Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   

RYTIS AMBRAZEVIČIUS

Rytis Ambrazevičius gimė 1961 m. rugpjūčio 31 d. Mokėsi Vilniaus 7-oje vid. mokykloje (ją baigė aukso medaliu) ir B. Dvariono muzikos mokykloje. Respublikinių moksleivių fizikų olimpiadų laureatas. 1979-1984 m. studijavo Vilniaus universiteto Fizikos fakultete, baigė studijas diplomu cum laude. 1984-1992 m. dirbo jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu Lietuvos mokslų akademijos Fizikos instituto Lazerinės optoelektronikos skyriuje. Dėstė Vilniaus konservatorijoje (1991-1994), dirbo Lietuvos liaudies kultūros centre, folkloro skyriuje (1991-2000), Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyriuje (1994-2005). 2001-2005 m. studijavo LMTA doktorantūroje, 2005 m. apsigynė daktaro disertaciją „Psichoakustiniai bei kognityviniai muzikinės darnos aspektai ir jų raiška lietuvių tradiciniame dainavime", suteiktas humanitarinių mokslų daktaro mokslo laipsnis. Nuo 1994 m. dėsto LMTA Etnomuzikologijos katedroje (nuo 2006 m. - docentas; 2009 m. suteiktas docento pedagoginis vardas, nuo 2013 m. - profesorius), nuo 2005 m. - ir Kauno technologijos universitete, humanitarinių mokslų fakultete; yra Garso ir vaizdo menų technologijų katedros profesorius (nuo 2010).
Mokslinės veiklos tematika susijusi su etnomuzikologijos, muzikos psichologijos, muzikos ir kalbos akustikos klausimais. Yra paskelbęs dvi monografijas, per 70 mokslo straipsnių (pusę iš jų - užsienyje, 2 - ISI leidiniuose), apie 300 pozicijų lietuviškoje Muzikos enciklopedijoje (taip pat kuravo akustinės tematikos straipsnių rengimą šiai enciklopedijai).
Perskaitė apie 90 pranešimų (ir kviestinių paskaitų - keynote lectures) tarptautinėse mokslinėse konferencijose (daugiausiai užsienyje: JAV, Japonijoje, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Olandijoje, Vokietijoje, Italijoje, Austrijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje, Rusijoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Suomijoje, Švedijoje), apie 20 pranešimų Lietuvos mokslinėse konferencijose. Dalyvavo tarptautinių konferencijų CIM07 (Conference on Interdisciplinary Musicology; Talinas), CIM09 (Paryžius), ICMPC12 (International Conference on Music Perception and Cognition; Thessaloniki, Graikija) ir ICMPC13 (Seulas, Pietų Korėja), taip pat kelių tarptautinių konferencijų, vykusių Lietuvoje, pranešimų atrankos komisijose (Review Committee), moderavo įvairių tarptautinių konferencijų sesijose. Kelis kartus R. Ambrazevičiaus pranešimai pateko tarp geriausiai įvertintų ir buvo pasiūlyti publikuoti tarptautiniuose moksliniuose žurnaluose (ESEM2003, Viena (Austrija); CIM04, Graz (Austrija); ICMPC8, Čikaga (JAV); CIM07, Talinas (Estija); CIM08, Thessaloniki (Graikija); CIM09, Paryžius (Prancūzija), CIM10, Sheffield (Didžioji Britanija)). Taip pat perskaitė keliasdešimt pažintinių paskaitų, pranešimų Lietuvos, Estijos, Suomijos, Lenkijos, Švedijos, Norvegijos, Rusijos aukštosiose mokyklose, kursuose.
Dalyvauja tarpdalykinių muzikos tyrimų žurnalo (Journal of Interdisciplinary Music Studies) ir žurnalo „Etnomuzikologijos klausimai" (Вопросы этномузыкознания) redkolegijų darbe; atlieka ekspertinį darbą Europos mokslo fonde (European Science Foundation) bei dviejų ES šalių mokslo fonduose. Dalyvavo ir dalyvauja Europos socialinio fondo, Lietuvos mokslo ir studijų fondo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos remiamuose mokslinių tyrimų projektuose.
Yra KTU ir LMTA menotyros krypties doktorantūros komitetų narys, jungtinės LLTI, VU ir LMTA etnologijos krypties doktorantūros proceso dalyvis. Buvo trijų doktorantų humanitarinių mokslų srities menotyros krypties (muzikologija) daktaro disertacijų oponentas: Allan Vurma (Estijos muzikos ir teatro akademija; 2007 m.), Loretos Sungailienės, (Lietuvos muzikos ir teatro akademija; 2007 m.) ir Lauros Lukenskienės (Lietuvos muzikos ir teatro akademija; 2010 m.).
Mokslinio darbo temomis yra stažavęs Švedijos, Norvegijos ir Austrijos mokslo institucijose.
Pedagoginė veikla
1991-1994 metais pedagoginį darbą dirbo Vilniaus konservatorijoje, nuo 1994 metų Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, nuo 2005 m. - ir KTU. Dėstomi dalykai (šiuo metu; nurodytos studijų pakopos): Muzikos akustika (LMTA; I ir III; KTU; I), Etnomuzikologijos įvadas (Etninės muzikos transkribavimo metodika ir praktika, ekspedicijų metodika; LMTA, I), Kognityvinė muzikos psichologija (LMTA, II), Muzikos psichologija (KTU, II), Statistiniai ir akustiniai metodai muzikologijoje (LMTA; II), Kompiuterinė muzikos analizė (KTU, II), Muzikos technologijų įvadas (Elektrofizika; KTU; I), Kalbos akustikos pagrindai (KTU; I), Empirinė muzikologija (KTU, III), Mokslo darbas (studentų mokslo darbų vadovas; LMTA, iki šiol 12 studentų (I ir II) ir du doktorantai; KTU, iki šiol 20 studentų (I) ir vienas doktorantas).
2008 m. dėstė kviestinius intensyvius kursus Estijos Muzikos ir teatro akademijoje (Talinas; „Garso aukščio suvokimo aspektai"), 2008, 2013 ir 2014 m. - J. Vītolo Latvijos Muzikos akademijoje (Ryga; „Akustiniai metodai etnomuzikologijoje", „Muzikos suvokimo pagrindai"), 2011 m - Cosenzos konservatorijoje (Cosenza, Italija; „Muzikos suvokimas: pagrindai, informacija ir atlikimas"). J. Vītolo Latvijos Muzikos akademijoje taip pat dalyvauja doktorantūros procese kaip konsultantas.
Nuo 1993 m. vadovauja lietuvių tradicinio dainavimo meistriškumo kursams ir skaito paskaitas tradicinio vokalo technikos temomis Lenkijoje (Ośrodek Badań Muzykologicznych i Kulturowych Europy Środkowo-Wschodniej), taip pat įvairių seminarų ir kitų renginių metu Švedijoje ir Lietuvoje.
Metodinė veikla
LMTA ir KTU dėstomi kursai - nauji (anksčiau LMTA ir KTU nedėstyti). Juos parengė, dalį metodinės medžiagos patalpino savo internetinėje svetainėje.
Laimėjo konkursą LMTA vykdomo projekto „Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra, įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą inovatyviais metodais ir formomis galimybes" pagal Bendrojo programavimo dokumento 2.4 priemonę „Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo (nuotolinio mokymo(si))" ir sukūrė nuotolinio muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kursą „Balso akustika" (1 kredito apimties), parengė kurso medžiagos kompaktinę plokštelę. 2009 m. kursą moderavo. Parengė metodinę priemonę „Kalbos akustika glaustai", dvi metodines priemones ir tris metodinius straipsnius tradicinės muzikos transkripcijos ir atlikimo klausimais.
Dalyvavimas mokslo organizacijose ir kita reikšminga veikla
Nuo 1995 metų dalyvavo Tarptautinės tradicinės muzikos tarybos (ICTM; International Council for Traditional Music); jos Study Group on Computer Aided Research darbe. Nuo 2002 metų yra Lietuvos akustikų sąjungos tarybos narys. Nuo 2003 metų - Europos etnomuzikologų seminaro (ESEM; European Seminar in Ethnomusicology) narys. Nuo 2009 metų - Europos kognityviųjų muzikos mokslų draugijos (ESCOM; European Society for the Cognitive Sciences of Music) narys.
Yra paskelbęs 14 apžvalginių, mokslo populiarinimo straipsnių, sudaręs 10 repertuaro ir mokslo populiarinimo leidinių.
Vadovauja folkloro ansambliui „Intakas", dalyvauja folkroko grupėje „Atalyja". Su šiomis grupėmis arba kaip solistas, kaip kviestinis atlikėjas su kitomis grupėmis daug kartų koncertavo Lietuvoje (festivaliuose "Baltica", „Skamba skamba kankliai", "Griežynė", „Mėnuo juodaragis", įvairiuose renginiuose), Lenkijoje, taip pat Latvijoje, Vengrijoje, Danijoje, Čekijoje, Kroatijoje, Švedijoje, Vokietijoje, Ukrainoje, Rusijoje, Turkijoje, Liuksemburge, Olandijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Velse. Kelių "Atalyjos" kompozicijų ir aranžuočių autorius. Įrašai Lietuvos, Rusijos bei Lenkijos RTV. Garso įrašai publikuoti "Intako" ir "Atalyjos" audiokasetėse, kompaktinėse plokštelėse, keliuose rinktiniuose folkloro ansamblių albumuose.
Iliustravo muzikos vadovėlį ir kelis pratybų sąsiuvinius pradinei mokyklai.
Plačiau apie R. Ambrazevičiaus darbus ir veiklą: http://www.personalas.ktu.lt/~rytambr/

SVARBIAUSIEJI DARBAI

Monografijos, sudaryti leidiniai

Psichologiniai muzikinės darnos aspektai. Jų raiška lietuvių tradiciniame dainavime. Kaunas: Technologija, 2008. 340 p. ISBN 978-9955-25-422-5.
Skambiausios festivalio dainos. Dainų rinktinė. Vilnius: Vilniaus etninės kultūros centras, 2008. 250 p. ISMN 979-0-706226-01-9
Etninės muzikos notacija ir transkripcija. Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 1997.

Moksliniai straipsniai
Akusticheskie metody issledovanija zvukovysoty v tradicionnom penii. Voprosy etnomuzykoznanija. Moskva: Rossijskaja akademija muzyki imeni Gnesinykh. 2013. T. 5. P. 82-101.
Akustiniai pučiamųjų priebalsių balsingumo požymiai. Žmogus ir žodis. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, 2013. T. 15, N. 1, P. 7-14.
The tuning of the Lithuanian Skudučiai. D. Kučinskas, St. Davismoon, eds. Music and Technologies. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013. P. 127-144. ISBN (10): 1-4438-4213-3, ISBN (13): 978-1-4438-4213-6. [bendr.: Rūta Žarskienė] 
The modelling of factors for the generation of tonal hierarchies. D. Kučinskas, St. Davismoon, eds. Music and Technologies. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013. P. 113-126. ISBN (10): 1-4438-4213-3, ISBN (13): 978-1-4438-4213-6. [bendr.: Robertas Budrys]
Lietuvių tradicinio dainavimo dermių kitimas ekvitonikos ir diatonikos santykio aspektu. Res humanitariae. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2013. NR. 13. P. 7-22. ISSN 1822-7708. [bendr.: Robertas Budrys]
Tembras muzikos psichologijoje. Lietuvos muzikologija. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija. 2012. T. 13. P. 6-21.
Akustiniai priebalsių palatalizacijos požymiai. Kalbų studijos. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. 2012. Nr. 21. P. 5-13.
Vocal training "in tradition". Applied ethnomusicology at work. P. Richter, ed. Musical Traditions. Discovery, Inquiry, Interpretation, and Application. XXVI European Seminar in Ethnomusicology. Institute of Musicology, Budapest, 2012. Budapest: HAS, Research Centre for the Humanities. P. 322-338.
Dvinarių priebalsių samplaikų palatalizacijos akustiniai požymiai. Res humanitariae. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. 2012. Nr. 12. P. 134-156. ISSN 1822-7708. [bendr.: Asta Leskauskaitė] 
Loci of palatalized vs nonpalatalized prevocalic plosives in Lithuanian. Žmogus ir žodis. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas. 2012. T. 14, Nr. 1. P. 13-18.
Searching for the "natural" origins of the symmetrical scales: Traditional multipart Setu songs. Journal of Interdisciplinary Music Studies. Izmir: Yönetim Yeri. 2011. T. 5, Nr. 1. P. 1-17. ISSN 1307-0401. [bendr.: Žanna Pärtlas]
Concerning the question of "loosely-knit" roughly equidistant scale in traditional music. A. Schneider and A. von Rushckowski, eds. Systematic musicology: Empirical and theoretical studies (Hamburger Jahrbuch für Musikwissenschaft, V. 28). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011. P. 307-316.
Sutartinių intervalika: šiuolaikinis atlikimas. Res humanitariae. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. 2011. Nr. 9. P. 110-123.
Varpų pamėgdžiojimai: akustinės asociacijos ir stereotipai. Kalbų studijos. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. 2011. Nr. 19, P. 71-78.
Ar iš tiesų „nacionalinis kompozitorius" yra nacionalinis? Kūrybos erdvės. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2010. T. 13. P. 18-24. ISSN 1822-1076. [bendr.: Darius Kučinskas]
Imitations of bells: Correspondence between bell acoustics and onomatopoeic texts. Journal of Interdisciplinary Music Studies. Izmir: Yönetim Yeri. 2010. T. 4, Nr. 2, P. 1-16. ISSN 1307-0401. [bendr.: Renata Balsienė]
Laikas muzikos psichologijoje: nuo „sensorinio momento" iki formos. Lietuvos muzikologija. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija. 2010. T. 11. P. 102-112.
Differential acoustical cues for palatalized vs nonpalatalized prevocalic sonants in Lithuanian. Žmogus ir žodis. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas. 2010. T. 12, Nr. 1. P. 5-10.
Tonal hierarchies in Sutartinės. Journal of Interdisciplinary Music Studies. Izmir: Yönetim Yeri. 2009. T. 3, Nr. 1-2. P. 45-55. ISSN 1307-0401. [bendr.: Irena Wiśniewska]
Peculiarities of vowels in speech and singing in the Southern and Eastern Aukštaitian. Leskauskaitė, A., ir Meiliūnaitė, V., sud. Garsas ir jo tyrimo aspektai: metodologija ir praktika. Sound and its research aspects: Methodology and practice. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009. P. 34-57. ISBN 978-609-411-027-6. [bendr.: Asta Leskauskaitė]
Darnos ir ritmo „chromatizmai" lietuvių liaudies dainose. Lietuvos muzikologija. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2008. T. 9. P. 182-195.
Chromaticisms or performance rules? Evidence from traditional singing. Journal of Interdisciplinary Music Studies. Izmir: Yönetim Yeri. 2008. T. 2, Nr. 1-2, P. 19-31. ISSN 1307-0401. [bendr.: Irena Wiśniewska]
The effect of the spoken dialect on the singing dialect: The example of Lithuanian. Journal of Interdisciplinary Music Studies. Izmir: Yönetim Yeri. 2008, T. 2, Nr. 1-2. P. 1-17.
Vocalization of end consonants: Effect of spoken dialect on singing dialect. Žmogus ir žodis. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas. 2008. T. 10, Nr. 1, P. 9-14.
Intonavimas žemaičių dainose. Tautosakos darbai. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007. T. 34. P. 155-161.
Konsonansas ir disonansas muzikos psichologijoje. Lietuvos muzikologija. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2006. T. 7. P. 6-19.
Darnos universalijos etnomuzikologijoje ir muzikos psichologijoje. Tautosakos darbai. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006. T. 31. P. 90-109.
Modelling of scales in traditional solo singing. Musicae Scientiae. Liège: ESCOM - European Society for cognitive Sciences of Music. Special Issue "Interdisciplinary Musicology" 2005-2006. 2006. P. 65-87.
The perception and transcription of the scale reconsidered: Several Lithuanian cases. The World of Music. Berlin: VWB - Verlag für Wissenschaft und Bildung, 2005. T. 47, Nr. 2, P. 31-53.
Leedu rahvalaul sekundaarses traditsioonis: kultuurilise vastasmõju kognitiivsed aspektid. Pärimusmuusikast populaarmuusikani. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakond, 2005 (Töid etnomusikoloogia alalt 3). P. 73-88.

Kitos publikacijos
Traces of equidistant scale in Lithuanian traditional songs. P. van Kranenburg, C. Anagnostopoulou, A. Volk, eds. Proceedings of the Third International Workshop on Folk Music Analysis. Amsterdam, Utrecht: Meertens Institute; Department of Information and Computing Sciences, Utrecht University. 2013. P. 51-55. ISBN 978-90-70389-78-9 [bendr.: Robertas Budrys]
Evaluation of pitch detection algorithms: Case of monophonic vocal performance. R. Bresin, A. Askenfelt, eds. Proceedings of the Stockholm Music Acoustics Conference 2013. Stockholm: KTH Institute of Technology, Sound and Music Computing Group, 2013. P. 211-216. ISBN 978-91-7501-830-0. [bendr.: Robertas Budrys]
Pitch evaluations in traditional solo singing: Comparison of methods. E. Cambouropoulos, C. Tsougras, P. Mavromatis, K. Pastiadis, eds. 12th International Conference on Music Perception and Cognition. 8th Conference of the European Society for the Cognitive Sciences of Music (ICMPC - ESCOM 2012 Joint Conference). CD-ROM Proceedings [kompaktinė plokštelė]. Thessaloniki: School of Music Studies, Aristotle University of Thessaloniki, 2012. ISBN 978-960-99845-1-5. [bendr.: Robertas Budrys]
Dissonance and tonality perception in Lithuanian traditional Schwebungsdiaphonie. R. Parncutt, ed. ESF Exploratory Workshop on Cognition of Early Polyphony. Bringing Together Humanities and Sciences. Graz (Austria), 12-15 April 2012. Graz: Centre for Systematic Musicology, University of Graz, 2012. P. 8-17.
„Atlikimo taisyklės" akademinėje ir tradicinėje muzikoje. Meno procesas: tarp konstruktyvaus mąstymo, emocijų ir įkvėpimo. Mokslinės konferencijos, įvykusios 2011 m. balandžio 6 d, pranešimai ir moksliniai straipsniai. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2011. P. 112-125. 
Phonetic perception of instrumental sounds: Example of church bell. S. M. Demorest, S. J. Morrison, and P. S. Campbell, eds. The 11th International Conference on Music Perception and Cognition (ICMPC11), August 23th - 27th, 2010, Seattle, Washington, USA. Proceedings. 2010. P. 238-246. ISBN 1876346620. [bendr.: Žanna Pärtlas]
Is a „national composer" really national? CIM10. Conference on Interdisciplinary Musicology. Nature versus Culture. 23rd July 2010-24th July 2010. Programme and Proceedings. Sheffield: The University of Sheffield. 2010. P. 91-94. [bendr.: Darius Kučinskas]
Searching for the „natural" origins of the symmetrical scales: Traditional multipart Setu songs. CIM10. Conference on Interdisciplinary Musicology. Nature versus Culture. 23rd July 2010 - 24th July 2010. Programme and Proceedings. Sheffield: The University of Sheffield, 2010. P. 73-78. [bendr.: Žanna Pärtlas]
Muzikinės tradicijos. Atradimas, tyrimas, interpretavimas ir pritaikymas. Tautosakos darbai. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010. T. 40. P. 330-333. ISSN 1392-2831.
Returning to musical universals: Question of equidistant scale. J. Louhivuori, T. Eerola, S. Saarikallio, T. Himberg, and P.-S. Eerola, eds. Proceedings of the 7th Triennial Conference of European Society for the Cognitive Sciences of Music (ESCOM 2009), Jyväskylä, Finland. Jyväskylä: Department of Music, University of Jyväskylä, 2009. P. 11-15. 
Tunings of Lithuanian skudučiai. CIM09: Music and its Instruments. 5th Conference on Interdisciplinary Musicology, 26-29 October, 2009, Paris, France. Paris: Université Pierre et Marie Curie, 2009. P. [1-9]. [bendr.: Rūta Žarskienė]
Imitations of bells: Correspondence between bell acoustics and the onomatopoeic texts. CIM09: Music and its Instruments. 5th Conference on Interdisciplinary Musicology, 26-29 October, 2009, Paris, France. Paris: Université Pierre et Marie Curie, 2009. P. [1-9]. [bendr.: Renata Balsienė]
Chromatizmai, anachronizmai ir kiti keblūs atvejai lietuvių etnomuzikologijoje. II. Tautosakos darbai. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009. T. 38. P. 332-336. ISSN 1392-2831.
Lietuvių etnomuzikologinės transkripcijos problemos. LMTA 75-metis: meno kūrybos, mokslo ir pedagogikos raida. Mokslinės konferencijos, įvykusios 2008 m. balandžio 11 d, pranešimai ir moksliniai straipsniai. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2008. P. 152-165.
Psychoacoustical and cognitive basis of Sutartinės. K. Miyazaki, Y. Hiraga, M. Adachi, Y. Nakajima, and M. Tsuzaki, eds. ICMPC10. Proceedings of the 10th International Conference on Music Perception and Cognition. ICMPC10. 25-29 August 2008, Sapporo, Japan [kompaktinė plokštelė]. Adelaide: Causal Productions, 2008. P. 700-704.
Tonal hierarchies in Sutartinės. E. Cambouropoulos, R. Parncutt, M. Solomos, D. Stefanou, and C. Tsougras, eds. CIM08. 4th Conference on Interdisciplinary Musicology. Musical Structure. Thessaloniki/Greece, 3-6 July 2008. Proceedings. Abstracts Book. Papers CD-ROM [kompaktinė plokštelė]. Thessaloniki: Department of Music Studies, Aristotle University of Thessaloniki, 2008. P. [1-7]. [bendr.: Irena Wisniewska]
"Tonal" vs "atonal": Perception and tonal hierarchies. E. Cambouropoulos, R. Parncutt, M. Solomos, D. Stefanou, and C. Tsougras, eds. CIM08. 4th Conference on Interdisciplinary Musicology. Musical Structure. Thessaloniki/Greece, 3-6 July 2008. Proceedings. Abstracts Book. Papers CD-ROM [kompaktinė plokštelė]. Thessaloniki: Department of Music Studies, Aristotle University of Thessaloniki, 2008. P. [1-6]. [bendr.: Robertas Budrys]
Tradicinio vokalo metodikos aspektai Rytų Europoje. Muzika ir teatras: nuo kūrybos iki edukacijos. Mokslinės konferencijos, įvykusios 2007 m. balandžio 18 d, pranešimai ir moksliniai straipsniai. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2007. P. 237-247.
Melodic accent in Estonian and Lithuanian folk songs. CIM 07: Proceedings of the 3rd Conference on Interdisciplinary Musicology, 15-19 August, 2007, Tallinn, Estonia. Tallinn: Estonian Academy of Music and Theatre, 2007. P. [1-10]. [bendr.: Taive Särg]
Effect of spoken dialect on singing technique in Lithuanian traditional music. CIM 07: Proceedings of the 3rd Conference on Interdisciplinary Musicology, 15-19 August, 2007, Tallinn, Estonia. Tallinn: Estonian Academy of Music and Theatre, 2007. P. [1-7]. [bendr.: Asta Leskauskaitė]
Chromaticisms or performance rules? Evidence from traditional singing. CIM 07: Proceedings of the 3rd Conference on Interdisciplinary Musicology, 15-19 August, 2007, Tallinn, Estonia. Tallinn: Estonian Academy of Music and Theatre, 2007. P. [1-7]. [bendr.: Irena Wiśniewska]
Įvairios apimties straipsniai lietuviškajai Muzikos enciklopedijai (Muzikos enciklopedija, III tomas, O-Ž. Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. 2007
Pseudo-Greek modes in traditional music as result of misperception. M. Baroni, A. R. Addessi, R. Caterina, and M. Costa, eds. ICMPC9. Proceedings of the 9th International Conference on Music Perception and Cognition. 6th Triennial Conference of the European Society for the Cognitive Sciences of Music. Alma Mater Studiorum University of Bologna, Italy, August 22-26, 2006 [kompaktinė plokštelė]. Bologna: Bononia University Press, 2006. P. 1817-1822.
Kas rūpi muzikos psichologams? Įspūdžiai iš tarptautinės muzikos suvokimo ir pažinimo konferencijos Italijoje. 7 meno dienos, 2006 rugsėjo 22, p. 3.
Apie muzikos psichologų konferenciją ir ne tik. Muzikos barai, 2006, Nr. 10 (345), p. 38-40. 
Europos etnomuzikologų seminaras Jokmoke. Tautosakos darbai. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006. T. 32, P. 324-327. ISSN 1392-2831. 
Derminiai pseudovariantai tradicinėje muzikoje. Tradicija, autorystė, kūrinio ribos ir interpretacijos laisvė. Mokslinės konferencijos, įvykusios 2006 m. balandžio 27 d, pranešimai ir moksliniai straipsniai. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2006. P. 87-94. 
Scale in sutartinės: Psychoacoustic viewpoint. R. Astrauskas, ed. Traditional music and research in the Baltic area. New approaches in ethnomusicology. Papers presented at the 18th European Seminar in Ethnomusicology, September 25-29, 2002 in Druskininkai. Vilnius: Lithuanian Academy of Music and Theatre, 2005. P. 244-260.

Pranešimai konferencijose

Vocalization of end consonants: Effect of spoken dialect on singing dialect. Contemporary Research in Phonetics and Phonology: Methods, Aspects and Problems. Rīga: Latvian Academy of Sciences. 2014-02-06
Muzikologija ir tikslieji mokslai. Menų ir tiksliųjų mokslų sanglaudos būklė ir perspektyvos Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. 2013-12-18
Evaluation of pitch detection algorithms: Case of monophonic vocal performance. R. Bresin, A. Askenfelt, eds. Proceedings of the Stockholm Music Acoustics Conference 2013. Stockholm: KTH Institute of Technology, Sound and Music Computing Group. P. 211-216. [bendr.: Robertas Budrys; straipsnis] 2013-07-31
Some quantitative indexes in the study of traditional musical scales and their genesis. P. van Kranenburg, C. Anagnostopoulou, A. Volk, eds. Proceedings of the Third International Workshop on Folk Music Analysis. Amsterdam, Utrecht: Meertens Institute; Department of Information and Computing Sciences, Utrecht University. P. 100-101. [tezės] 2013-06-06
Traces of equidistant scale in Lithuanian traditional songs. P. van Kranenburg, C. Anagnostopoulou, A. Volk, eds. Proceedings of the Third International Workshop on Folk Music Analysis. Amsterdam, Utrecht: Meertens Institute; Department of Information and Computing Sciences, Utrecht University. P. 51-55. [bendr.: Robertas Budrys; straipsnis] 2013-06-06
Акустический анализ традиционного пения: история, методы, образцы. Традиционная музыкальная культура: проблемы междисциплинарного изучения. Москва: Российская академия музыки имени Гнесиных. 2013-04-14
Інтерваліка і лад у литовських сутартінес. Міжнародна наукова конференція „Слов'янська мелогеографія-3". Київ: Кафедра музичної фольклористики Національної музичної Академії ім. П. Чайковського. 2013-03-02
Регіональні народновокальні стилі Литви. Міжнародна наукова конференція „Слов'янська мелогеографія-3". Київ: Кафедра музичної фольклористики Національної музичної Академії ім. П. Чайковського. 2013-03-01
Priebalsių skardumo/duslumo asimiliacija žodžių sandūroje. Baltu valodas: vēsture un aktuālie procesi. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 140. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rīga: LU Latviešu valodas institūts. P. 7. [bendr.: Asta Leskauskaitė; tezės] 2013-02-21
Lietuvių tradicinio dainavimo darnų kitimas ekvitonikos ir diatonikos santykio aspektu. Tarpdalykinė mokslinė konferencija „Tradicijos ir modernumo dermė, priešprieša, raidos perspektyvos". Klaipėda: Klaipėdos universitetas. [bendr.: Robertas Budrys ir Irena Višnevska] 2012-11-16
Pučiamųjų priebalsių palatalizacijos akustiniai požymiai. Profesoriaus Alekso Girdenio (1937-2011) atminimo konferencija. Vilniaus universitetas, 2012 m. spalio 18-20 d. Pranešimų tezės. [Baltų kalbų ir tarmių fonetika, fonologija, morfonologija sinchroniniu ir diachroniniu aspektu. Kalbos technologijos.] Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. P. 9-10. [bendr.: Asta Leskauskaitė] 2012-10-19
Akustiniai pučiamųjų priebalsių balsingumo požymiai. Tarptautinė mokslinė konferencija „XXI amžiaus kalbos tyrimai: nuo garso iki teksto". 2012 m. rugsėjo 27 d. Tezės. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas. P. 7. 2012-09-27
Modal changes in traditional Lithuanian singing: Diachronic aspect. B. Abels, M. J. Grant, A. Waczkat, eds. Music/Musics. Structures and Processes. 15th International Conference of the Gesellschaft für Musikforschung. Göttingen, 4-8 September 2012. Conference on Interdisciplinary Musicology. CIM 12: History. Göttingen, 4-5 September 2012. Programme / Abstracts. Göttingen: University of Göttingen, Department of Musicology. P. 41-42. [bendr.: Robertas Budrys ir Irena Višnevska; tezės] 2012-09-05
Pitch evaluations in traditional solo singing: Comparison of methods. E. Cambouropoulos, C. Tsougras, P. Mavromatis, K. Pastiadis, eds. 12th International Conference on Music Perception and Cognition. 8th Conference of the European Society for the Cognitive Sciences of Music (ICMPC - ESCOM 2012 Joint Conference). Book of Abstracts. Thessaloniki: School of Music Studies, Aristotle University of Thessaloniki. P. 86-87. [bendr.: Robertas Budrys; tezės] 2012-07-25
Dvinarių priebalsių samplaikų palatalizacija pietų ir rytų aukštaičių šnektose. Tarptautinė konferencija „Baltų kalbos ir kultūros". Klaipėda: Klaipėdos universitetas. [bendr.: Asta Leskauskaitė] 2012-06-09
Differential acoustical cues for palatalized vs nonpalatalized prevocalic plosives in Lithuanian. Tarptautinė mokslinė konferencija „Kalba ir jos tyrimo aspektai". Tezės. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. P. 1. [tezės] 2011-11-25
Modeling of factors generating tonal hierarchies. 1st International Conference 'Music and Technologies'. Programme, Abstracts and Full Papers. November 10-12, 2011. Kaunas: Kaunas University of Technology. P. 8. [bendr.: Robertas Budrys; tezės] 2011-11-12
Acoustical methods in the studies of traditional singing. 1st International Conference 'Music and Technologies'. Programme, Abstracts and Full Papers. November 10-12, 2011. Kaunas: Kaunas University of Technology. P. 6. [tezės] 2011-11-11
Singing together/to-get-there. The 27th European Seminar in Ethnomusicology. 'Taking Part'. 15-19 September 2011. Aberdeen: Elphinstone Institute, University of Aberdeen. P. 8. [tezės] 2011-09-16
Dissonance and tonality perception in Lithuanian traditional Schwebungsdiaphonie. ESF Exploratory Workshop on Cognition of Early Polyphony. Bringing Together Humanities and Sciences. Graz (Austria), 12-15 April 2012. Graz: Centre for Systematic Musicology, University of Graz. 2012-04-14
Symposium on consonance and dissonance theory, practice and science. 7th Conference on Interdisciplinary Musicology (CIM11). Glasgow, Great Britain: Glasgow University, Glasgow Caledonian University. [panelinis pranešimas; bendr.: Richard Parncutt, Graham Hair, Johanna Devaney, Valerie Ross ir Emery Schubert] 2011-09-02
Validity of acoustical pitch evaluations in traditional vocal performance. 7th Conference on Interdisciplinary Musicology (CIM11). Glasgow, Great Britain: Glasgow University, Glasgow Caledonian University. [bendr.: Robertas Budrys ir Irena Višnevska; tezės] 2011-09-02
Performance rules in academic and traditional music. 7th Conference on Interdisciplinary Musicology (CIM11). Glasgow, Great Britain: Glasgow University, Glasgow Caledonian University. [bendr.: Robertas Budrys ir Irena Višnevska; tezės] 2011-09-01
„Atlikimo taisyklės" akademinėje ir tradicinėje muzikoje. Meno procesas: tarp konstruktyvaus mąstymo, emocijų ir įkvėpimo. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija. 2011-04-06
Sutartinių intervalika: šiuolaikinis atlikimas. Tarpdalykinė mokslinė konferencija „Tradicijos ir modernumo dermė, priešprieša, raidos perspektyvos". Klaipėda: Klaipėdos universitetas. 2010-11-11
Tradicinis vokalas: taikomosios etnomuzikologijos patirtys. XVIII fokloro konferencija „Folkloras ir folkloristika šiandien: įžvalgos ir metodologijos". Pranešimų tezės. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. P. 2. [tezės] 2010-10-21
Vocal training „in tradition": ethnomusicological methods at work. European Seminar in Ethnomusicology. Musical Traditions. Discovery, Inquiry, Interpretation and Application. 22-25 September 2010, Budapest. Budapest: Institute for Musicology, Hungarian Academy of Sciences. P. 14-15. [tezės] 2010-09-24
Phonetic perception of instrumental sounds: Example of church bell. S. M. Demorest, S. J. Morrison, and P. S. Campbell, eds. The 11th International Conference on Music Perception and Cognition (ICMPC11), August 23th - 27th, 2010, Seattle, Washington, USA. Program & Abstract Book. Seattle: University of Washington. P. 63-64. [bendr.: Žanna Pärtlas] 2010-08-25
Searching for the „natural" origins of the symmetrical scales: Traditional multipart Setu songs. CIM10. Conference on Interdisciplinary Musicology. Nature versus Culture. 23rd July 2010 - 24th July 2010. Sheffield: The University of Sheffield. [bendr.: Žanna Pärtlas] 2010-07-24
Is a „national composer" really national? CIM10. Conference on Interdisciplinary Musicology. Nature versus Culture. 23rd July 2010 - 24th July 2010. Sheffield: The University of Sheffield. [bendr.: Darius Kučinskas] 2010-07-23
Bird imitations in Lithuanian traditional music: Nature vs. culture. CIM10. Conference on Interdisciplinary Musicology. Nature versus Culture. 23rd July 2010 - 24th July 2010. Programme and Proceedings . Sheffield: The University of Sheffield. P. 14-15. [bendr.: Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė; tezės] 2010-07-23
Tunings of Lithuanian skudučiai. M. Castellengo & H. Genevois, eds. CIM09. 5e Congrès de Musicologie Interdisciplinaire / 5th Conference on Interdisciplinary Musicology. La Musique et ses Instruments / Music and its Instruments. Paris, France, 26-29 Octobre 2009. Résumés / Abstracts. Paris: LAM - Institut Jean le Rond d'Alembert. P. 6-7. [bendr.: Rūta Žarskienė; tezės] 2009-10-27
Imitations of bells: Correspondence between bell acoustics and onomatopoeic texts. M. Castellengo & H. Genevois, eds. CIM09. 5e Congrès de Musicologie Interdisciplinaire / 5th Conference on Interdisciplinary Musicology. La Musique et ses Instruments / Music and its Instruments. Paris, France, 26-29 Octobre 2009. Résumés / Abstracts. Paris: LAM - Institut Jean le Rond d'Alembert. P. 4-5. [bendr.: Renata Balsienė; tezės] 2009-10-27
Varpų pamėgdžiojimai: varpų ir kalbos akustikos analogijos. XVII fokloro konferencija „Kūryba kaip kartotė: liaudies meno tėkmė". Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. 2009-10-08
Rhythm interpretation in vocal performance: Lithuanian examples. XXV ESEM. 'Performance'. The Open University, Milton Keynes. 18-22 September 2009. Abstracts. P. 10. [tezės] 2009-09-20
Returning to musical universals: Question of equidistant scale. P.-S. Eerola, T. Eerola, T. Himberg, J. Louhivuori, P.-L. Pitkänen, and S. Saarikallio, eds. ESCOM 2009: 7th Triennial Conference of the European Society for the Cognitive Sciences of Music. 12th-16th August 2009, University of Jyväskylä, Finland. Abstracts & Programme. Jyväskylä: Department of Music, University of Jyväskylä. P. 108. [tezės] 2009-08-14
Singing Sutartinės: Perception and performance of microtones. P.-S. Eerola, T. Eerola, T. Himberg, J. Louhivuori, P.-L. Pitkänen, and S. Saarikallio, eds. ESCOM 2009: 7th Triennial Conference of the European Society for the Cognitive Sciences of Music. 12th-16th August 2009, University of Jyväskylä, Finland. Abstracts & Programme. Jyväskylä: Department of Music, University of Jyväskylä. P. 63. [tezės] 2009-08-12
Acoustics, statistics, and ethnomusicology: Lithuanian examples. European Seminar in Ethnomusicology. ESEM XXIV. Abstracts. Warsaw, 17-21 September 2008. Warsaw: University of Warsaw - Institute of Musicology, Polish Academy of Sciences - Institute of Art. P. 17. [tezės] 2008-09-19
Psychoacoustical and cognitive basis of Sutartinės. K. Miyazaki, Y. Hiraga, M. Adachi, Y. Nakajima, and M. Tsuzaki, eds. The 10th International Conference on Music Perception and Cognition. ICMPC10. Abstracts. 25-29 August 2008. Sapporo, Japan. Sapporo: Hokkaido University. P. 124. [tezės] 2008-08-29
Tonal hierarchies in Sutartinės. E. Cambouropoulos, R. Parncutt, M. Solomos, D. Stefanou, and C. Tsougras, eds. CIM08. 4th Conference on Interdisciplinary Musicology. Musical Structure. Thessaloniki, Greece, 3-6 July 2008: Proceedings. Abstracts Book. Thessaloniki: Department of Music Studies, Aristotle University of Thessaloniki. P. 18-19. [bendr.: Irena Wiśniewska; tezės] 2008-07-04
"Tonal" vs "atonal": Perception and tonal hierarchies. E. Cambouropoulos, R. Parncutt, M. Solomos, D. Stefanou, and C. Tsougras, eds. CIM08. 4th Conference on Interdisciplinary Musicology. Musical Structure. Thessaloniki, Greece, 3-6 July 2008: Proceedings. Abstracts Book. Thessaloniki: Department of Music Studies, Aristotle University of Thessaloniki. P. 36-37. [bendr.: Robertas Budrys; tezės] 2008-07-04
Lietuvių etnomuzikologinės transkripcijos problemos. LMTA konferencija „LMTA 75-metis: meno kūrybos, mokslo ir pedagogikos raida". Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija. 2008-04-11
Šnekamosios ir dainuojamosios pietų ir rytų aukštaičių kalbos vokalizmo ypatybės. Tarptautinė konferencija „Garsas ir jo tyrimo aspektai: metodologija ir praktika". Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. [bendr.: Asta Leskauskaitė] 2007-11-16
Effect of spoken dialect on singing technique in Lithuanian traditional music. K. Maimets-Volt, R. Parncutt, M. Marin, and J. Ross. CIM07. 3rd Conference on Interdisciplinary Musicology. Tallinn, Estonia, 15-19 August 2007. Abstracts. Tallinn: Estonian Academy of Music and Theatre. P. 24-25. [bendr.: Asta Leskauskaitė; tezės] 2007-08-18
Melodic accent in Estonian and Lithuanian folk songs. K. Maimets-Volt, R. Parncutt, M. Marin, and J. Ross. CIM07. 3rd Conference on Interdisciplinary Musicology. Tallinn, Estonia, 15-19 August 2007. Abstracts. Tallinn: Estonian Academy of Music and Theatre. P. 136-137. [bendr.: Taive Särg; tezės] 2007-08-17
Chromaticisms or performance rules? Evidence from traditional singing. K. Maimets-Volt, R. Parncutt, M. Marin, and J. Ross. CIM07. 3rd Conference on Interdisciplinary Musicology. Tallinn, Estonia, 15-19 August 2007. Abstracts. Tallinn: Estonian Academy of Music and Theatre. P. 22-23. [bendr.: Irena Wiśniewska; tezės] 2007-08-16
Chromatizmai ar atlikimo taisyklės? Tradicinio dainavimo faktai. XXIII jaunimo kamerinės muzikos dienos "Druskomanija 2007". LMTA jaunųjų muzikologų konferencija-diskusija „Druska ir pipirai". Druskininkai. [Konferencijos svečio pranešimas] 2007-05-25
Tradicinio vokalo metodikos šiuolaikinėje Rytų Europoje. LMTA konferencija „Muzika ir teatras: nuo kūrybos iki edukacijos". Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija. 2007-04-18
Chromatic change in traditional solo singing: Reality or illusion? European Seminar in Ethnomusicology. Jokkmokk, Sweden. September 6-10, 2006. Abstracts. P. 25. [tezės] 2006-09-08
Pseudo-Greek modes in traditional music as result of misperception. M. Baroni, A. R. Addessi, R. Caterina, and M. Costa, eds. 9th International Conference on Music Perception and Cognition. 6th Triennial Conference of the European Society for the Cognitive Sciences of Music. Abstracts. Alma Mater Studiorum University of Bologna - Italy, August 22-26, 2006. Bologna: Bononia University Press. P. 552-553. [tezės] 2006-08-26
Suvalkiečių vokalinės muzikos dermija ir transkripcijos problemos. Konferencija „Regioniniai folkloro ir tarmių tyrimai: Vakarų Lietuva". Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija. 2006-05-11
Derminiai pseudovariantai tradicinėje muzikoje. LMTA konferencija „Tradicija, autorystė, kūrinio ribos ir interpretacijos laisvė". Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija. 2006-04-27

Mokymo priemonės, vadovėliai
Balso akustika. Mokymosi medžiaga [kompaktinė plokštelė]. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2008.
Kalbos akustika glaustai (metodinė priemonė). Kaunas: Technologija, 2008. 70 p. ISBN 978-9955-25-927-5.

Atnaujinta 2015-05-23

 

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga