Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   

Martyno Aleksos nuotr.JŪRATĖ MARIJA BUROKAITĖ

Muzikologė gimė 1940 m. Vilniuje. 1964 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija), įgydama muzikos istorikės specialybę prof. J. Gaudrimo klasėje.
1964-1967 m. Klaipėdos muzikos technikume ir 1969-2003 m. M. K. Čiurlionio menų mokykloje dėstė muzikos istoriją ir literatūrą. Pastarojoje 1993 m. jai buvo suteiktas mokytojos ekspertės vardas.
1970-1980 m. dirbo administracinį darbą Lietuvos kultūros ministerijos Meno reikalų valdyboje, 1980-1986 m. - Lietuvos kompozitorių sąjungoje. 1967-1970 m. buvo Lietuvos literatūros ir meno archyvo vyr. mokslinė bendradarbė.
Pagrindinis J. Burokaitės muzikologijos darbų objektas - Lietuvos muzikinė kultūra, jos veikėjų kūryba ir veikla. Parengtos ir išleistos knygos „Mikas Petrauskas" ir „Jurgis Karnavičius" (straipsniai, sudarymas, paaiškinimai). Knygoje „Nikodemas Martinonis" parašyti straipsniai drauge su E. Martinoniene.
Muzikologė bendradarbiavo su „Muzikos enciklopedija", buvo jos Mokslinės redakcinės tarybos pirmininko pavaduotoja, rašo jai ir kitoms enciklopedijoms straipsnius. Dalyvauja Lietuvos kompozitorių sąjungos ir kitų organizacijų rengiamose konferencijose, skaito pranešimus.
Nuo 1976 m. - Lietuvos kompozitorių sąjungos narė, 1991-1995 m. ėjo Muzikologų sekcijos pirmininkės pareigas.
Muzikologės mokslinių tyrinėjimų sritį sudaro Lietuvos muzikinė kultūra, jos veikėjų kūryba ir veikla, muzika Vilniaus universitete (XVI-XX a.), muzikų laiškų palikimas ir kt.

SVARBIAUSIEJI DARBAI

Sudaryti, redaguoti leidiniai
Baltijos muzikologų konferencijos. Istorija ir tradicijos. I-XXXIX Baltijos muzikologų konferencijų programos, prisiminimai, komentarai/ Baltic Musicological Conferences. History and Traditions, 1st-39th Baltic Musicological Conferences. Programmes, Recollections, Reflections. Sud. Rūta Stanevičiūtė, Jūratė Burokaitė. Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2007. 156 p. [ISBN 978-9986-9069-8-8]
Jurgis Karnavičius. Gyvenimo ir kūrybos kelias. Laiškai. Straipsniai apie kūrybą. Amžininkų atsiminimai. Parengė Jūratė Burokaitė, Vilnius: Petro ofsetas, 2004. 300 p. ISBN 9955-534-61-3.
Juozas Karosas. Nueitas kelias. Atsiminimai. II knyga. Kaunas, 2001. Knygos medžiagą sudarė ir redagavo J. Burokaitė ir D. Linčiuvienė.
Nikodemas Martinonis. Kūrybinės veiklos apžvalga (straipsniai parašyti drauge su E. Martinoniene). Vilnius: Vaga, 1987. 206 p.
Mikas Petrauskas. Straipsniai. Laiškai. Amžininkų atsiminimai. Sudarė ir paaiškinimus parašė J. Burokaitė. Vilnius: Vaga, 1976. 344 p.

Moksliniai straipsniai
Das litauische Kulturleben in Vilnius zwischen 1920 und 1940. Litauische Musik. Idee und Geschichte einer musikalischen Nationalbewegung in ihrem europäischen Kontext. Hrsg. von Audronė Žiūraitytė und Helmut Loos. Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2010. P. 104-113.
Muzika Vilniaus universitete XIX a. Imperinis Vilnius (1795-1918). Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009. P. 117-124.
Nikodemas Martinonis. Lietuvos muzikos istorija. II knyga. Nepriklausomybės metai. 1918-1940. Sudarė A. J. Ambrazas. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2009. P. 338-341.
Jurgis Karnavičius. Lietuvos muzikos istorija. II knyga. Nepriklausomybės metai. 1918-1940. Sudarė A. J. Ambrazas. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2009. P. 561-575.
Lietuvių dailės draugijos muzikinis konkursas. Vilniaus kultūrinis gyvenimas. Draugijų reikšmė 1900-1945. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008. P. 160-165.
Sammlungsbestände zum Wirken Johann David Hollands (1746-1827) in Vilnius. Musik-Sammlungen - Speicher interkultureller Prozesse. Berichte des interkulturellen Forschungsprojekts „Deutsche Musikkultur im östliche Europa". Herausgegeben von Erik Fischer (in zwei Teilbänden). Teilband A. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2007. P. 224-232.
Vilniaus lietuvių moterų draugijos. Vilniaus kultūrinis gyvenimas. Moterų indėlis 1900-1945. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, p. 137-142.
Mikas Petrauskas. Gyvenimas ir darbai. Kūryba. Lietuvos muzikos istorija, I knyga. Vilnius, 2002, p. 368-390.
Vilniaus kultūrinės draugijos ir Vileišiai. Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Petras Vileišis. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. P. 130-136.
Operos „Birutė" 90-metis. Vilniaus kultūrinis gyvenimas 1900-1940. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998. P. 47-50.
Stanisław Moniuszko do Kazimierza Szlagiera. Pamiętnik teatralny, 1972, zesz. III-IV.
Muzika Vilniaus universitete (1579-1939). Menotyra, 1967 Nr. 1, p. 71-100.
Muzika Vilniaus universitete (1940-1967). Menotyra, 1967 Nr. 2, p. 119-133.

Kitos publikacijos
Briefe von Mikalojus Čiurlionis und anderen Musikern aus Leipzig nach Litauen. Musikgeschichte in Mittel- ung Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig, Heft 10. Gudrun Schröder Verlag. Leipzig, 2005, S. 27-31.
Tavo galimybės didelės (N. Karnavičienės laiškų sūnui publikacija su paaiškinimais). Dienovidis, 2003, Nr. 2-3. P. 74-80.
Briefe von M. K. Čiurlionis und J. Gruodis aus Leipzig nach Litauen (1920-1940). Leipcigo universiteto tarptautinis projektas „Musikerbriefe als Spiegel überregionaler Kulturbeziehungen in Mittel- und Osteuropa". Leipcigas, 2003, gruodis.
Mikas Petrauskas. Gyvenimas ir darbai. Kūryba. Lietuvos muzikos istorija. I knyga: Tautinio atgimimo metai 1883-1918. Sudarytoja ir ats. Redaktorė D. Palionytė. Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2002. P. 368-390.
Юргис Карнавичюс в Петербурге. Музыкальная академия, 2000, № 3. C. 214-217.
Из писем Ю. Карновича (1902-1940). Публикация и комментарии Ю. Бурокайте. Музыкальная академия, 2000, № 3. C. 217-225.
Lietuvos giminės. Karnavičiai. Švyturys, 1998, Nr. 7. P. 24-25, 42-43.
Rimta Bacevičianos pradžia. Kultūros barai, 1997, Nr. 1. P. 75-77.
T. H. Prestonas - diplomatas ir kompozitorius. Mokslas ir gyvenimas, 1996, Nr. 9, p. 22-23.
Muzika Veiverių Mokytojų seminarijoje. Iš kultūros istorijos. Kultūros barai, 1977 Nr. 1, p. 54-57.
Pirmasis Valstybinės filharmonijos sezonas (1940-1941). Iš kultūros istorijos. Kultūros barai, 1977 Nr. 11, p. 67-70.

Straipsniai Muzikos enciklopedijoje,  Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje, Музыкальный энциклопедический словарь.

Atnaujinta 2012 10 03

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga