Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   
GENOVAITĖ ČETKAUSKAITĖ

Genovaitė Četkauskaitė gimė 1925 m. Paželviuose Ukmergės raj. 1949 m. baigė Vilniaus pedagoginio instituto Filologijos fakultetą, 1954 m. - Lietuvos konservatoriją, Jadvygos Čiurlionytės muzikologijos klasę. 1950-1971 m. dirbo Vilniaus M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokytoja. 1956-1961 m. Lietuvių kalbos ir literatūros instituto Tautosakos skyriaus mokslinė bendradarbė, 1954-2000 m. Lietuvos konservatorijos, nuo 1992 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Liaudies muzikos laboratorijos, nuo 1993 m. Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyriaus bendradarbė, 1959-1984 m. kabineto (skyriaus) vedėja. Jai vadovaujant sudaryta nuosekli archyvinio darbo metodika, suintensyvėjo liaudies dainų šifravimas, rankraštinių rinkinių sudarymas, medžiagos sisteminimas, sudarant melodijų ir tekstų katalogus. 1984 m. apgynė menotyros kandidato disertaciją.
Lietuvos kompozitorių sąjungos narė nuo 1962 metų.
Didžiulės mokslinės vertės turi G. Četkauskaitės muzikinis folkloristikos darbas - lietuvių liaudies dainų melodijų tipologinio katalogo sukūrimas. Jo klasifikaciniai principai buvo panaudoti jos parengtame dainų rinkinyje „Dzūkų melodijos" (1981), o teoriškai pagrįsti išsamioje monografijoje „Lietuvių liaudies dainų melodijų tipologija".


SVARBIAUSIEJI DARBAI
Monografijos, rinkiniai

Suvalkiečių dainos. Pietvakarių Lietuva, III dalis iš serijos „Lietuvių liaudies muzika", 2 CD ir knyga. Vilnius: Lietuvos muzikos akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyrius, 2002.
Aukštaičių dainos. Šiaurės rytų Lietuva, II dalis iš serijos „Lietuvių liaudies muzika", 3 CD arba 3 MC ir knyga. Vilnius: Lietuvos muzikos akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyrius, 1998.
Lietuvių liaudies dainų melodijų tipologija. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1998. 324 p. ISBN 9986-39-090-7
Dzūkų melodijos. Vilnius: Vaga, 1981. 621 p.

Garso įrašų rinkiniai
Lietuvių liaudies muzika, 1 CD, 1995.
Lietuvos TSR liaudies muzika, 2 LP, 1986
Dzūkų dainininkė Marė Kuodžiūtė-Navickienė, 1 LP, 1976.
Dzūkų dainos, I dalis iš serijos „Lietuvių liaudies muzika", 4 LP, 1974. 
Lietuvių liaudies dainų antologija, 6 LP, 1966 ir 1968 m.

Atnaujinta 2013 12 20

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga