Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   

KRISTINA VAITKŪNIENĖ

Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė gimė 1955 m. rugpjūčio 2 d. Kaune. 1976 m. su pagyrimu baigė Kauno J. Gruodžio aukštesniąją muzikos mokyklą (choro dirigavimo klasę), tais pačiais metais įstojo į Lietuvos valstybinę konservatoriją (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija), kur 1984 m. baigė prof. A. Ambrazo muzikos teorijos klasę. 1982-1985 m. dėstė harmoniją ir muzikos istoriją Panevėžio pedagoginėje muzikos mokykloje (dabar Panevėžio konservatorija). Nuo 1985 m. gyvena Kaune, dirba M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejuje. 1990-1991 m. dėstė lietuvių muzikos istoriją J. Naujalio muzikos gimnazijoje. 1995-2004 m. J. Naujalio muzikos gimnazijoje dėstė užsienio muzikos istoriją, nuo 2004 m. dėsto muzikologijos praktiką muzikos teorijos specialybės moksleiviams. Nuo 2003 m. -  Lietuvos kompozitorių sąjungos narė.
K. Vaitkūnienė propaguoja muziką įvairiuose visuomenės sluoksniuose - skaito paskaitas miesto visuomenei, moksleiviams, pedagogams, muziejininkams, komentuoja koncertų programas įvairiose Kauno salėse, skaito pranešimus jubiliejiniuose žymių muzikų vakaruose ir kitokiuose renginiuose ne tik Kaune, bet ir įvairiuose Lietuvos regionuose. Paskelbė straipsnių periodinėje spaudoje, dalyvavo televizijos ir radijo laidose. M. ir K. Petrauskų muziejuje  suorganizavo daugiau kaip 1000 renginių - koncertų, jubiliejinių minėjimų, seminarų, festivalių ir kitokių projektų. M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus padalinyje J. Gruodžio memorialiniame muziejuje parengė J. Gruodžio gyvenimo ir kūrybinės veiklos ekspoziciją, taip pat nemažai laikinų parodų iš muziejaus fondų.
Svarbiausia muzikologės veiklos sritis - lietuvių muzikinės kultūros paveldo sklaida.

SVARBIAUSIEJI DARBAI

Sudaryti leidiniai
Antanas Kučingis: laiškai, dokumentai, atsiminimai. Sudarė ir parengė K. Mikuličiūtė-Vaitkūnienė. Kaunas: M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus, 2012. 448 p. ISBN 978-609-95377-0-2.
Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyrius. Parengė Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė. Kaunas: Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyrius, Viešoji įstaiga „Iš arti", 2011. 40 p. ISBN 978-609-95330-3.
Juozas Naujalis. Parengė Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė. Kaunas: M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus, Naujasis lankas, 2009. 40 p. ISBN 978-9955-03-586-2.
Mikas Petrauskas. Parengė Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė. Kaunas: M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus, Naujasis lankas, 2008. 40 p. ISBN 978-9955-03-513-8.
Stasys Šimkus. Parengė Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė ir Vida Bingelienė. Kaunas: M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus, Naujasis lankas, 2007. 32 p. ISBN 978-9955-03-378-3.
Kipras Petrauskas. Parengė Vida Bingelienė, Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė, Renata Varanavičiūtė. Kaunas: M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus, Naujasis lankas, 2005. 32 p. ISBN 9955-03-316-9.
Juozas Gruodis. 1884-1948. Parengė Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė. Kaunas: M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus, Naujasis lankas, 2004. 32 p. ISBN 9955-03-255-3.

Pranešimai konferencijose
Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos absolventai - Lietuvos kompozitorių sąjungos nariai. Respublikinė konferencija ,,Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos 90-metis: raida, pasiekimai, ateities vizijos". Kaunas, J. Gruodžio konservatorija, 2010 m. spalio 1 d.
Netradiciniai keliai į muzikologiją ir kompoziciją. Konferencija, skirta J. Gruodžio konservatorijos muzikos teorijos skyriaus 50-mečiui. Kaunas, J. Gruodžio konservatorija, 2003 m. balandžio 16 d.
J. Gruodžio fondas M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejuje. Mokslinė konferencija „Juozo Gruodžio reikšmė Lietuvos muzikos kultūrai", skirta kompozitoriaus 110-osioms gimimo metinėms. Vilnius, Lietuvos muzikos akademija, 1994 m. gruodžio 19 d.

Naujausios publikacijos
Antano Kučingio laiškai. Bravissimo, 2012 m. Nr. 1-2.
Antano Kučingio laiškai. Lietuvos muziejai, 2011 m. Nr. 4.
„...visados bus užrašyta už garbę, ne už gėdą" [Antano Dambrausko laiškas iš Antano Kučingio epistolinio palikimo su iliustracijomis iš M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus rinkinių]. Literatūra ir menas, 2011 m. birželio 10 d. www.culture.lt
Tiesus savo siela. Antano Kučingio laiškai. Literatūra ir menas, 2010 m. vasario 5 d.
Prisimenant Juozą Gruodį ir jo palikimą. Nemunas, 2009 m. lapkričio 5 d.
Juozo Gruodžio jubiliejui artėjant. Literatūra ir menas, 2009 m. spalio 16 d.
Juozo Gruodžio jubiliejų pasitinkant. Literatūra ir menas, 2009 m. gegužės 15 d.
M.ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus rinkiniai: iš Juozo Gruodžio korespondencijos. Lietuvos muziejai, 2009 m. Nr. 1.
Juozo Tallat-Kelpšos odisėja dėl Kauno kariliono. Literatūra ir menas, 2009 m. vasario 6 d.
Kaip gimė profesionalus lietuvių operos teatras. Nemunas, 2009 m. vasario 5 d.
Gyva atmintis: Mikui Petrauskui - 135-eri. Nemunas, 2008 m. lapkričio 13 d.
Minint Miko Petrausko 135-ąsias gimimo metines. Literatūra ir menas, 2008 m. spalio 17 d.
Muzika ir teatras buvo jo gyvenimo prasmė" [apie kompozitorių, dirigentą, dainininką Juozą Indrą, jo 90-osioms gimimo metinėms]. Nemunas, 2008 m. balandžio 3 d.
Talentingasis Kipro Petrausko amžininkas [apie dainininką J. Babravičių jo 125-osioms gimimo metinėms]. Nemunas, 2007 m. gruodžio 20 d.
Iš Antano Kučingio epistolinio palikimo. Nemunas, 2007 m. liepos 17 d.
Mylėjęs muziką ir žmogų [apie kompozitorių A. Kačanauską jo 125-osioms gimimo metinėms]. Nemunas, 2007 m. birželio 21 d.
Nėra kultūringos ateities be kultūringos muzikos" [apie kompozitorių S. Šimkų jo 120-osioms gimimo metinėms]. Nemunas, 2007 m. kovo 1 d.
Gyventi muzika [apie fortepijono pedagogę Birutę Strolienę jos 100-osioms gimimo metinėms]. Nemunas, 2006 m. gruodžio 7 d.
Gyvas muzikos dvasia [apie kompozitorių J. Gruodį ir jo memorialinį muziejų]. Nemunas, 2006 m. spalio 12 d.

Straipsniai CD bukletams
Svajonė. Kompozitoriaus Juozo Naujalio kūrinius atlieka Kauno apskrities Juozo Naujalio muzikos gimnazijos mokiniai. BOD Group, 2009.

Atnaujinta 2012-10-02

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga