Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    Veikla    |    DAR   

KONKURSAI

Konkursas „Vox juventutis' 17“
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kompozicijos ir kitų katedrų studentai kviečiami dalyvauti XI jaunųjų kompozitorių kūrinių chorui konkurse „Vox juventutis‘ 17“. Kompozicijas, praėjusias pirmąjį atrankos etapą, atliks Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“ (vad. Vaclovas Augustinas). Geriausi kūriniai bus premijuojami: I premija - 300 €, II premija - 200 €, III premija - 150 €. Atlikimo metu kūrinius vertins kompetentinga kompozitorių ir chorvedžių komisija. Bus teikiami ir specialūs prizai: choro „Jauna muzika“ prizas už daugiausiai choro simpatijų pelniusį kūrinį ir prizas už daugiausiai klausytojų simpatijų pelniusį kūrinį. Kūrinys turi būti parašytas mišriam chorui a cappella, ne ilgesnis kaip 5 minutės, divisi ne didesnis (geriau mažesnis!) kaip 8 balsai (2S, 2A, 2T, 2B). Apie ketinimą dalyvauti konkurse būtina pranešti elektroniniu paštu augustinus917@gmail.com iki 2017 m. kovo 20 d. Galutinai sutvarkytos partitūros turi būti pateiktos iki 2017 m. balandžio 24 d. Daugiau informacijos...


***

Naujų kūrinių chorams ir vokaliniams ansambliams konkursas
Siekiant sudaryti prasmingą 2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos..." Dainų dienos „Vienybė težydi" meninę programą, skatinti naujų kūrinių mėgėjų chorams bei vokaliniams ansambliams kūrimą, Lietuvos nacionalinis kultūros centras kartu su Lietuvos kompozitorių sąjunga rengia Naujų kūrinių chorams ir vokaliniams ansambliams konkursą. Priimami 2015-2017 m. sukurti nepublikuoti ir ankstesniems konkursams nepateikti kūriniai, skirti dainų švenčių ir panašaus pobūdžio kultūros renginių programoms, įvairios sudėties suaugusiųjų (mišriems, vyrų, moterų) mėgėjų chorams, vokaliniams ansambliams ir moksleivių (jaunučių, jaunių, merginų, jaunuolių, jaunimo mišriems) chorams.
Kūrinius reikia pateikti iki 2017 m. birželio 19 d. Lietuvos nacionalinio kultūros centro Muzikos poskyriui paštu: Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius arba PDF formatu elektroniniu paštu muzikos.skyrius@lnkc.lt. Konkurso premijų fondas - 10 000 Eur. Konkurso nuostatai.


***

Naujų kūrinių konkursas Reformacijos 500 metų jubiliejui pažymėti 
Lietuvos kompozitorių sąjunga, bendradarbiaudama su Lietuvos Evangeliškos bažnytinės muzikos sandrauga ir Koncertine įstaiga Valstybinis choras „Vilnius“, rengia naujų muzikos kūrinių konkursą, skirtą Reformacijos 500 metų jubiliejui pažymėti.
Konkursui pateikiami kūriniai turi būti parašyti keturių balsų mišriam chorui (galimas balsų divisi) a cappella arba su instrumentų pritarimu (vargonų, styginių kvarteto ir pan.). Galimos boso arba soprano solo partijos. Kūriniuose privalo būti panaudota liuteroniška giesmė (lietuvių kalba). Konkursui galima pateikti tik naujus - neatliktus ir nepublikuotus - kūrinius.
Konkurso premijų fondas 4000 Eur. Paraiškų priėmimo terminas - 2017 m. kovo 31 d. Konkurso nuostatai.


***

Kūrinių pučiamiesiems ir mušamiesiems instrumentams konkursas
Lietuvos kompozitorių sąjunga, bendradarbiaudama su Lietuvos muzikos ir teatro akademija ir Asociacija muzikų centru „Muzikos idėjos“, kviečia teikti konkursui kūrinius variniams pučiamiesiems instrumentams (valtornai, trimitui/kornetui, trombonui, eufonijai/tūbai) su fortepijono pritarimu ar kompozicijas marimbai solo.
Konkurso premijų fondas - 5000 Eur. Paraiškų priėmimo terminas - 2017 m. liepos 15 d. Konkurso nuostatai.

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga