Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   

RITA NOMICAITĖ

P. Malūko nuotraukaRita Nomicaitė gimė 1961 m. Vilniuje. Mokėsi Juozo Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje, o 1986 m. Lietuvos muzikos akademijoje baigė muzikologijos specialybę, prof. V. Landsbergio klasę.
R. Nomicaitė yra dirbusi Literatūros ir meno archyve, J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje (dėstė muzikos literatūrą, solfedžio, muzikos teoriją), Vilniaus pedagoginiame universitete (muzikos kursas), Lietuvos kompozitorių sąjungoje, kultūrinio savaitraščio „Dienovidis" redakcijoje. Nuo 1989 metų iki šiol pagrindinė muzikologės darbovietė - Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikologijos instituto Muzikos teorijos ir istorijos skyrius, taip pat šiuo metu ji dirba ir savaitraščio „Literatūra ir menas" redakcijoje.
M. K. Čiurlionio draugijos narė (nuo 1991) ir Lietuvos kompozitorių sąjungos narė (nuo 1994). 1988-1989 m. su kolega Giedriumi Gapšiu leido Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Kompozitorių sąjungos ir Konservatorijos (dab. LMTA) grupės leidinį „Muzika". Yra gavusi Valstybinę jaunųjų menininkų stipendiją.
Pagrindinė R. Nomicaitės veiklos sritis - muzikos istorija. Daugiausia dėmesio skiria XX a. 3-4-ojo dešimtmečių Lietuvos muzikinio gyvenimo reiškiniams tirti. Pastarųjų metų publikacijose, konferencijų pranešimuose siekia muzikos istorijos reiškinius sieti su dabarties procesais. Muzikologė taip pat nagrinėja ir šiuolaikinės muzikos kūrinius.

SVARBIAUSIEJI DARBAI

Moksliniai straipsniai
J. Gruodis spaudos veidrodyje. Juozas Gruodis epochų sankirtose. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2009. P. 183-187.
Muzikos kritika ir publicistika. Lietuvos muzikos istorija. II knyga. Nepriklausomybės metai. 1918-1940. Vilnius, 2009. P. 660-667.
Vladas Jakubėnas. Lietuvos muzikos istorija. II knyga. Nepriklausomybės metai. 1918-1940. Vilnius, 2009. P. 587-599.
M. K. Čiurlionio muzikos kūrinių interpretacijos: dailės ir muzikos dichotomija. M. K. Čiurlionis ir pasaulis. Vilnius: Lietuvos muzikų rėmimo fondas, 2006. P. 86-93.
„Naujosios kritikos" bruožai straipsniuose apie kamerinę muziką. Kameriškumo raida ir kriterijai. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2005. P. 151-159.
Straipsniai apie muziką lietuviškuose periodiniuose leidiniuose (1940 m. birželis - 1944 m. vasara). Menotyra, 2004, Nr. 1. P. 32-37. 
Apie muziką lietuviškuose periodiniuose leidiniuose. Lietuvos muzikos istorija. I knyga. Tautinio atgimimo metai 1883-1918. Vilnius, 2002. P. 186-197.
„Stalaktitai". Čekija-Lietuva. 2001, Nr. 4. P. 28-33.
Muzikos kritikos žingsniai XIX a. pab. - 1940 m.  Dailė, muzika ir teatras valstybės gyvenime 1918-1998. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 1998. P. 119-125.
Vlado Jakubėno muzikologinės veiklos apybraiža (1932-1940). Menotyra, 1997, Nr. 2. P. 31-37.                                                                           
What Comes without Tension.  Vilnius. Vilnius, 1997, Summer. P. 184-190.

Pranešimai konferencijose
Vlado Jakubėno pėdsakai čiurlionistikoje. Konferencija „Čiurlionis ir pasaulis". Druskininkai, 2008 m. rugpjūčio 2 d.
The Musical Futurology of Vladas Jakubėnas. 38-oji Baltijos muzikologų konferencija
„Muzikos kūrinys - jo ribos bei interpretacijos". Vilnius, 2004 m. spalio 21-23 d.
Balio Dvariono veiklos atspindys  prieškario ir vokietmečio lietuvių periodikoje. Konferencija „Balys Dvarionas. Biografijos ir kūrybinės veiklos aspektai". Vilnius, 2004 m.  kovo 18 d.
Ieškant M. K. Čiurlionio įtakos dabartinei lietuvių muzikos kritikai. Konferencija „M. K. Čiurlionis ir lietuvių muzikinės kultūros raida". Vilnius, 2000 m. spalio 12 d.
Muzikos kritikos žingsniai (XIX a. pab. - 1940). Konferencija „Dailė, muzika ir teatras valstybės gyvenime". Vilnius, 1998 m. kovo 27 d.
Kelios mintys apie K. V. Banaičio ir Vl. Jakubėno straipsnius. Konferencija K. V. Banaičio gimimo šimtmečiui. Vilnius, 1996 m. kovo 6 d.
J.Gruodžio ir Vl. Jakubėno estetinės nuostatos. Konferencija „Juozo Gruodžio reikšmė Lietuvos muzikos kultūrai", skirta kompozitoriaus 110-osioms gimimo metinėms. Vilnius, 1994 m. gruodžio 19 d.
Vlado Jakubėno idealai ir darbai. Konferencija „Vladas Jakubėnas ir jo veiklos muzikinė aplinka". Vilnius, 1994 m. gegužės 10 d.
Vladas Jakubėnas apie žymiausius tarpukario Lietuvos kompozitorius. Konferencija „Mažosios Lietuvos ir lietuvių išeivių muzikinė kultūra". Klaipėda,1994 m. balandžio 27 d.
Vlado Jakubėno bendradarbiavimas su latvių muzikais. Konferencija, skirta Latvijos J. Vitolo konservatorijos 70-mečiui. Ryga, 1989, gruodžio 21 d.
Vlado Jakubėno muzikiniai ryšiai su Latvijos ir Estijos muzikais. XXIII Baltijos šalių muzikologų konferencija. Kaunas, 1989 m. spalio 12-14 d.

Mokslo populiarinimo straipsniai
Muzika. Tarpukario Lietuva. Kaunas: Šviesa, 2007. P. 144-149.

Kitos publikacijos
Kauno ir Vilniaus konservatorijos 1940-1944 m. Muzikos barai, 2008, Nr. 3-4. P. 12-13.
Vilniaus muzikos mokykla 1940-1944 metais. Krantai, 2007, Nr. 4. P. 34-37.
Vladas Jakubėnas ir Latvija. Krantai, 2006, Nr. 4. P. 39-41.
At the Outset of Lithuanian Modernism. Lithuanian Music Link, No. 8, 2004. P. 4.
Istorijos laužtinės. Dienovidis, 2002, Nr. 6. P. 42-44.

Tekstai CD bukletams
Mikas Petrauskas. Birutė. „Cantus firmus", 2009.
Birutė Vainiūnaitė. Lietuvos fortepijoninė muzika, IV CD. Lietuvos muzikos informacijos ir leidybos centras, 2007.
Vladas Jakubėnas. Lietuvos muzikos informacijos ir leidybos centras, 2005.
Birutė Vainiūnaitė. Lietuvos fortepijoninė muzika, III CD. Lietuvos muzikos informacijos ir leidybos centras,  2002.
Feliksas Bajoras. Ex tempore. Lietuvos muzikos informacijos ir leidybos centras, 1997.

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga