Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   

LAIMA BURKŠAITIENĖ

Laima BurkšaitienėMuzikologė gimė 1933 m. Kretingoje. 1962 m. baigė Vilniaus konservatoriją prof. Jadvygos Čiurlionytės klasę. 1952-1955 m. dėstė Šiaulių  vaikų muzikos mokykloje, 1960-1965 m. Vilniaus kultūros mokykloje, 1965-1992 m. Lietuvos konservatorijoje (dabar -  1992 Lietuvos muzikos ir teatro akademijos) dėstytoja, nuo 1991 Etnomuzikologijos katedros docentė, 1989-1995 šios katedros vedėja (apie 1993-2006 dar dėstė muzikinį folklorą VDU ir ŠPU). Vadovavo Vilniaus universiteto, „Sadaujos" ir „Apynio" folkloriniams ansambliams, 1976-1983 buvo Meno darbuotojų rūmų Folkloro sekcijos vadovė.
1990 m. su filologe dr. Danute Krištopaite sudarė ir parengė spaudai liaudies dainų rinktinę „Aukštaičių melodijos" (518 vien., įvadinis straipsnis ir melodijų sistematikos). Sudarė ir parengė J. Čiurlionytės straipsnių rinkinį  „Kasdieniniai darbai" (1984 m.). Parengė spaudai „Lietuvių liaudies dainyno" XI t. melodijas (1996) ir J. Čiurlionytės rinktinės „Lietuvių liaudies melodijos" II laidą (1999). Su filologe Vida Daniliauskiene parengė Christiano Bartscho rinkinio „Dainų balsai" II laidą ir parašė šiam leidiniui įžanginį straipsnį (2000). 2003 m. išėjo parengta liaudies dainininkės Adelės Kazlauskienės dainų rinktinė „Vai tu rugeli".
Muzikologės darbų sąraše - straipsniai, recenzijos, radijo laidos, pranešimai konferencijose, paskaitos, teminiai folkloro koncertai, liaudies dainų užrašymas (apie 10 000), melodijų šifravimas ir kt.

SVARBIAUSIEJI DARBAI

Monografijos, rinktinės

Jadvyga Čiurlionytė. Sudarė ir parengė Laima Burkšaitienė. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2006. 502 p.
Vai tu rugeli. Adelės Kazlauskienės tautosakos rinktinė. Sudarė Jaunius Vylius, parengė ir pratarmę  parašė Laima Burkšaitienė. Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 2003.
Dainų balsai. Christianas Bartschas; parengė Jadvyga Čiurlionytė [ir pratarmę antrajam leidimui, p. 9-14, parašė] Laima Burkšaitienė, Vida Daniliauskienė. Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 2000.
Rec.: Kaltenis Vytautas. „Aš atsisakiau savo močiutei" // Lietuvos aidas. 2001. Gr. 5. P. 12; Račiūnaitė-Vyčinienė Daiva. „Atgimę Christiano Bartscho „Dainų balsai" // Liaudies kultūra. 2002. Nr. 2. P. 67 -68; Ramoškaitė Živilė. Leidinys tas pats ar naujas? // Tautosakos darbai XVI(XXIII). V., 2002. P. 292; Agurkis Vitas. Kur einame? Ir kur nueisime? // Tautosakos darbai XVI(XXIII). V., 2002. P. 298; Kšanienė Daiva. „Mažosios Lietuvos dainos sugrįžta į gimtinę" // Klaipėda. 2002. Spal. 30. P. 10;  Stonkutė Loreta. Vienintelio Mažosios Lietuvos dainų rinkinio pristatymas // (Klaipėda ?) ; Petkevičiūtė Giedrė. Mažosios Lietuvos dainos vėl gyvos // (Klaipėda?); Braziūnas Vladas. Nakties komentaras // Klaipėda. 2001, Gr. 4.
Lietuvių liaudies melodijos. Lietuvos muzikos akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyrius; sudarė ir parengė Jadvyga Čiurlionytė. 2-asis patais. ir papild. leid. (iš „Tautosakos darbų" V, 1938). Melodijas redagavo [ir žodį antrajam leidimui, p. 11-12, parašė] Laima Burkšaitienė. Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 1999.

Moksliniai straipsniai
Dainos „iš Juškos" - vertybė. In: Liaudies kultūra. 2003. Nr. 2. P. 71-73. Rec.: Mockus Antanas. Broliai Juškos. Lietuvių liaudies dainų rinkėjai ir leidėjai / Spaudai parengė Stasys Skrodenis. Vilnius: Tyto Alba, 2003.
Christian Bartsch's Heritage. Ethnic Relations and Musical Folklore. Vilnius, 2002. P. 13-16.
The beginning of classification of folk tunes in Lithuania. Typological classification of tunes. Advanced systems for arranging folklore stocks. Papers presented at the International Ethnomusicologist's Conference held in Vilnius, Lithuania, on December 1-3, 1994. Ed. by Rimantas Astrauskas. Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 1996. P. 9-14.

Kitos publikacijos
Ilgai laukta knyga „Broliai Juškos". Tėviškės žiburiai [Kanada], 2003. Nr. 41(2796), p. 5. 
Knygų apžvalgos. Lietuvininkų žodis. In: Liaudies kūryba. T. 5, Vilnius, 2002. P. 462-465.
[Knygų apžvalgos]. In: Liaudies kūryba. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2002. P. 462-465. - Rec.: Lietuvininkų žodis / Red. komisija (pirm. Norbertas Vėlius). Kaunas: Litterae Universitatis, 1995.
Slėpiningas sutartinių fenomenas. In: Liaudies kultūra. 2002. Nr. 6. P. 74-77. - Rec.: Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė. Sutartinių atlikimo tradicijos. Vilnius: Kronta, 2000.
Popietės pas Stasį Paliulį. In: Sutartinių ir skudučių keliais. Stasys Paliulis. Tautosakininko gyvenimas ir darbai. Sudarė ir parengė Algirdas Vyžintas. Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 2002. P. 491-493.
Nusipelnęs vadintis lietuvininku. Šiaurės Atėnai, 2002 m. gruodžio 18 d.
Sniego baltumo palaidinė. Profesorės J. Čiurlionytės šimtmečio proga prisiminimais dalijasi draugai, kolegos, mokiniai. Šiaurės Atėnai, 2000 m. Nr. 1. P. 8.
Jadvygą Čiurlionytę prisiminus. Liaudies kūryba. Vilnius, 1996. IV. P. 236-239. T. p. str. : Jadvyga Čiurlionytė (1899-1992). Kukuoja gegiutė. V., 1999.
[Apžvelgiame leidinius]. Liaudies kūryba. Vilnius, 1996. IV. P. 256-258. - Rec.: Menotyra 17. Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Vilnius: Mokslas, 1990.
Fanatiškai įsimylėjusi etnomuzikologiją [apie etnomuzikologę Genovaitę Četkauskaitę]. Muzikos barai. 1995. Nr. 6. P. 5.

Atnaujinta 2013 05 14

 

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga