Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   

Juozas Širvinskas (1943 11 13 Musninkuose, Širvintų r.), kompozitorius, kultūros ir meno veikėjas. 1950-61 mokėsi Vilniaus vidurinėje meno mokykloje (muzikos teorijos skyriuje, pas dėst. R. Žigaitį mokėsi kompozicijos). 1961-69 su pertrauka studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (prof. E. Balsio kompozicijos klasėje). Studijų metais dirbo koncertmeisteriu konservatorijoje ir Statybininkų rūmuose.

1968-70 J. Širvinskas - Lietuvos radijo ir televizijos komiteto muzikos redaktorius, 1970-77 televizijos garso režisierius, 1977-90 Lietuvos kino studijos garso operatorius. 1990-95 Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro meno vadovas, nuo 1997 kultūros viceministras, nuo 2002 Kultūros ministerijos sekretorius.

Nuo 1972 J. Širvinskas - Lietuvos kompozitorių sąjungos narys, 1979 buvo išrinktas šios sąjungos Muzikos fondo valdybos pirmininku. Nuo 1982 Lietuvos kinematografininkų sąjungos narys.

J. Širvinskas yra sukūręs nemažai įvairių žanrų kūrinių, ypač daug muzikos parašė teatrui ir kinui (meniniams, dokumentiniams, televizijos filmams). Kompozitorius bendradarbiavo su režisieriais J. Miltiniu, J. Vaitkumi, I. Bučiene, D. Tamulevičiūte, V. Žalakevičiumi, A. Grikevičiumi, M. Giedriu, G. Lukšu, A. Puipa, H. Šablevičiumi, R. Verba, J. Lapinskaite ir kitais menininkais. Už instrumentinius kūrinius ir muziką teatrui bei kinui yra pelnęs įvairių premijų.

Kompozitoriaus kūrybai būdinga logiškas mąstymas, taupus muzikinių minčių dėstymas, konkretumas, kontrastingumas ir spalvingumas.

KŪRINIAI. Teatrui ir televizijai. Baletas „Mergaitė su degtukais" (J. Širvinsko libretas pagal H. K. Anderseną, 1968-69), miuziklas „Kelionė į Atatą" (K. Sajos libretas, 1978), miuziklas televizijai „Paskutinė lapė" (V. Žilinskaitės libretas, 1977).
Instrumentiniai kūriniai. Baladė fortepijonui ir kameriniam orkestrui (1968-69), Sonata smuikui ir fortepijonui (1969), Spalvos: Pjesių ciklas fortepijonui (1972), Sonata violončelei ir fortepijonui, Keturios miniatiūros styginių kvartetui (1973), Keturi šokiai fortepijonui (1974), Kvartetas fleitai, obojui, violončelei ir klavesinui, Daina ir Šokis smuikui ir fortepijonui, Trys pjesės fleitai ir fortepijonui (1976), Pirmasis styginių kvartetas (1977), Improvizacija violončelei solo (1978), Kamerinė simfonija (skirta Vilniaus universiteto 400-osioms metinėms, 1979), Toccata barbara altui solo (1980), Antrasis styginių kvartetas (1984), Trečiasis styginių kvartetas „Mano krašto dainos" (1992).
Vokaliniai-instrumentiniai kūriniai. „Balta žuvėdra" (K. Borutos ž.) moterų oktetui ir fortepijonui, „Jūra" (O. Miciūtės ž.) moterų oktetui ir fortepijonui, „Aš lauksiu prie Vilniaus" (P. Širvio ž.) baritonui ir estradiniam orkestrui (1970), „Žali kareivių laiškai" (V. Rudoko ž.) baritonui ir fortepijonui, „Pavasario išdaigos" (O. Miciūtės ž.): Dainų ciklas vaikams (1971), „Dialogas" sopranui, baritonui ir estradiniam orkestrui, „Mes atėjom iš pasakų" (K. Kubilinsko ž.): Ciklas balsui ir fortepijonui (1972), „Nerimas" (P. Raščiaus ž.) balsui ir fortepijonui (1980), „Miunhauzeno nuotykiai" (V. Sipaičio ž.): Ciklas sopranui, baritonui, fleitai, klarnetui, kontrabosui ir fortepijonui (1982).
Muzika teatrui. M. K. Mašudu „Svogūnėlių pagrobimas" (bendraautoris A. Šenderovas, 1963), H. Slojevskos „Renkuosi drąsą..." (1969), H. Kalau „Batuotas katinas" (1971), M. Roščino „Valentinas ir Valentina" (1972), J. Švarco „Paprastas stebuklas" (1975), J. Švarco „Sniego karalaitė" (1976), V. Petkevičiaus „Penktas vežimo ratas" (1976), S. Šaltenio „Jasonas" (1978), S. Čiurlionienės-Kymantaitės „Dvylika brolių juodvarniais laksčiusių" (1979), T. Williamso „Šauksmai" (1983), A. Dudarevo „Eiliniai" (1984), P. Handkės „Valanda, kai mes nieko nežinojom vienas apie kitą" (1995).
Muzika kinui. „Jo žmonos išpažintis" (1983), „Moteris ir keturi jos vyrai" (1983), „Sūnus palaidūnas" (1984), „Vilkolakio pėdsakai" (1986), „Amžinoji šviesa" (1987), „Savaitgalis pragare" (1987), „Geležinė princesė" (1988), „Žuvies diena" (1989), „Bilietas iki Tadž Mahalo" (1990), „Marius" (1990), „Ir ten krantai smėlėti" (1991), „Vien tik meilė begalinė" (1991); „Procesas" (1995), „Žaibo nutvieksti" (1995), „Likit sveiki!" (1996), „Vilko dantų karoliai" (1997), „Gimtąją žemę bučiuoju širdimi" (1997), „Palaiminti išėję" (1998), „Jurgis Dovydaitis" / „Palikimas" (1998), „Elzė iš Gilijos" (1999), „Vyrai" (2001), „Žolės prakalbėjimas" (2001).
Muzika televizijos filmams. „Iš skruzdėlių gyvenimo" (1994), „Iš elfų gyvenimo" (1995), „Velnio išvarymas iš Mykolų kaimo" (1996), „Venera su katinu" (1996), „Iš avinėlių gyvenimo" (1998), „Kelionių magija" (1999).

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga