Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   

JŪRATĖ KATINAITĖ

Jūratė Katinaitė gimė 1969 m. Joniškyje. 1992 m. baigė Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniosios muzikos mokyklos (dabar Vilniaus konservatorija) muzikos teorijos ir kompozicijos skyrių. Tais pačiais metais įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, kur studijavo muzikologiją: 1996 m. įgijo bakalauro, 1998 m. - magistro laipsnį (mokslinė vadovė - vyr. asistentė Rūta Stanevičiūtė).
Nuo 1994 m. dirba Lietuvos radijo ir televizijos radijo muzikos redakcijoje. Trejus metus rengė koncertus, reportažus ir laidas apie šiuolaikinę muziką. 1997 m. pradėjo dirbti Lietuvos radijo muzikos informacijos ir ryšių su užsieniu skyriuje. 1998 m. J. Katinaitė buvo paskirta Lietuvos radijo trečiosios programos prodiusere ryšiams su užsieniu. 2000 m. paskirta Lietuvos radijo muzikos redakcijos vyresniąja redaktore ryšiams su užsieniu, rūpinasi lietuvių kompozitorių ir atlikėjų meno sklaida užsienio nacionalinių transliuotojų eteryje.
J. Katinaitė 1994-1999 m. yra parengusi kelias dešimtis radijo laidų „Šio amžiaus muzika" apie XX a. lietuvių ir užsienio kompozitorius, nuo 1998 m. prodiusavo EBU (European Broadcasting Union) Euroradijo koncertų „Mitai muzikoje", „Sveiki 2000-ieji", „Muzika Lietuvos dvaruose karalių Vazų laikais", „Šv. Kazimieras - Lietuvos ir Lenkijos globėjas", „Armonų trio", „Iš Braunsbergo tabulatūros", „Mozarto religinė muzika", „Marco Scacchi - mokinys ir mokytojas", „Folkloro įtaka klasikai" transliacijas. 2009 m. rugsėjo 26 - spalio 4 d. surengė nacionalinės programos „Vilnius - Europos kultūros sostinė" projektą „Euroradijo muzikos savaitė", kurio metu vyko 6 įvairių žanrų muzikos koncertų, atspindinčių muziką, kurtą ir atliktą Vilniuje įvairiais istoriniai laikotarpiais, tarptautinės radijo transliacijos. Projekte dalyvavo didžiulis būrys Lietuvos atlikėjų (solistai, LNSO, LNOBT choras ir orkestras, 3 kameriniai chorai „Aidija", „Brevis", „Jauna muzika",  konsortas „Brevis", D. Pulausko džiazo grupė ir kt.). Be kitų kūrinių, projekte skambėjo 10 lietuvių autorių kūrinių.
2005-2008 m. rengė Lietuvos radijo 80-mečiui skirtą laidą „Muzikos muziejus", kurioje prisiminti garsūs praėjusių dešimtmečių Lietuvos muzikai (iš viso 30 laidų). Nuo 2004 m. J. Katinaitė rengia savaitinę laidą „Muzikinis pastišas", kurioje aptariamos aktualios Lietuvos kultūros temos, analizuojamas praeities muzikinis palikimas, kalbinami kompozitoriai, atlikėjai, meno administratoriai ir melomanai.
Nuo 2007 m. - Lietuvos kompozitorių sąjungos narė. 2009 m. išrinkta LKS tarybos nare ir LKS muzikologų sekcijos biuro nare (nuo 2010 m. birželio - jo pirmininkė).
Nuo 1997 m. dalyvauja Tarptautinės muzikos tarybos (International Music Council) rengiamame šiuolaikinės muzikos radijo įrašų sklaidos forume „Tarptautinė kompozitorių tribūna" (International Rostrum of Composers), kuriame pristato lietuvių kompozitorių kūrinių įrašus. 2009 m. paskirta Lietuvos kultūros rėmimo fondo eksperte. Rašo straipsnius ir recenzijas kultūrinėje spaudoje operos, šiuolaikinės muzikos temomis, publikuoja pokalbius su  muzikais.
2006 m. J. Katinaitė apdovanota Lietuvos kultūros ministerijos premija už aktualiausius ir ryškiausius publicistinius kūrinius kultūros temomis. 2009 m. apdovanota UNESCO Picasso-Miro medaliu už sėkmingą savo krašto muzikos atstovavimą „Tarptautinėje kompozitorių tribūnoje".

SVARBIAUSIEJI DARBAI

Moksliniai straipsniai
The Musical Portraits of Vilnius. Poetics and Politics of Place in Music. Proceedings from the 40th Baltic Musicological Conference in Vilnius, 17-20 October 2007. Edited by Rūta Stanevičiūtė, Lina Navickaitė-Martinelli. Vilnius/Helsinki: Lithuanian Composers' Union, Umweb publications, 2009. P. 185-192.

Pranešimai konferencijose
Muzikiniai Vilniaus portretai. IX Baltijos muzikologų konferencija. Vilnius, 2007 m. spalio 17-20 d.

Kitos publikacijos
Händelio klajonės Akademijos labirinte (LMTA dainavimo katedros studentai G. F. Händelio operoje „Kserksas"). 7 meno dienos, 2010 05 21.
Naujas „Karmen" grimas (premjera Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre). 7 meno dienos, 2009 11 27.
Ar dar norite būti kompozitoriumi? (Pamąstymai po tarptautinio šiuolaikinės muzikos festivalio „Gaida"). Literatūra ir menas, 2009 11 20.
Atspindžiai praeities šuliniuos (XIII tarptautinio Thomo Manno festivalio įspūdžiai). Literatūra ir menas, 2009 07 31.
Lietuvių godos (Amilcare's Ponchielli operos „Lietuviai" premjera baigėsi Vilniaus operos festivalis). 7 meno dienos, 2009 07 03.
Lietuvių mitologija operoje vaikams. 7 meno dienos, 2009 04 02.
Išgirsti žarą (2008-ųjų Lietuvos nacionalinės premijos laureatę Ramintą Šerkšnytę kalbina Jūratė Katinaitė). Literatūra ir menas, 2009 02 13.
„Opera, quo vadis?". Dvidešimties metų kelias. Sud. Rima Povilionienė. Vilnius: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, 2009. P. 65-73.
Bohemiečių „Verteris". 7 meno dienos, 2008 12 26.
In between: tarp meilės ir įpročių (operos „Meilė ir kiti demonai" premjera LNOBT). 7 meno dienos, 2008 11 14.
Lithuanian Music at the International Rostrum of Composers. Lithuanian Music Link, Nr. 15, 2008.
Parduotoji fleita („Užburtoji fleita" Kongresų rūmų scenoje). 7 meno dienos, 2007 12 14.
„Valkirijos" skrydis nuo mistikos iki iliustracijos. Literatūra ir menas, 2007 03 23.
Žibuoklė Martinaitytė: „Attention! High Tension!". Lithuanian Music Link, Nr. 14, 2007.
Ilgas „Žaidimo" kelias su laiminga pabaiga. Literatūra ir menas, 2007 02 02.
Begalinis R. Wagnerio idėjų ir melodijų skrydis. Bravissimo, 2007. Nr. 3.
Iš Evangelijos pagal Davidą („Salomėjos" premjera LNOBT). Literatūra ir menas, 2006 12 17.
Apie realizmą ir idėjų ilgesį „Bohemoje". Literatūra ir menas, 2006 11 17.
Šostakovičiaus jubiliejui - demoniškosios herojės drama. Literatūra ir menas, 2006 10 06.
Apie „Madam Baterflai" laukimą ir žiūrovų lūkesčius. Literatūra ir menas, 2006 04 07.
Hommage à Mozart.  Lithuanian Music Link, Nr. 2, 2006.
„Gyvenime būna stebuklų". Pokalbis su Nacionalinės premijos laureate Sigute Stonyte.
Kultūros barai, 2005, Nr. 2.
Lietuvių sėkmė tarptautinėje kompozitorių tribūnoje. Kultūros barai, 2004, Nr. 7.

Atnaujinta 2014 09 11

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga