Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   

IRENA MIKŠYTĖ

M. Aleksos nuotr.Irena Mikšytė - Lietuvos muzikologė, žurnalistė, redaktorė. Ji gimė 1927 m. lapkričio 21 d. Kaune. 1945 m. baigė Vilniaus II-ąją mergaičių gimnaziją. Vilniaus universitete studijavo chemiją. 1953 m. baigė Lietuvos konservatorijos J. Ginzburgo fortepijono klasę.
1948-1955 m. dirbo fortepijono mokytoja Vilniaus dešimtmetėje muzikos mokykloje. Nuo 1953 m. dirbo Lietuvos radijo muzikos laidų redaktore, 1957-1967 m. Lietuvos radijo ir televizijos komiteto Muzikos laidų redakcijos vyr. redaktorė; 1964-1974 m. rengė ir vedė TV muzikos laidą „Tonika". 1967-1985 m. žurnalo „Kultūros barai", 1986-1987 m. savaitraščio „Literatūra ir menas" muzikos skyrių redaktorė. 1989-1991 m. - SSRS AT deputato, kompozitoriaus V. Laurušo padėjėja.
Parašė daug aktualių straipsnių ir apybraižų, paskelbė atskirų Lietuvos rajonų bei miestų muzikinio gyvenimo ir jo istorijos apžvalgų. Įvertinta kaip nusipelniusi kultūros ir švietimo darbuotoja.
Lietuvos kompozitorių sąjungos narė nuo 1987 m. 1993-2002 m. Lietuvos našlaičių globos komiteto Čikagoje bendradarbė. Lietuvos žurnalistų sąjungos, Lietuvos muzikų sąjungos narė. Šiuo metu priklauso kelioms visuomeninėms senjorų draugijoms.
Parašė daug muzikinės publicistikos (savo vardu ir slapyvardžiu Irma Jūraitė), libretą V. Baumilo operai „Paskenduolė" (1957 m.), scenarijus televizijos dokumentiniams muzikos filmams, tekstų dainoms, kurias sukūrė E. Balsys, B. Gorbulskis, V. Laurušas, V. Telksnys. Į lietuvių kalbą išvertė daug E. Grygo, F. Šuberto, R. Šumano ir kitų kompozitorių dainų, romansų, arijų tekstų.

Svarbiausieji darbai

Monografijos

Irena Mikšytė. Klausyta, stebėta, bendrauta: muzikinė publicistika (1957-2007 m.). Vilnius: Lietuvos muzikų sąjunga, 2007. 478 p. ISBN 978-9986-429-32-6

Publikacijos
Daugelis apybraižų, esė, pokalbių, interviu, apžvalgų, recenzijų, publikuotų „Kultūros baruose", „Švyturyje", „Nemune", „Pergalėje", „Literatūroje ir mene", „Muzikos baruose", „7 meno dienose" ir kituose leidiniuose, autorė.
Dalis jų publikuota rinktinėje „Klausyta, stebėta, bendrauta: muzikinė publicistika (1957-2007 m.)".

Ilgokai laukta. Pirmoji kompaktinė plokštelė, skirta Vytauto Laurušo kūrybai. 7 meno dienos, 2003 m. sausio 3 d. 
Į kiekvieno krūtinę po žodį įdėsiu. Literatūra ir menas, 2002 m. spalio 18 d.

Scenarijai TV dokumentiniams muzikos filmams
„Dainos jaunystė" (apie dainų šventę, 1960 m., rež. V. Maciulevičius)
„Dainos sparnais" (skirtas Lietuvos dainų šventėms, 1960 m.)
„Kūrinio gimimas" (apie kompozitorių E. Balsį, 1963 m., rež. A. Araminas)
„Jaunųjų balsai" (apie jaunus Operos ir baleto teatro artistus, 1963 m., rež. V. Imbrasas)
„Mūsų Kipras" (apie K. Petrauską, 1985 m., rež. K. Musnickas).

Atnaujinta 2012-03-15

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga