Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   

EGLĖ ŠEDUIKYTĖ KORIENĖ

Eglė Šeduikytė Korienė gimė 1971 m. Žemaičių Kalvarijoje, muzikų Alvydo ir Aldonos Šeduikių šeimoje. 1990 m. baigė fortepijono specialybę M. K. Čiurlionio menų mokykloje (R. Karosaitės klasė),  2001 m. vargonų specialybės magistro studijas (B. Vaitkaus kl.) ir 2003 m. meno aspirantūrą (Leopoldo Digrio kl.) Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, jai suteiktas meno licenciato kvalifikacinis laipsnis. 2008 m. apgynė disertaciją, jai suteiktas humanitarinių mokslų daktaro laipsnis.
Nuo 2001 m. dirba Vilniaus universiteto Kultūros centre. Koncertavo vargonų muzikos festivaliuose, dalyvavo meistriškumo kursuose Švedijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Lietuvoje, su VU Kamerinės muzikos ansambliu įrašė CD (2004), padarė įrašų Lietuvos radijui.
2006, 2008 ir 2010 metais Eglė Šeduikytė Korienė bendradarbiavo organizuojant Jono Žuko vargonininkų konkursą, yra konkurso organizacinio komiteto narė. Dalyvauja tarptautinėse mokslinėse konferencijose, skelbia straipsnius mokslinėje spaudoje, yra Lietuvos muzikos istorijos II knygos „Nepriklausomybės metai 1918-1940" bendraautorė.
Nuo 2011 m. dirba lektore Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.

SVARBIAUSIEJI DARBAI

Monografijos
Lietuvos vargonų menas XIX a. pabaiga-XX a. pirmoji pusė. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2012. 302 p. ISBN 978-609-8071-04-7.

Moksliniai straipsniai
Vakarų Europos vargonų statybos tendencijos Lietuvos vargondirbystėje XIX a. pabaigoje-XX a. pirmojoje pusėje: romantinių vargonų skambesio ypatumai. Menotyra, 2012, T. 19, Nr. 3, p. 217-229.
Lithuanian organ school in 1894-1949: continuity of traditions [Lietuvos vargonų mokykla 1894-1949: tęstinumas ir tradicijos]. Tarptautinės mokslinės konferencijos (2010 05 07, Daugpilis) Music Science Today: the permanent and the changeable pranešimai ir moksliniai straipsniai. Daugavpils: Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds „Saule" 2011, III, p. 50-59.
Tautinio tapatumo apraiškos lietuvių vargonininkų kūryboje 1894-1949 metais. Mokslinės konferencijos (Vilnius, 2010 04 14, LMTA)  Nepriklausomybės 20-metis. Kultūros lūžiai, pokyčiai ir pamokos. Tapatybės problema pranešimai ir moksliniai straipsniai. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2010, p. 66-72.
Vargonininkų rengimas ir iškilieji vargonininkai. Lietuvos muzikos istorija. Nepriklausomybės metai 1918-1940. II knyga, Vilnius, 2009, p. 302-310.
Lietuviškoji vargonų mokykla 1894-1949 metais: savitieji ir universalieji bruožai. Lietuvos muzikologija, 2009, X t., p. 114-126.
Lietuvos vargonininkų profesinio rengimo pedagoginiai principai ir mokymo metodika XX a. pirmojoje pusėje. Lietuvos muzikologija, 2007, T. VIII, p. 105-119.
Bažnyčios vargonininko repertuaro raida Lietuvoje XIX a. antrojoje-XX a. pirmojoje pusėje. Menotyra, 2005, Nr. 1, p. 27-33.
Lietuvos vargonininkų profesinis parengimas pirmaisiais XX a. dešimtmečiais. Menotyra, 2004, Nr. 1, p. 8-15.
Lietuvos koncertinio vargonavimo ištakos. Meno ir žmogaus sąveika: kūryba, interpretacija, pedagogika. LMTA, 2004, p. 90-96.

Pranešimai konferencijose
Vargonų meno reikšmė Lietuvos muzikiniame gyvenime XIX a. paskutiniaisiais-XX a. pirmaisiais dešimtmečiais: tautinių tradicijų ir Vakarų Europos kultūros sąveika. Pranešimas Šiaulių universiteto Menų fakulteto 45-mečiui skirtoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Menas ir mokslas: pastovumo ir kaitos apraiškos". Šiauliai, 2012 10 25.

Kitos publikacijos
Jonas Žukas - prancūziškosios vargonų mokyklos kūrėjas Lietuvoje. Muzikos barai, 2003, Nr. 11, p. 24-26.
Vargonų pamokos. Olandų vargonininko profesoriaus Theo Jellema viešnagė Vilniuje. 7 meno dienos, 2004, Nr. 10, p. 3.
Lietuvos koncertinio vargonavimo ištakos. Meno ir žmogaus sąveika: kūryba, interpretacija, pedagogika. LMTA, 2004, p. 90-96.
Ar didžiausi Lietuvoje Šv. Jonų bažnyčios vargonai taps Vilniaus universiteto pasididžiavimu? Universitas Vilnensis, 2006 Nr. 1, p. 2-13.
Vargonininkė Eglė Šeduikytė-Korienė: Vargonai ir menui, ir mokslui (interviu, kalbino Paulius Grigonis). Muzikos barai, 2009, Nr. 5-6, p. 36-38.
Paskelbti Dietricho Ewaldo von Grotthusso muzikos kūrinių rankraščiai. Muzikos barai, 2010, Nr. 5-6, p. 24-25.
Zigmas Aleksandravičius - italų vargonų mokyklos ambasadorius tarpukario Lietuvoje. Muzikos barai, 2011 kovas-balandis, p. 12-15.

Koncertinė veikla
Išleista kompaktinė plokštelė su Vilniaus universiteto Kamerinės muzikos ansambliu, vad. P. Koncė, Eglė Šeduikytė Korienė (vargonai). Lietuvos radijas, 2004.
Koncertų ciklas „Gaudžia istoriniai vargonai": 2005 07 Kretingoje, 2006 08 27 Šiluvoje, 2007 09 30 Žemaičių Kalvarijoje. Solistai Raminta Vaicekauskaitė (sopranas), Giedrius Labanauskas (trimitas), VU Kamerinės muzikos ansamblis (vad. P. Koncė), Eglė Šeduikytė-Korienė (vargonai).
Koncertas „Europos kultūros sostinė". Plateliai, 2009 m. birželio 28 d., skirtas J. Garalevičiaus vargonų 100-osioms metinėms, atl. Eglė Šeduikytė-Korienė (vargonai)
Koncertas Paveldo dienoms Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje 2010-09-26 „Šventadienio muzika iš Sapiegų tabulatūros", atlikėjai: Eglė Šeduikytė-Korienė (vargonai)  ir Schola Gregoriana Vilnensis (grigališkasis choralas), vad. Dainius Juozėnas.

Atnaujinta 2015 08 05

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga