Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   

RIMA POVILIONIENĖ

Muzikologė, humanitarinių mokslų srities menotyros krypties (muzikologija) daktarė. Kauno Technologijos instituto (KTU) Tarptautinio semiotikos instituto (ISI) mokslo darbuotoja (nuo 2014 m.), Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) Muzikos teorijos katedros vedėja, docentė (nuo 2012), periodinės mokslo straipsnių rinktinės „Lietuvos muzikologija" vyr. red. Asistentė (nuo 2008), Lietuvos nacionalinės filharmonijos (LNF) vyr. redaktorė (nuo 2010).

Gimė 1975 m. Mokėsi Panevėžio konservatorijoje (1990-1994). LMTA studijavo fortepijoną (2000 m. baigė fortepijono atlikėjos magistratūrą prof. J. Karnavičiaus kl.) ir muzikologiją - 2003 m. įgijo magistro laipsnį (prof. hab. dr. G. Daunoravičienės kl.). 2004 m. stažavosi Leipcigo universiteto Muzikologijos institute (Socrates/Erasmus programa). 2007 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigė menotyros doktorantūros studijas ir apgynė daktaro disertaciją „Matematiniai garsinių struktūrų aspektai XX a. antrosios pusės muzikos kompozicijoje" (vad. - prof. hab. dr. G. Daunoravičienė).

2008-2015 m. buvo LMTA Mokslo centro vyresnioji mokslo darbuotoja. Mokslinių tyrimų sklaidos projektų vadovė, vykdytoja ir koordinatorė, tarptautinių konferencijų organizatorė. 2012 m. atliko mokslinę stažuotę muzikos mokslinių tyrimų centre IRCAM, Paryžiuje (projektas „Žinių ir inovacijų perdavimo plėtra bei tyrėjų kompetencijų didinimas kūrybinių industrijų ir dizaino srityje", Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-006).

2013 m. leidykloje „Cambridge Scholars Publishing“ publikuotą R. Povilionienės tarpdalykinį straipsnį „Frozen Music - Dialogues between Music and Architecture“ ypač teigiamai įvertino tarptautinė ekspertų grupė, atlikusi MOSTA Mokslinės veiklos palyginamąjį tyrimą'2015 (Lithuania: Research Assessment Exercise Panel H: Humanities, 2015, p. 10).

R. Povilionienės monografija „Musica Mathematica: tradicijos ir inovacijos šiuolaikinėje muzikoje“ (Vilnius, 2013) Lietuvos kompozitorių sąjungos (LKS) rengiamuose apdovanojimuose pelnė Vytauto Landsbergio premiją. 2016 m. monografiją anglų kalba išleido prestižinė mokslo darbų leidykla „Peter Lang GmbH" (PL Academic Research, serijoje Methodology of Music Research, Vol. 9, ed. Nico Schuler).

Publikuoti mokslo darbai: 2 mokslo monografijos (2013 lietuvių k., 2016 anglų k. - patikslintas/papildytas vertimas), 1 mokslo studija (2013), daugiau kaip 20 mokslo straipsnių recenzuojamuose mokslo leidiniuose Lietuvoje ir užsienyje. Daugiau kaip 15 mokslo ir kitų leidinių sudarytoja, tekstų autorė ir redaktorė.
Mokslinius tyrimus pristatė tarptautinėse konferencijose, seminaruose Lietuvoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Vokietijoje, JK, Singapūre, JAV, Portugalijoje.
Kviečiama recenzuoti mokslo straipsnius leidiniams „Lietuvos muzikologija“, „Ars et praxis“, „Menotyra“, kt. mokslinių straipsnių rinktinėms.
Kaip muzikos kritikė publikavo straipsnių, recenzijų (nuo 1998 m. - daugiau kaip 150 straipsnių, recenzijų Lietuvos periodiniuose leidiniuose ir kultūriniuose interneto portaluose). 2004 09-2005 09 buvo žurnalo „Muzikos barai“ skyriaus „Didžioji salė“ redaktorė, straipsnių rengėja. 2005 12-2006 09 vadovavo Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro Reklamos ir informacijos skyriui, 2006-2010 rengė tekstus LVSO leidiniams - koncertų programoms, operų premjeroms. Iš viso parengė daugiau kaip 300 muzikos populiarinimo/viešinimo tekstų: anotacijos koncertų programoms, pranešimai spaudai apie LVSO, LNF, Vilniaus, Gaidos ir kitų festivalių, Lietuvos ansamblių tinklo koncertus, operų pastatymus Vilniaus kongresų rūmuose, anotacijos-straipsniai kompaktinėms plokštelėms (CD ir DVD).
Nuo 2010 m. yra Lietuvos kompozitorių sąjungos, Muzikologų sekcijos narė, šios sekcijos tarybos narė.
Interesų sritys: Lietuvos muzikinio gyvenimo dviem iki-nepriklausomybiniais laikotarpiais (1914-1918 ir 1970-1990) studijos; skaitmuo kaip prasminė ir kompozicinė priemonė ir jo reikšmės muzikoje, numerologinės tradicijos muzikoje tyrinėjimai nuo Antikos iki XX a.

Apdovanojimai, stipendijos:
2016 - LKT edukacinė stipendija stažuotei konferencijose 2017 m. Kembridže (JK) ir Tokijuje (Japonija).
2015 - LKT individuali valstybės stipendija kultūros ir meno kūrėjams (9 mėn.), mokslinės monografijos parengimui.
2014 m. prof. Vytauto Landsbergio fondo premija už mokslo monografiją „Musica mathematica“, LKS geriausių 2013 m. muzikologinių darbų konkursas.
2011 m. LR Kultūros ministerijos Individuali valstybės stipendija mokslinės monografijos parengimui.
2008 m. Studijų kokybės vertinimo centro Aukštojo mokslo vadovėlių konkursas, I premija kaip vadovėlio „Muzikos kalba: D. 2: Barokas“ (sud. G. Daunoravičienė) bendraautorei.
2008 m. Lietuvos mokslų akademijos Jaunųjų mokslininkų darbų konkursas, pagyrimo raštas už daktaro disertaciją „Matematiniai garsinių struktūrų aspektai XX a. antrosios pusės muzikos kompozicijoje“.
2006-2007 m. Lietuvos mokslo ir studijų fondo stipendija III-IV metų doktorantams.
2004 m. Lietuvos mokslų akademijos Aukštųjų mokyklų mokslinių darbų konkursas, laureatės diplomas už mokslinį darbą „Konstruktyvinės ir simbolinės skaitmens funkcijos XX a. muzikoje“.
2004 m. Socrates/Erasmus studentų mainų programos stipendija stažuotis Leipcigo universiteto Muzikologijos institute.
2002 m. Lietuvos mokslų akademijos Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursas, laureatės diplomas už mokslinį darbą „Prasminis ir konstruktyvinis skaitmens principas Baroko garsų mene“.
1996-1998 m. Lietuvos muzikų rėmimo fondo stipendija.

SVARBIAUSIEJI DARBAI


Mokslo monografijos
Musica Mathematica: Traditions and Innovations in Contemporary Music. Series Methodology of Music Research, Vol. 9, ed. Nico Schuler. Frankfurt am Main, New York: PL Academic Research (Peter Lang), 2016, 288 p. ISBN 978-3-631-71381-5, ISSN 1618-842X. https://www.peterlang.com/view/product/78884?format=EPDF
Musica mathematica. Tradicijos ir inovacijos šiuolaikinėje muzikoje. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2013, 256 p. ISBN 978-609-8071-10-8, UDK 781 Po-254.

Mokslo studija
Čiurlionio autografo ir dedikacijos tyrimai. In: Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911): jo laikas ir mūsų laikas. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2013, p. 268-301. ISBN 978-609-8071-11-5, UDK 78.071.1(474.5)(092) Či-198.

Mokslo straipsniai recenzuojamuose mokslo leidiniuose
Music as National Identity Manifesto: the Musical Repertoire of Lithuanian Evenings at the beginning of the 20th Century. In: Sounds, Societies, Significations: Numanistic Approaches to Music, ed. Rima Povilionienė. Series Numanities - Arts and Humanities in Progress, Vol. 2, Springer International Publishing, 2017, pp. 75-88. ISBN 978-3-319-47059-7, eISBN 978-3-319-47060-3, ISSN 2510-442X, ISSN 2510-4438.
Numanities and Sounscapes. Preface. In: Sounds, Societies, Significations: Numanistic Approaches to Music, ed. Rima Povilionienė. Series Numanities - Arts and Humanities in Progress, Vol. 2, Springer International Publishing, 2017, pp. V-VII. ISBN 978-3-319-47059-7, eISBN 978-3-319-47060-3.
Lietuviška periodika Pirmojo pasaulinio karo metais: M.K. Čiurlionis muzikinių įvykių apžvalgos kontekste. In: Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Vilniuje: Mokslinių straipsnių rinkinys, sud. Nida Gaidauskienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, p. 337-350. ISBN 978-609-425-197-9.
(co-author G.Povilionis) Baroque Organs in Budslau (Belarus, 1781) and Kurtuvėnai (Lithuania, 1792-93): Verification of Authenticity and Authorship. In: Proceedings of the 5th International Conference on Heritage ad Sustainable Development, eds. Rogério Amoêda, Sérgio Lira & Cristina Pinheiro, Vol. 2, Ch. 9 Heritage and Authenticity. Portugal: Greenlines Institute, 2016, pp. 1821-1830. ISBN 978-989-8734-15-0, eISBN 978-989-8734-14-3.
Perception of "Stolen Time" in Music: An Approach to the Systematization of Piano Performing. In: Proceedings of the 14th biennial International Conference on Music Perception and Cognition. San Francisco: ICMPC14, 2016, pp. 571-574. ISBN 1-876346-65-5.
(co-author G.Povilionis) Contradictions in the Perception of Organ Stop Vox humana: From a Bear's Roar to the Human Voice. An Analysis and Comparison of Verbal Meaning and Sound Production. In: Proceedings of the 14th biennial International Conference on Music Perception and Cognition. San Francisco: ICMPC14, 2016, pp. 689-694. ISBN 1-876346-65-5.
(co-author R.Stanevičiūtė) Crossing Musical Borders and Political Curtains. Introduction. In: Sociocultural Crossings and Borders: Musical Microhistories, eds. Rūta Stanevičiūtė & Rima Povilionienė. Vilnius: Lithuanian Academy of Music and Theatre, International Musicological Society, 2015, pp. 9-22. ISBN 978-609-8071-29-0.
(co-author G.Povilionis) Karaliaučiaus meistro Bruno Goebelio (1860-1944) vargonai Lietuvoje: istorija ir vargondirbystės amato ypatumai [The Organs of the Master Bruno Goebel (1860-1944) from Königsberg in Lithuania: Their History and the Features of the Craft of Organ Building]. In: Acta Academiae Artium Vilnensis. Dailės ir architektūros paveldas: tyrimai, išsaugojimo problemos ir lūkesčiai /
The Heritage of Art and Architecture: Research, Problems of Preservation and Expectations
, ed. Dalia Klajumienė, No. 77-78. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015, pp. 45-63. ISSN 1392-0316. http://leidykla.vda.lt/Files/file/Acta%2077_78/Acta_77_78_net_02_G_ir_R_Povilio.pdf
References to Lithuanian Musical Life in Lithuanian Periodicals, 1914-1915. A Review of the Lithuanian News Daily. In: New Sound International Journal of Music, ed. Mirjana Veselinović-Hofman. Belgrade, 2014. ISSN: 0354-818X (atiduota spaudai).
Interaction of Constructivism and Semantics in Bronius Kutavičius' Musical Language. In: Music That Changed Time, eds. Rima Povilionienė&Jūratė Katinaitė. LKS, 2014 (atiduota spaudai). ISBN 978-609-8038-07-1.
Dienraštis „Viltis“ Pirmojo pasaulinio karo pirmaisiais metais: muzikinio gyvenimo apžvalga kaip tautinės savimonės formavimas. In: Lietuvos muzikologija, t. 15, 2014. ISSN 1392-9313 (atiduota spaudai).
Frozen Music - Dialogues between Music and Architecture. In: Music and Technologies, Cambridge Scholars Publishing, 2013, p. 83-98. ISBN (10): 1-4438-4213-3, ISBN (13): 978-1-4438-4213-6. Also in: Music and Technologies, 1st International Conference, Kaunas University of Technology, 2011, p. 29-36.
Aspects of Digitalization of Lithuanian Historical Organs Documentation and Research (Bendraaut. su G. Povilioniu), In: Proceedings of the 2013 Digital Heritage International Congress (DigitalHeritage), Vol. 1, Track 3 Analysis and Interpretation, Marseille: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013, pp. 717-720. ISBN: 978-1-4799-3169-9
Muzikinio ir verbalinio menų sąveikos fenomenas: kriptografinės muzikos komponavimo praktikos aspektai. In: Lietuvos muzikogija, t. 12, Vilnius, LMTA, 2011, p. 34-46. ISSN 1392-9313.
Fugue in B-flat Minor by Čiurlionis: Structural and Semantic Analysis. In: Muzikos komponavimo principai, t. 11, Vilnius, LMTA, 2011, p. 23-30.ISBN 978-609-8038-03-3, ISBN 978-609-8071-05-4.
Antikiniai mathesis kaip garsų meno grožio aspektai, In: Menotyra, 2009, T. 16, Nr. 1-2, p. 1-11, ISSN 1392-1002
Numerologinių technikų novacijos XX a. antrosios pusės muzikos kompozicijoje. In: Lietuvos muzikologija, t. 9, Vilnius, 2008, p. 70-89.
Žvilgsnis į muzikologijos doktorantūros studijas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija ir Helsinkio universitetas. In: LMTA jubiliejinės konferencijos pranešimų rinktinė. Vilnius: LMTA, 2008, p. 108-113.
Several mathematical aspects of music notation in the 20th century music composition. In: Muzikos komponavimo principai, t. 7, Vilnius, 2007, p. 60-66, ISBN 978-9986-503-71-2.
(Bendraaut. su G. Daunoravičiene) Baroko muzikos numerologija. In: Muzikos kalba. II dalis. Barokas, sud. Gražina Daunoravičienė, Vilnius, 2006, p. 508-564.
Perceiving and cognizing the Mathematical Processes in Music Composition in 20th century. In: ICMPC9. Proceedings of the 9th ICMPC, Bologna, 2006, University of Bologna, p. 932-937, ISBN 88-7395-155-4.
Music Composition as a Numerical Construction. The Projections of Magic Number Quadrates and Dimensions of Ziggurat Pyramids in the Composition "Ziqquratu" (1998) by Šarūnas Nakas. In: Musical Work: Boundaries and Interpretations, Vilnius, 2006, p. 278-291, ISBN 9986-9069-5-4.
Influence of Mathematics on the Process of Music Composition in 20th century. In: Muzikos komponavimo principai, t. 5, Vilnius, 2006, p. 85-93, ISBN 9986-503-63-9.
Konstruktyvinės ir simbolinės skaitmens funkcijos XX a. muzikoje. In: Lietuvos muzikologija, t. 5, Vilnius, 2004, p. 61-83, ISSN 1392-9313.
Technologinis ir simbolinis skaitmens konstrukty¬vizmas George'o Crumbo „Black Angels" ir György Ligeti „Etudes". In: Tiltai, Klaipėda, 2004, Nr. 21, p. 137-148, ISSN 1648-3979.
Prasminis ir konstruktyvinis skaitmens principas baroko garsų mene. In: Lietuvos muzikologija, t. 3, Vilnius, 2002, p. 17-40, ISSN 1392-9313.

Mokslo straipsniai nerecenzuojamuose, kituose leidiniuose
Muzika - tai skambantys skaičiai. In: Kultūros barai, 2004 Nr. 3 (472), p. 31-34.

Sudarytos/redaguotos recenzuojamos mokslo straipsnių rinktinės, monografijos
Sounds, Societies, Significations: Numanistic Approaches to Music, ed. Rima Povilionienė. Series Numanities - Arts and Humanities in Progress, Vol. 2, Springer International Publishing, 2017. - XIV, 240 p.: 105 b/w illustrations. ISBN 978-3-319-47059-7, eISBN 978-3-319-47060-3, ISSN 2510-442X, ISSN 2510-4438. http://www.springer.com/us/book/9783319470597
Sociocultural Crossings and Borders: Musical Microhistories, A collection of articles, eds. Rūta Stanevičiūtė & Rima Povilionienė. Vilnius: Lithuanian Academy of Music and Theatre, International Musicological Society, 2015. - 564 p.: illustr. ISBN 978-609-8071-29-0.
Music That Changed Time, eds. Rima Povilionienė & Jūratė Katinaitė. Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2014 (rengiama spaudai). ISBN 978-609-8038-07-1, UDK 78.071.1(474.5)(92), Mu-119.
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911): jo laikas ir mūsų laikas (sud. kartu su G.Daunoravičiene). Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2013, 688 p. ISBN 978-609-8071-11-5, UDK 78.071.1(474.5)(092) Či-198.
Girėnas Povilionis. Vėlyvojo baroko vargondirbystės menas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, Monografija, eds. Rima Povilionienė & Ilona Čiužauskaitė. Vilnius: Vargonų paveldo centras, 2013. - 384 p. : iliustr., santr. angl. ISBN 978-609-95485-0-0. http://www.vargonai.com/leidiniai/2013-monografija/

Recenzuojamų periodinių mokslo leidinių redagavimas
Lietuvos muzikologija (Lithuanian Musicology). Tęstinis mokslo darbų žurnalas, vyr. redaktoriaus asistentė, nuo 2008. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija. ISSN 1392-9313. Mokslinis žurnalas referuojamas: Humanities International Index, Humanities International Complete, British Humanities Index. 2008-2016 m. išleisti 9 numeriai.

Sudaryti/redaguoti kiti mokslo leidiniai
Essence and Context: A Conference between Music and Philosophy. Abstracts' Book, eds. Rūta Stanevičiūtė & Rima Povilionienė. Vilnius: Lithuanian Academy of Music and Theatre, 2016. - 88 p. ISBN 978-609-8071-34-4.
Abstracts' Book of the International Conference Sociocultural Crossings and Borders: Musical Microhistories and Competition Interdisciplinary Studies in Music. New Approaches, Methods and Conceptions, eds. Rūta Stanevičiūtė & Rima Povilionienė. Vilnius: Lithuanian Academy of Music and Theatre, 2013. - 92 p. ISBN 978-609-8071-12-2.
Abstracts for the International Conference Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911): His Time and Our Time, ed. R. Povilionienė. Vilnius: LMTA, 2011. - 208 p. ISBN 978-609-447-020-2.
Alan Kendall. Klasikinės muzikos metraštis. Intymus didžiųjų kompozitorių gyvenimo ir kūrybos dienoraštis, eds. Rima Povilionienė & Regina Mudėnienė. Vilnius: Vilniaus enciklopedijų leidykla, 2007. - 288 p.: iliustr., ISBN 978-420-01615-2.

Pranešimai mokslinėse konferencijose
Baroque Organs in Budslau (Belarus, 1781) and Kurtuvėnai (Lithuania, 1792-93): Verification of Authenticity and Authorship. // 5th International Conference on Heritage ad Sustainable Development, Lisbon (Portugal), Greenlines Institute, 2016-07-12/15 (co-author G. Povilionis).
Perception of "Stolen Time" in Music: An Approach to the Systematization of Piano Performing. // 14th biennial International Conference on Music Perception and Cognition, San Francisco (USA), California University, 2016-07-5/9.
Contradictions in the Perception of Organ Stop Vox humana: From a Bear's Roar to the Human Voice. An Analysis and Comparison of Verbal Meaning and Sound Production. // 14th biennial International Conference on Music Perception and Cognition, San Francisco (USA), California University, 2016-07-5/9 (co-author G.Povilionis).
Lithuanian Evenings: Analysis of music repertoire in the context of the pre-independence years in the beginning of the 20th century. // 3rd International Congress of Numanities ICoN. Kaunas University of Technology. Kaunas, 2016 05 23-26.
The Manifestation of Musical Criticism in the Lithuanian Press in the First Years of WWI. // 2nd International Congress of Numanities ICoN. Kaunas University of Technology. Kaunas, 2015 05 25-29.
Rubato as a Mark of Genial Interpretation. Study Case of Chopin's Nocturne in B flat minor, Op. 9 No. 1. // 2nd International Congress of Numanities ICoN. Kaunas University of Technology. Kaunas, 2015 05 25-29.
Kultūrinio gyvenimo atspindžiai lietuviškoje periodikoje pirmaisiais Pirmojo pasaulinio karo metais. // Tarptautinė konferencija M. K. Čiurlionis Vilniuje. Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas, M. K. Čiurlionio namai, Vilniaus dailės akademija, Vilnius, 2015 04 23-25.
Mathesis as the Philosophy of the Beauty of Music. (Poster) // Joint International Workshop Mathemusical Conversations: Mathematics and Computation in Music Performance and Composition. Yong Siew Toh Conservatory of Music, Institute for Mathematical Sciences, Singapore, 2015 02 13-15.
Čiurlioniškieji vaizdiniai G. Kuprevičiaus baleto „Čiurlionis" scenografijoje ir projekcijose. // Tarptautinė konferencija M. K. Čiurlionis ir pasaulis, Druskininkai, 2014 07 28-30.
(su Girėnas Povilionis) Aspects of the Digitalization of the Documentation and Research of Lithuanian Historical Organs. // International Congress Digital Heritage 2013, UNESCO, Marseille (France), Fort Saint-Jean/MuCEM/La Villa Méditerranée, 2013 10 28-11 01.
Čiurlionio autografo ir dedikacijos tyrimai dailės ir muzikos darbuose. // Tarptautinė konferencija M. K. Čiurlionis ir pasaulis, Druskininkai, 2013 07 23-24.
Interaction of Constructivism and Semantics in Bronius Kutavicius Musical Language. // 43-ia tarptautinė Baltijos muzikologų konferencija Muzika, pakeitusi laiką: Baltijos kraštų kūrybos proveržis po 1970 m. Skiriama Broniaus Kutavičiaus 80-mečiui, Vilnius, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2012 09 12-14.
Paslėpti ženklai M. K. Čiurlionio muzikoje ir skaičių simbolika. // Tarptautinė konferencija M. K. Čiurlionis ir pasaulis, Druskininkai, 2012 07 30-31.
"Frozen music". Music and Architecture Dialoguess. // 1st International Conference Music and Technologies, Kaunas, Kaunas University of Technology, 2011 11 11-12.
Fugue in B-flat Minor by Čiurlionis: Structural and Semantic Analysis. // 11th International Music Theory Conference Principles of Music Composing, Vilnius, Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2011 10 19-21.
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio Fuga b-moll: struktūrinė ir semantinė analizė. // International Conference Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911): His Time and Our Time, Vilnius, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2011 09 21-24.
Constructive Background of Lithuanian Music from Čiurlionis to the End of the 20th Century. // International Conference Baltic Music and Musicologies, Kenterberis (Jungtinė Karalystė), Canterbury Christ Church University, 2011 05 26-28.
Žvilgsnis į muzikologijos doktorantūros studijas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija ir Helsinkio universitetas. // LMTA jubiliejinė konferencija, Vilnius, 2008 04 11.
Several mathematical cases of music notation in the 20th century music composition. // VII International Music Theory Conference Principles of Music Composing: Musical Text, 2007 May 9-11, Vilnius, Lithuanian Composers' House.
Composing with numbers: a clue for the interpretation of several music compositions in 20th c. // Miedzynarodowa Konferencja naukowa Musica Practica, Musica Theoretica (IV), 2007 April 16-17, Poznan, I.J.Paderewski Music Academy.
Perceiving and cognizing the Mathematical Processes in Music Composition in 20th century in 20th century. // ICMPC‘2006: 9th International Conference of Music Perception and Cognition, Bologna, Italy, 2006 08 22-26.
Influence of Mathematics on the Process of Music Composition in 20th century. // 5th International Music Theory Conference Principles of Music Composing, 2005 10 13-15, Vilnius, Lithuanian Composers' House.
Music Composition as a Numerical Construction. The Projections of Magic Number Quadrates and Dimensions of Pyramids Ziggurat in the Composition Ziqquratu (1998) by Šarūnas Nakas. // 38th Baltic Musicological Conference Musical Work: Boundaries and Interpretations, 2004 10 21-23, Vilnius, Lithuanian Composers' House.
Die Projektionen der Mathematischen Modelle in der Lautstruktur der Musikkomposition des 20. Jh.s. Technische und symbolische Zahlkonstruktion in George Crumbs Black Angles und György Ligetis Etudes". Pranešimas Leipzigo Universitete. Institut für Musikwissenschaft, Seminar: Gestaltpsychologie und Musik, Dozent: Prof. Dr. Klaus Mehner, 2004 07 14.
Technologinis ir simbolinis skaitmens konstrukty¬vizmas George'o Crumbo „Black Angels" ir György Ligeti „Etudes". // Mokslinė konferencija Baltijos regiono muzika: istorija ir nūdiena, Klaipėda, Klaipėdos universiteto Muzikologijos institutas, 2003 03 27.

Patirtis vykdant mokslinių tyrimų/sklaidos projektus
Mokslinio žurnalo „Lietuvos muzikologija“ rengimas ir leidyba, 2016-2018. Projekto koordinatorė, Lietuvos mokslų akademijos vykdomas ES projektas „Periodinių mokslo leidinių leidyba“, vykdytoja: Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Projekto biudžetas 23.285,85 Eur.
Rimos Povilionienės monografijos „Musica mathematica. Traditions Innovations in Contemporary Music“ leidyba anglų k. (leidykla Peter Lang GmbH), 2016. Projekto vadovė. Lietuvos kultūros taryba, sutarties Nr. S/MUZ-54(6.22)/2016, vykdytojas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Projekto biudžetas 5.000 Eur.
Apie esmę ir kontekstą: tarptautinė muzikos filosofijos konferencija, 2016 08-09. Projekto koordinatorė. Lietuvos mokslo taryba, Parama mokslo renginiams,sutarties Nr. MOR-27/2016, vykdytojas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Projekto biudžetas 7.199,94 Eur.
„Muzikos esatis ir kontekstas“: tarptautinė muzikos filosofijos konferencija ir edukacinė programa, 2016 08-09. Projekto vadovė. Lietuvos kultūros taryba, sutarties Nr. S/MUZ-72(6.22)/2016, vykdytojas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Projekto biudžetas 5.000 Eur.
Mokslinio žurnalo „Menotyra“ rengimas ir leidyba, 2013 03-2015 09. Projekto vadovė. Lietuvos mokslo taryba, Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009-2015 m. programa, mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos projektas, sutarties Nr. LIT-7-37, vykdytojas: Lietuvos mokslų akademija. Projekto biudžetas 120.000 Lt
Muzikologinių straipsnių rinktinės „Sociocultural Crosses and Borders: Musical Microhistories“ parengimas ir leidyba, 2015. Projekto vadovė. Lietuvos kultūros taryba, sutartis Nr. S/UUZ-14(6.21)/2015/F16-1607, vykdytojas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Projekto biudžetas 7.000 Eur.
„Menas istorijoje, istorija mene“, Tarptautinė konferfencija, skiriama muzikologo prof. dr. Jono Bruverio 75-mečiui, 2014 04. Projekto koordinatorė. Lietuvos mokslo taryba, Parama mokslo renginiams, sutarties Nr. MOR-14014, vykdytojas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Projekto biudžetas 5.850 Lt.
Mokslinio žurnalo „Lietuvos muzikologija“ rengimas ir leidyba, 2011-2013. Projekto koordinatorė, pagal Lietuvos mokslų akademijos vykdomą ES projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba" VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-002, trišalės sutarties Nr. ESF-03-S009, vykdytoja: Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Projekto biudžetas 60.000 Lt.
Konferencija Sociokultūrinės kryžkelės ir ribos: muzikinės mikroistorijos, 2013 03-10. Projekto vykdytoja. Lietuvos mokslo taryba, Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009-2015 m. programa, mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos projektas, sutarties Nr. LIT-7-19, vykdytojas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Projekto biudžetas 35.000 Lt.
R. Povilionienės monografijos „Musica Mathematica. Tradicijos ir inovacijos šiuolaikinėje muzikoje“ leidyba ir pristatymas, 2013. Projekto koordinatorė. Kultūros rėmimo fondas, sutarties Nr. KRF-S-1200/F16-660, Vilnius, LMTA). Projekto biudžetas 5.000 Lt.
Mokslo straipsnių rinkinio „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911): jo laikas ir mūsų laikas“ leidyba, 2012-2013. Projekto vykdytoja. Lietuvos mokslo taryba, Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009-2015 m. programa, mokslinės sklaidos projektas, sutarties Nr. LIT-5-42, vykdytojas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Projekto biudžetas 63.400 Lt.
R. Povilionienės monografijos „Musica Mathematica. Tradicijos ir inovacijos šiuolaikinėje muzikoje“ leidybos parengiamieji darbai, 2012. Projekto koordinatorė. Kultūros rėmimo fondas, sutarties Nr. KRF-S-612/F16-820, vykdytojas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Projekto biudžetas 6.000 Lt.
43-ioji Tarptautinė Baltijos muzikologų konferencija, 2012 04-2012 09. Projekto koordinatorė. Lietuvos mokslo taryba, Parama mokslo renginiams, sutarties Nr. MOR-007/2012 / F16-555, vykdytojas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Projekto biudžetas 9.700 Lt.

Dalyvavimas mokslinių komitetų, redakcinių kolegijų veikloje
Nuo 2017 sausio. KTU Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto narė.
Nuo 2016 - iki dabar. Redakcinio komiteto narė. Springer Series „Numanities - Arts and Humanities in Progress“, Series Ed.: Dario Martinelli, Springer International Publishing. http://www.springer.com/series/14105?detailsPage=free
Nuo 2014 - iki dabar. Mokslinio komiteto narė. Tarptautinis semiotikos institutas (International Semiotics Institute / ISI) prie Kauno Technologijos universiteto (KTU). http://isisemiotics.eu/about-the-team/staff/
Mokslinio komiteto narė. 3rd International Congress of Numanities IcoN: Processes, Maps, Narratives. Kaunas University of Technology. Kaunas, 2016 05 23-26. http://isisemiotics.eu/wp-content/uploads/2013/11/Abstracts-book-2016_FINAL_ok.pdf
Mokslinio komiteto narė. 2nd International Congress of Numanities IcoN: Creativity, Diversity, Development. Kaunas University of Technology. Kaunas, 2015 05 25-29. http://isisemiotics.eu/wp-content/uploads/2013/11/ICoN2015_AbstractsBook.pdf
Mokslinio komiteto narė. 1st International Congress of Numanities IcoN: The Role of Humanities in Contemporary Society: Semiotics, Culture, Technologies. Kaunas University of Technology. Kaunas, 2014 06 02-07. http://isisemiotics.eu/wp-content/uploads/2014/09/ProgramAbstracts_FINAL.pdf

TAIKOMOSIOS MUZIKOLOGIJOS VEIKLA
Sudaryti, redaguoti leidiniai
Gaida 2016. Keys & Strings. 26-asis aktualios muzikos festivalis / 26th festival of contemporary music, ed. Rima Povilionienė. Vilnius: Vilniaus festivaliai, 2016. - 136 p.: iliustr. - santr. angl.
Chordos Quartet, ed. Rima Povilionienė. Vilnius: Styginių kvartetas Chordos, 2016. - 20 p.: iliustr. - santr. angl.
Julius Juzeliūnas ir pasaulis, ed. Rima Povilionienė. Vilnius: Lietuvos Ansamblių Tinklas, 2016. - 4 p.: iliustr. - santr. angl.
Gaida 2015. 25-asis aktualios muzikos festivalis / 25th festival of contemporary music, ed. Rima Povilionienė. Vilnius: Vilniaus festivaliai, 2015. - 144 p.: iliustr. - santr. angl.
Šiuolaikinė Ukrainos kompozitorių muzika / Contemporary Music from Ukraine, ed. Rima Povilionienė. Vilnius: Lietuvos Ansamblių Tinklas, 2015. - 20 p.: iliustr. - santr. angl.
Išgirsk pasaulį! Muzikinis tiltas: Lietuva-Serbija / Hear the World! Musical Bridge: Lithuania-Serbia, ed. Rima Povilionienė. Vilnius: Lietuvos Ansamblių Tinklas, 2015. - 14 p.: iliustr. - santr. angl.
Gaida. Go! 24-asis aktualios muzikos festivalis / 24th festival of contemporary music, ed. Rima Povilionienė. Vilnius: Vilniaus festivaliai, 2014. - 128 p.: iliustr. - santr. angl.
Connections. John Woolrich ir Philip Cashian, ed. Rima Povilionienė. Vilnius: Lietuvos Ansamblių Tinklas, 2014. - 20 p.: iliustr. - santr. angl.
Lietuvių muzika: retro atspindžiai, ed. Rima Povilionienė. Vilnius: Lietuvos Ansamblių Tinklas, 2013. - 16 p.: iliustr. - santr. angl.
Gaida. XXIII Tarptautinis aktualios muzikos festivalis / 23rd International Contemporary Music Festival, ed. Rima Povilionienė. Vilnius: Vilniaus festivaliai, 2013. - 26 p.: iliustr. - santr. angl.
Muzika, pakeitusi laiką. Skiriama lietuvių kompozitoriaus Broniaus Kutavičiaus 80-ečiui, ed. Rima Povilionienė. Vilnius: Lietuvos Ansamblių Tinklas, 2012. - 16 p.: iliustr. - santr. angl.
Maestro Gintaras Rinkevičius. Kelias į didžiąją sceną, ed. Rima Povilionienė. Vilnius: LVSO, 2010. - 52 p.: iliustr. - santr. angl.
Dvidešimties metų kelias, ed. Rima Povilionienė. Vilnius: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, 2009. - 97 p.: iliustr. - santr. angl.
Stipru ir didinga. Jau dvidešimt metų, koncerto programa 2009-01-31, ed. Rima Povilionienė. Vilnius: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, 2009. - 34 p.: iliustr.
Stephen Sondheim „Svynis Todas - demonas kirpėjas“, ed. Rima Povilionienė. Vilnius: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, 2009. - 48 p.: iliustr. - santr. angl.
Ruggero Leoncavallo opera „Pajacai“, ed. Rima Povilionienė. Vilnius: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, 2008. - 36 p.: iliustr. - santr. angl.
Jules Massenet „Verteris“, ed. Rima Povilionienė. Vilnius: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, 2008. - 56 p.: iliustr. - santr. angl.
Užburtoji fleita. Nemirtinga Volfgango Amadėjaus opera, ed. Rima Povilionienė. Vilnius: LVSO, 2007. - 76 p.: iliustr. - santr. angl.
Giacomo Puccini opera „Bohema“, ed. Rima Povilionienė. Vilnius: LVSO, 2006. - 28 p.: iliustr. - santr. angl.

Atnaujinta 2017 01 26

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga