Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   

LAIMUTĖ LIGEIKAITĖ

M. Aleksos nuotr.

Muzikologė gimė 1967 m. Alytuje. 1987 m. baigė J. Tallat-Kelpšos aukštesniosios muzikos mokyklos (dabar Vilniaus konservatorija) teorijos skyrių. 1992 m. baigė Lietuvos muzikos akademiją (R. Mikėnaitės muzikos teorijos klasę), kur jai buvo suteikta muzikologės, redaktorės, pedagogės kvalifikacija.
1991-1992 m. dirbo žurnalo „Kultūros barai" muzikos redaktore. 1991-1993 m. buvo muzikinių laidų Lietuvos televizijoje redaktorė ir vedėja („Barboros Radvilaitės muzikinė aplinka", rež. R. Paškevičius, 1991; „Studijų perspektyvos užsienyje", rež. D. Kutavičienė, 1991; „Ryčio Mažulio meilės istorija. Kūrybinis portretas", rež. D. Kutavičienė, 1992; „Nomedos Valančiūtės kūrybinis portretas", rež. D. Kutavičienė, 1993).
1992-1997 m. buvo tarptautinio šiuolaikinės muzikos festivalio „Jauna muzika" koncertų vedėja, atstovė spaudai, viena iš bukletų sudarytojų.
1992-2002 m. buvo Muzikos švietimo centro muzikos edukacinio žurnalo „Gama" vyriausioji redaktorė, leidybos grupės vadovė (redagavo ir leido vadovėlius, mokymo priemones).
Nuo 2003 m. dirba Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Šiuo metu yra Muzikos teorijos katedros lektorė (Muzikos kalbos dalyko ir profesinės (lektorinės) praktikos dėstytoja). Dalyvavo Muzikos kalbos programos bei metodinių rekomendacijų kūrime (išleista 2007), yra viena iš šios priemonės bendraautorių. 2007, 2011 m. recenzavo bakalauro studijų muzikologijos diplominius darbus. 2012 m. dalyvavo mokslinėje konferencijoje „Modernumo diskursas šiuolaikiniame Lietuvos mene", skirtoje Osvaldo Balakausko 75 metų jubiliejui (LMTA, 2012 04 19). Iki 2012 m. rugsėjo buvo LMTA Koncertų skyriaus vedėja, iki 2011 m. rugsėjo dirbo viešųjų ryšių atstove. 2011 m. vykdė projektą „Kultūrinis gyvenimas atgims socialinės rūpybos ir globos įstaigose" rengėja (su Vilniaus miesto savivaldybe). 2012 m. vykdo projektą „Lietuvos muzikos ir teatro akademijos jaunųjų muzikos, teatro ir kino profesionalų kūrybinių novacijų sklaida Lietuvos regionuose" (finansuojamas LKM) - yra projekto autorė, koordinatorė.
Nuo 2003 m. taip pat yra Nacionalinio egzaminų centro Muzikos egzamino užduočių rengėja. Šiais klausimais kvalifikaciją kėlė tarptautiniame seminare „Brandos egzaminų kokybės sistemos plėtra", kurį organizavo ŠMM, Nacionalinis egzaminų centras, Anglia Assessment grupė (2007).
Muzikos edukacijos klausimais dalyvavo tarptautinėse konferencijose, kurių stambiausios: Nacionalinės muzikos pedagogų asociacijos (MENC) konferencija Vašingtone (JAV, 2000), kurioje išklausė ryškiausių JAV muzikinio ugdymo specialistų dr. E. E. Gordon, dr. E. Jenkins, P. Shehan Campbell paskaitas, atliko dalyviams skirtas užduotis. Konferencijos patirtį paskelbė žurnale „Gama" Nr. 25, 2000. Taip pat dalyvavo Templio ir Merilendo (JAV) universitetų seminaruose (2000) studijų programų klausimais, solfedžio, muzikos teorijos dėstymo studentams, klausos ugdymo pradinės grandyse temomis. Seminarus vedė įžymūs JAV pedagogai dr. J. M. Feierabend, dr. R. Folstrom,  dr. B. Bolton ir kt. Konferencijos-susitikimų medžiagą paskelbė žurnale „Gama" Nr. 25, 2000. 
Dalyvavo teoriniuose-praktiniuose kursuose: „Mokykime muzikos pačius mažiausius", kuriuos vedė dr. Beth Bolton (JAV) pagal E. Gordono metodiką (Vilnius, Muzikos švietimo centras, 2000); Pedagogų profesinės raidos centro seminare „B. Dvarionas. Biografijos ir kūrybinės veiklos aspektai" (B. Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla, 2004).
Nuo 1999 m. yra Lietuvos kompozitorių sąjungos narė, Lietuvos kultūros ministerijos Muzikos ekspertų komisijos narė (nuo 2006). Rašo straipsnius spaudoje, veda koncertus. Veikla orientuota į akademinės muzikos sklaidą visuomenėje, informaciją bei propagavimą.

SVARBIAUSIEJI DARBAI

Redaguoti leidiniai
Edwin E. Gordon. Vaiko muzikalumo puoselėjimas. Vertė Regina Poškutė. Vilnius: Kronta, 1999. 107 p.
LMTA Pedagogikos katedra. Brošiūra. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2003. 31 p.
Akompanimento menas. Straipsnių rinkinys. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2004. 31 p.

Parengti CD ir DVD
V. Germanavičiaus CD „Tirpstantys žvaigždynai" (straipsnis CD buklete), BOD, „Domus artis", 2012.
T. Makačino CD „Vėjas man pasakė" (straipsnis CD buklete), VŠĮ „Pozityva", 2011.
CD Nomeda Kazlaus. The art of dramatic soprano. Dainininkės Nomedos Kazlauskaitės-Kazlaus kūrybinis portretas (straipsnis CD buklete). Music Mills, 2009.
Ansamblio „Balsai" CD „Juodai baltai spalvota" (teksto redaktorė). BOD, 2009.
Dokumentinis filmas (DVD) „Akimirkos" (LMTA 75-mečiui: istorija ir dabartis). Filmo autorė. BOD, 2008 (50 min.).
Autorinis CD „Arvydas Malcys. Keturi koncertai". Kūrybos specifika, kūrinių anotacijos (straipsnis CD buklete), 2008.
CD Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų simfoninis orkestras (bukleto teksto autorė). BOD, 2007.
A. Malcio kūrinių CD „Vietos dvasia". Apie A. Malcio kūrybos specifiką (straipsnis CD buklete). Vilniaus plokštelių studija, Garsų pasaulis, 2000.

Reikšmingesni straipsniai, recenzijos, vertimai
Įkvepiančios muzikos skleidėjai. Nauji choro „Vilnius" kūrybiniai keliai. Muzikos barai, 2012 m. lapkritis-gruodis.
Laisvas paukštis Bronius Kutavičius (Pokalbis). Nemunas, 2012 06 14-27, Nr. 22-23.
Kuklusis instrumentas ir žėrintys kapitono antpečiai. Muzikos barai, 2011 lapkritis-gruodis (Nr. 12, p. 406-407).
„Klaidinga" muzika: intelektas prieš hedonizmą. Buvau svečiuose pas Nomedą, Rytį ir Gintarą. Literatūra ir menas, 2011 07 22.
Amžinas ir vėl naujas smuiko ir fortepijono dialogas. Literatūra ir menas, 2011 04 08.
Tam tikri „Gaidos" virsmai. „Gaidos" obertonai 1991-2009. Recenzijos, pokalbiai, reminiscencijos. Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2010. P. 514-520.
Gražus vakaras su prancūzų daina. Literatūra ir menas, 2010 07 09.
Juozas Gruodis naujoje šviesoje. 7 meno dienos, 2010 01 15.
Apie muzikologą, kuris myli. Muzikos barai, 2010, Nr. 1-2. P. 14-17.
„Ar yra vilties, daktare?.." Vinco Kudirkos 120-osios metinės pažymėtos Algirdo Martinaičio opera. Literatūra ir menas, 2009 03 27.
Osvaldo Balakausko metų laikai. 7 meno dienos, 2009 05 15.
Paskutiniai šimtmečio akcentai. Apie  S. Vainiūną ir dabarties kultūros problemas. 7 meno dienos, 2009 10 16. 
Ir rečitalis, ir monospektaklis. Mūzos Rubackytės koncertas Vilniaus festivalyje. 7 meno dienos,
2008 06 20.
Muzika, pasakojanti dramatiškas istorijas. Arvydo Malcio 50-čiui. Muzikos barai, 2008, Nr. 11-12. P. 30-35.
Misija atlikta. J. Juzeliūno operai „Žaidimas" suskambėjus. 7 meno dienos, 2007 02 02.
Performers' Spotlight. Chordos string Quartet: a Reliable Creative Partner. Lithuanian Music Link.  Nr. 14, 2007.
Neapgaulingas koncertas (P. Geniušas, V. Juozapaitis, L. Rimša). 7 meno dienos, 2007 06 29.
Dedikacija Mozartui (Euroradijo transliacija iš filharmonijos salės). 7 meno dienos, 2006 02 10.
Tas saldus Praeities ir Dabarties vienalaikiškumas. Vilniaus festivalio koncertai. (Š. Nako „Sapnų Venecija" ). Omni laikas, 2006 06 19.
Kaip kompozitoriai į kiną kėsinosi. „Gaidos" festivalio recenzija. Lietuvių filmų centro svetainė (lfc.lt), 2006 10 28.
„Mesijas" filharmonijos scenoje. 7 meno dienos, 2004 11 19.
Kartų dialogas pavasariškame naujos muzikos forume. Mūzų malūnas, 2001 04 17.
Regimoji muzika. Rizikingieji Antano Kučinsko efektai. Kultūros barai, 1997, Nr. 5. P. 23-25.
Sugrįžimų metas. IV šiuolaikinės muzikos festivalis „Jauna muzika". Kultūros barai, 1995, Nr. 7. P. 27-31.
Nežinomo miesto etiudas. Studija apie N. Valančiūtės muziką. Kultūros barai, 1993, Nr. 4. P. 35-37.
C. Ballif. Liūdnas egzotizmas (versta iš prancūzų k.). Krantai, 1991, kovas. P. 51-53.

Parengti ir įvykdyti edukaciniai projektai LNOBT
Paskaita „Istorija po kauke". Apie G. Verdi operą „Kaukių balius", 2006 09 28.
Paskaita „Verdi ir Hugo. Operos peripetijos" Apie G. Verdi operą „Rigoletas", 2006 04 27.
Paskaita „Apie ką ošia Aidos medis?". Apie G. Verdi operą „Aida", 2005 03 17.
Paskaita „Tikrovė ar žaidimas?". Apie G. Verdi operą „Kaukių balius", 2003 03 06.

Reikšmingesni vesti koncertai, vakarai
Valstybinio choro „Vilnius" sakralinės muzikos koncertai „Žvaigždžių šviesa". Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia, 2012 11 18; Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia, 2012 11 25.
Mindaugo Urbaičio jubiliejinis vakaras. Taikomosios dailės muziejus, 2012 06 20.
„Pokalbis prie torto". Pokalbis ir koncertas, skirtas B. Kutavičiaus 80-mečiui. „Druskomanija", 2012 05 19, Druskininkai, „Dainavos" salė.
Visi šviečiamojo projekto - edukacinio koncertų ciklo „Alma mater musicalis" koncertai Šv. Jonų bažnyčioje 2004-2012 m.
Prancūzų  baroko kompozitorių arijos ir XIX a. ,,mélodie". A. Krikščiūnaitės, A. Kisieliūtės rečitalis. Vilniaus paveikslų galerija, 2010 06 11.
Koncertas Vytauto Laurušo 80-mečiui. LMTA Didžioji salė, 2010 05 08.
Koncertas E. Balsio 90-osioms gimimo metinėms. LMTA Didžioji salė, 2009 12 15.
„Duo Strimaitis" CD „Fratres" pristatymas. Teatro, muzikos ir kino muziejaus koncertų salė,2009 05 27.
Nomedos Kazlaus CD „The art of dramatic soprano" prezentacijos vakaras. Nacionalinės filharmonijos Didžioji salė, 2009 04 23.
Vakaras-koncertas, skirtas kompozitoriaus Teisučio Makačino kūrybinės veiklos 50-mečiui. Vilniaus Rotušė, 2008 11 18.
Lietuvių kompozitorių premjeros. CD „Pas de deux" pristatymas (atl. Duo Strimaitis). Teatro, muzikos ir kino muziejaus koncertų salė, 2008 04 18.
Visi 2005-2009 m. labdaros koncertų ciklo „Hortus musicus academicus" koncertai LMTA Didžiojoje salėje.
Festivalis „Muzikos ruduo". Choro „Polifonija" koncertas. Jonavos kultūros rūmai, 2004 10 02.
Lietuvos kamerinio orkestro ir jaunųjų solistų koncertas (dir. S. Sondeckis). LMTA, 2004 03 12.
LMTA geriausių studentų pristatymas ir koncertas LR Vyriausybės rūmuose, 2004 03 08.
Valstybinio pučiamųjų orkestro „Trimitas" koncertai. Kauno filharmonija, Vilniaus „Trimito" koncertų salė, 2004.
Vilniaus vasaros muzikos festivalis. M. Švėgžda von Bekker, Šv. Kristoforo kamerinis orkestras (dir. D. Katkus). Šv. Ignoto bažnyčia, 1998 08 07.
Kamerinės muzikos vakaras. G. Bergorulko (bosas), R. Jakutytė (fortepijonas). Vilniaus Rotušė, 1997 05 28.
Vakaras-susitikimas su dirigentu Martynu Staškumi. Vilniaus Rotušė, 1997 11 19.
Visi 1992-1997 m. vykę Tarptautinio šiuolaikinės muzikos festivalio „Jauna muzika" koncertai.

Atnaujinta 2012 09 07

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga