinis kareivėlis" (V. Palčinskaitės ž., 1986), „Lapės gyvenimas ir mirtis" (pagal V. Pietario pasakas, 1991); T. Williamso „Vasara ir dūmai" (1999); Mažoji oratorija „Žeme, nepalik mūsų" (A. Ambraso ž.) orkestrui, chorui, skaitovui ir solistui (1980), „Prie ugnelės" (V. Bložės ž.): Triptikas solistui, vokaliniam ansambliui ir orkestrui (1979-80); „Medinis dieve" (D. Pranckietytės ž.) mišriam chorui, solistui ir fonogramai (1991); „Po medžio skara" (E. Mezginaitės libretas): Operetė vaikams (1997); muzika animaciniams filmams „Dovana" ir „Svetimam laike" (2000).

A. Jegelevičiaus dainos skambėjo daugelyje koncertų, festivalių, konkursų Lietuvoje, buvusioje Sovietų Sąjungoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Bulgarijoje, Austrijoje, Kuboje, JAV, Kanadoje. Kompozitorius yra surengęs daug autorinių koncertų, už dainas yra pelnęs įvairių prizų. 1997 A. Jegelevičius priimtas į Lietuvos kompozitorių sąjungą.

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga