Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   

BEATA BAUBLINSKIENĖ (LEŠČINSKA)

Beata Baublinskienė gimė 1973 m. Vilniuje. 1991 m. baigė Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą, fortepijono ir muzikos teorijos specialybes. 1991-1997 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje studijavo muzikos istoriją (Rūtos Stanevičiūtės kl.), baigdama apgynė magistro darbą „Postmodernus konvencijų žaismas Krzysztofo Pendereckio operoje buffa Ubu Rex". 1996 m. Pagal „Tempus" programą studijavo Graco universiteto (Austrija) muzikologijos institute (prof. Rudolfo Flotzingerio kl.). 
1996-2001 m. dirbo Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Muzikos skyriaus redaktore, 1998-2008 m. - Lietuvos radijo programos „Klasika" redaktore (rengė ir vedė laidas „Dienos klasika", „Musica sacra", „Naujoji klasika", „Medūzos spąstai", „Muzikinis pastišas", viktoriną „Labirintas", žurnalą „Muzika"). Nuo 2005 m. muzikologė yra Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro mėnraščio „Bravissimo" redaktorė. Nuo 2006 m. kasmet Vilniuje organizuoja Tarptautinius operos kritikų seminarus. 2011 m. dalyvavo tarptautinės asociacijos „Opera Europa" konferencijoje Varšuvoje.
Lietuvos kompozitorių sąjungos Muzikologų sekcijos narė nuo 2004 m., nuo 2009 m. - jos tarybos vicepirmininkė.
2003-2009 m. Profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų vertinimo komisijos ir kitų Kultūros ministerijos komisijų ekspertė; 2004-2007 m. LNOBT apdovanojimų „Operos Švyturiai" vertinimo komisijos ekspertė; 2004, 2007-2011 m. Tarptautinio šiuolaikinės muzikos festivalio „Gaida" atstovė spaudai; nuo 2010 m. -  LKS tinklaraščio „Antena" redaktorė.
2004 m. muzikologė apdovanota Vytauto Landsbergio fondo, Lietuvos kompozitorių sąjungos bei Muzikos informacijos ir leidybos centro premija „Už dėmesį lietuvių muzikai ir jos kūrėjams". 
Profesinių interesų laukas - muzikinis teatras ir šiuolaikinė muzika, interdiscipliniškumo klausimai.

PAGRINDINIAI DARBAI

Sudaryti, redaguoti leidiniai
Vilniaus intermezzo. Chopinas ir Lietuva 2010. Išplėstas XI lietuvių ir lenkų muzikologų konferencijos „Fryderyko Chopino recepcija šiuolaikinėse lietuvių ir lenkų muzikinėse kultūrose" straipsnių rinkinys su santraukomis lenkų ir anglų kalbomis. Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2012. 228 p. [ISBN 978-609-8038-04-0]
XI lietuvių ir lenkų muzikologų konferencija „Chopino recepcija šiuolaikinėse lenkų ir lietuvių muzikinėse kultūrose". Tezių knygelė. Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2010. 91 p.
Bravissimo. Mėnraštis apie operą ir baletą, Nr. 1-29, 52-65 [iš viso 36 leidiniai] (2005-2008, 2010-2012). Redaktorė.

Moksliniai straipsniai
Šokame Chopiną: Johno Neumeierio baletas „Die Kameliendame" (tarp operos, baleto ir kino). Vilniaus intermezzo. Chopinas ir Lietuva 2010. XI lietuvių ir lenkų muzikologų konferencijos „Fryderyko Chopino recepcija šiuolaikinėse lietuvių ir lenkų muzikinėse kultūrose" straipsnių rinkinys. Sud. B. Baublinskienė. Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2012. P. 130-143. [ISBN 978-609-8038-04-0].
Opera [apie lietuviškas tarpukario operas]. Lietuvos muzikos istorija. II knyga. Nepriklausomybės metai. 1918-1940. Sud. A. J. Ambrazas. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2009.  P. 372-409. [ISBN 978-9986-503-85-9].
Genius loci and the newest Lithuanian chamber scenic projects. The problem of cultural identity. Poetics and Politics of Place in Music. Proceedings from the 40th Baltic Musicological Conference. Ed. by Rūta Stanevičiūtė and Lina Navickaitė-Martinelli. Vilnius: Lithuanian Composers' Union, 2009. P. 205-216. [ISBN 978-952-5576-07-8].
Interwar Lithuanian Operas As the Fulfillment of Expectations to the National Art in the Twenties. Music in the twenties of the twentieth century. Collection of papers, International Musicological Symposium. Ljubljana, Slovenija, 21.-24. IV. 2008. Published by Festival Ljubljana, 2009. P. 247-253. [ISBN 978-961-91596-4-4].
Obsessions of Nationality and Modernity in the 20 Century's Lithuanian Music and Traditionalist Operas of Jurgis Karnavičius. The 20th Century and The Phenomenon of Personality in Music, Selected papers of the 39th Baltic Musicology Conference dedicated to the 100th anniversary of the composer Jãnis Ivanovs (1906-1983), 9-11 October 2006 Riga, ed. by Laila Ozoliņa, Imants Mežaraups, Riga: Musica Baltica, Latvijas Komponistu savienība, 2007. 
Svetima muzika Krzysztofo Pendereckio operoje „Ubu Rex": funkcionavimo ir suvokimo ypatybės. Muzika muzikoje: įtakos, sąveikos, apraiškos. IX lenkų ir lietuvių muzikologų konferencijos knyga. Sud. Audronė Žiūraitytė. Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2004. P. 62-73.

Pranešimai konferencijose
Lokys by Bronius Kutavičius - the Postmodern Opera, or an Attempt to Write Traditional Opera par excellence at the Very End of the 20th Century [Broniaus Kutavičiaus Lokys - tradicinės operos link?]. 43-oji tarptautinė Baltijos muzikologų konferencija „Muzika, pakeitusi laiką". Vilnius, 2012 m. rugsėjo 12-14 d.
Modernėjimo diskursas lietuviškoje operoje: lūžis po 1990 metų. Konferencija „Modernumo diskursas šiuolaikiniame Lietuvos mene". Skiriama kompozitoriaus Osvaldo Balakausko 75-ies metų jubiliejui. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2012 m. balandžio 19 d.
The history of national opera in Lithuania – A continuous evolution or fragmented pastiche? [Lietuvių nacionalinės operos istorija: nuosekli evoliucija ar fragmentuotas pastišas?]. Tarptautinė muzikologų konferencija „New Music in History Writing and New Approaches to Writing Music History“. Tallinn: Estonian Academy of Music and Theatre, Estonian Musicological Society, 2012 m. vasario 2-4 d.
That Crazy Noughties. Contemporary Lithuanian Opera's Scene: Boom of the Composing [Tas pašėlęs pirmasis dešimtmetis. Šiuolaikinė Lietuvos operos scena: kūrybinis bumas]. Tarptautinė muzikologų konferencija „Baltic musics and musicologies". Kenterberis (JK): Canterbury Christ Church University, 2011 m. gegužės 26-28 d.
Šokame Chopiną: Johno Neumeierio baletas „Die Kameliendame". XI lietuvių ir lenkų muzikologų konferencija „Chopino recepcija šiuolaikinėse lenkų ir lietuvių muzikinėse kultūrose". Vilnius, 2010 m. birželio 4-6 d.
Kodėl neturime lietuviškos Karmen? IV operos kritikų seminaras „Operos libreto fenomenas". Vilnius, 2009 m. lapkričio 21 d.
Tarpukario lietuviškos operos kaip trečiojo dešimtmečio reikalavimų tautiniam menui išpildymas. Tarptautinė muzikologų konferencija „XX amžiaus trečiojo dešimtmečio muzika". Liubliana, 2008 m. balandžio 22-24 d.
Genius loci ir naujausi lietuvių kameriniai sceniniai projektai. Kultūrinio tapatumo klausimas. XL Baltijos muzikologų konferencija „Muzika ir genius loci: poetika ir politika". Vilnius, 2007 m. spalio 17-21 d.
Tautiškumo ir modernizmo obsesijos XX a. lietuvių muzikoje ir tradicionalistinės Jurgio Karnavičiaus operos, 39-oji Baltijos muzikologų konferencija „XX a. muzika ir asmenybės fenomenas". Ryga, 2006 m. spalio 9-11 d.
Informacinis pranešimas „Lietuvių muzika 2003". 37-oji tarptautinė Baltijos muzikologų konferencija Rygoje „Tautinė kultūra ir globalizacija". 2003 m. spalio 23-25 d.

Kitos svarbesnės publikacijos
Nicholas Payne'as: Opera Europa – naudingam bendradarbiavimui. Pokalbis su asociacijos Opera Europa vadovu. Bravissimo, 2011, Nr. 5-6.
Kasper Holten: nesirūpinu dėl operos ateities, ji šviesi. Pokalbis su režisieriumi, naujuoju Londono Covent Garden operos direktoriumi. Bravissimo, 2011, Nr. 3-4.
Palaiminti tikintieji, arba Richardo Wagnerio „Parsifalis" Taline. Literatūra ir menas, 2011-09-16.
„Polis Mariae" su grigališkuoju choralu. Literatūra ir menas, 2011-09-09.
Apie ką yra opera „Otelas"? 7 meno dienos, 2011-03-01.
Violetos galia. 7 meno dienos, 2011-01-07.
Šiapus ir anapus apokalipsės: „bandymas apžvelgti". „Gaidos" obertonai 1991-2009. Recenzijos, pokalbiai, reminiscencijos, sudarytoja Rūta Stanevičiūtė. Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2010. P. 528-533. [ISBN 978-609-8038-01-9] 
Kodėl neturime lietuviškos Karmen? Bravissimo, 2010, Nr. 5-6. [ISSN 1822-3001] .
Ar turime lietuvišką brodvėjų? Literatūra ir menas, 2009-05-22. 
Daniškoji „Silfidė" - kukli kaip Undinėlė (Premjera: Bournonville'o stiliaus esmė - gracija, kurioje negali matytis pastangų). Verslo žinios, 2009 03 06, Laisvalaikis.
Tas kuklus meistriškumo žavesys (apie R. ir Z. Ibelhauptų rečitalį). Literatūra ir menas, 2008-03-21. 
Gražinos pergalė. Jurgio Karnavičiaus operai - 75. Bravissimo, 2008, Nr. 3.
Radvila Perkūnas - senojo Vilniaus gyvenimo vaizdai. Bravissimo, 2008, Nr. 4.
Mariuszas Trelińskis: esu už tiesą. Pokalbis su „Boriso Godunovo" režisieriumi. 7 meno dienos, 2008-03-07. 
Pašėlęs trečiasis dešimtmetis ir Vinko Globokaro „Istorijos angelas". Tarptautinė muzikologų konferencija Liublianoje. 7 meno dienos, 2008-05-09.
Aida, La Scala ir Violeta Urmanavičiūtė. Bravissimo, 2007, Nr. 1.
Opera naujų medijų amžiuje. Diskutuoja kritikai. Bravissimo, 2007, Nr. 2.
Kas tos Valkirijos? Psichoanalitinis požiūris. Bravissimo, 2007, Nr. 3.
Gimė kūrinys. Ramintos Šerkšnytės kantata-oratorija Vilniaus festivalyje. 7 meno dienos, 2007-06-29. 
Bachas ir jo Pasija pagal Joną. Bravissimo, 2007, Nr. 6.
Apie lietuvišką repertuarą: diskutuoja G. Kėvišas, D. Parulskienė, L. Vilimienė, Ž. Ramoškaitė. Bravissimo, 2007, Nr. 6.
Mstislavas Rostropovičius: nuogas Bachas - tai genialu. In memoriam. Bravissimo, 2007, Nr. 6.
Bairoito festivalis. Wagnerio meka šaukiasi skandalų. Bravissimo, 2007, Nr. 7-8.
Festivalyje Sirenos - muzikiniai ars moriendi. Bravissimo, 2007, nr. 9.
Pekka Hako: duokite erdvės ryškioms individualybėms (pokalbis su suomių muzikologu, ilgamečiu informacijos centro vadovu). Literatūra ir menas, 2006-06-30. 
Ledi Makbet iš Savanorių prospekto (D. Šostakovičiaus operos pastatymo Rygoje recenzija). Bravissimo, 2006, Nr. 3.
Sergejus Larinas: gyventi reiškia dainuoti. Bravissimo, 2006, Nr. 7.
Socialinio teatro fiesta Rygoje (apie operos festivalį). Bravissimo, 2006, Nr. 8.
A + B = One, arba kas nužudė Lorą Palmer? [apie Gaidoje rodytą olandų kompozitoriaus Michelio van der Aa kamerinę operą]: www.balsas.lt, 2005 m. spalio 27 d. 
Rytis Mažulis: Mintyse esu karys. www.bernardinai.lt, 2005 m. liepos 11 d.
Rytis Mažulis: Mintyse esu karys (tęsinys). www.bernardinai.lt, 2005 m. liepos 12 d.
The Composer Bronius Kutavičius. The Future is cold and technical. Lithuanian Culture Express '01/2005.
Kankinti (ne)reiškia mylėti (A. Šenderovo „Dezdemonos" premjeros recenzija). Literatūra ir menas, 2005-06-10. 
Meilės labirintuose: L. Donskis ir O. Lapinas apie Otelą ir Dezdemoną. Bravissimo, 2005, Nr. 1.
Pradžioje buvo judesys: pokalbis su Maja Pliseckaja ir Rodionu Ščedrinu. Bravissimo, 2005, Nr. 2.
Muzika be etikečių. Pokalbis apie Ryčio Mažulio muzikos CD „Čiauškanti mašina" su flamandų įrašų kompanijos „Megadisc Classics" vadovu Patricku de Clercku. 7 meno dienos, 2005-12-02.
Lygtis su nežinomuoju „opera": Šiuolaikinis muzikinis teatras „Gaidoje". 7 meno dienos, 2004-11-12.
Romantiškoji „Gaidos" šizofrenija. 7 meno dienos, 2004-10-15.
Kristaus istorija moters akimis. Interviu su kompozitore Onute Narbutaite. 7 meno dienos, 2004-10-08.
Ir nuaidėjo Austrijoj lietuviška gaida. Lietuvių muzika festivalyje „Klangspuren". 7 meno dienos, 2004-10-01.
„Midem" - šansas muzikos leidybai. Pokalbis su muzikos mugės „Midem" klasikos ir džiazo departamento vadove Cornelia Much. 7 meno dienos, 2004-06-25.
Nužengusi nuo pjedestalo. Krzysztofo Pendereckio „Karalius Ūbas" Vilniaus festivalyje. 7 meno dienos, 2004-06-04. 
Nuo tautiškumo iki... Baltijos muzikologų konferencija „Tautinė kultūra ir globalizacija". 7 meno dienos, 2003-11-21.
Praeitis ir utopija. Giedriaus Kuprevičiaus „Kipras, Fiodoras ir kiti". 7 meno dienos, 2003-11-07. 
Tikėjimas be ugnies. Broniaus Kutavičiaus „Ugnis ir tikėjimas". 7 meno dienos, 2003-10-17. 
Nauja yra nauja? Operos metamorfozės: dvyliktojo šiuolaikinės muzikos festivalio „Gaida". 7 meno dienos, 2002-10-25. 
Tiesiog verdiška tragedija. LNOBT vasaros sezoną Trakų pilyje užbaigė Vytauto Klovos „Pilėnai". 7 meno dienos, 2002-07-12. 
Laužantys inscenizavimo klišes. Latvijos nacionalinės operos spektakliai Vilniaus festivalyje. 7 meno dienos, 2002-06-07.

Vertimai
Magdalena Dziadek. Apie Poznanės operos teatro istoriją. VI tarptautinio operos kritikų seminaro „Baltiškoji tapatybė operoje" stendinis pranešimas. Vilnius, 2011.
Mikus Čeže. Latvijas Nacionālā opera ir „klajojančio jubiliejaus" fenomenas. V tarptautinio operos kritikų seminaro „Nuo Traviatos iki Valkirijos..." pranešimas. Vilnius, 2010.
Marta Szoka. Continuum ar novum? Felikso Bajoro kūryba po 1989 metų. In: Feliksas Bajoras. Viskas yra muzika. Sud. Gražina Daunoravičienė. Vilnius: Artseria, 2002. P. 77-83.
Małgorzata Janicka-Słysz. Felikso Bajoro Muzika Sandomirui: 'daina be žodžių'. In: Feliksas Bajoras. Viskas yra muzika. Sud. Gražina Daunoravičienė. Vilnius: Artseria, 2002. P. 221-229.
Marta Szoka. Felikso Bajoro Missa in musica kaip mišių rito interpretacija. In: Feliksas Bajoras. Viskas yra muzika. Sud. Gražina Daunoravičienė. Vilnius: Artseria, 2002. P. 231-239.
Małgorzata Janicka-Słysz. „Visa tai yra simboliai kažko, ką aš maloningai teikiuosi paaiškinti per muziką". Apie Kosminę Vytauto Bacevičiaus muziką. In: Vytautas Bacevičius. Gyvenimo partitūra. Sud. O. Narbutienė. T. 1. Vilnius: Petro ofsetas, 2005. P. 406-412.
Krzysztof Droba. Eugeniuszas Knapikas - eskizas portretui „muzikos iš muzikos" fone. In: Muzika muzikoje: įtakos, sąveikos, apraiškos. Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2004. P. 74-84.
Małgorzata Janicka-Słysz. Vytauto Bacevičiaus muzikinės inspiracijos. In: Muzika muzikoje: įtakos, sąveikos, apraiškos. Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2004. P. 154-162.
Krzysztofo Pendereckio operos Ubu Rex libreto vertimas iš lenkų k. 2004 m. Vilniaus festivalyje rodytam pastatymui.
Andrzej Chłopecki. Blėstančio šimtmečio prietarai. Muzikos barai, 2001, Nr. 7-8. P. 60-68.

Tekstai CD bukletams
Osvaldo Balakausko „Requiem" , 2004 (http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2005-08-19-osvaldas-balakauskas-requiem/12590).
Raimondo Sviackevičiaus „A Farewell to Arms", 2004.
Arvydo Malcio „Nepaklusniųjų žemė", 2004, „Erškėčių akys", 1999, Impetus, 2008.

Atnaujinta 2012 09 17

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga