Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   

SOFIJA JŪRATĖ VYLIŪTĖ

Sofija Jūratė Vyliūtė gimė 1931 m. Kaune. Mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje. 1960 m. baigusi Lietuvos konservatoriją (dabar - Lietuvos muzikos ir teatro akademija), įgijo muzikologės - muzikos istorikės specialybę (J. Gaudrimo klasė). 1960-1979 m. dirbo Lietuvos radijo, 1979-1986 m. televizijos muzikinių laidų redaktore, vedėja, parengė apie 400 muzikinių TVR laidų. Publikavo recenzijų periodikoje,  straipsnių Lietuvių tarybinėje enciklopedijoje, Muzikos enciklopedijoje, žurnaluose „Muzika ir teatras", „Teatras", „Muzika", „Kultūros barai", „Muzikos barai"  ir t. t. J. Vyliūtės veiklos barą papildo autorinių, jubiliejinių vakarų rengimas bei vedimas (sostinėje ir periferijoje).
J. Vyliūtė - Lietuvos kompozitorių sąjungos narė (nuo 1977), Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos narė (nuo 2004).
Muzikologė parašė  Lietuvos muzikinei kultūrai (ir apskritai Lietuvos naujųjų laikų istorijai) itin reikšmingų knygų; išleista dvylika. Už knygą „Brolis Vincentas" (2003) ji pelnė Čikagos „Lietuvių balso" premiją ( knygos leidimas pakartotas 2006). Už kūrybinį asmenybės portretą knygoje „Carmen dienoraščiai: Irena Jasiūnaitė gyvenime ir scenoje" autorė apdovanota Lietuvos kompozitorių sąjungos Vytauto Landsbergio premija (2005),  už originaliai ir meistriškai atskleistą kūrėjo portretą knygoje  „Gyvenimas - simfonija. Kompozitoriaus Justino Bašinsko gyvenimas ir kūryba" jai  paskirta Lietuvos kompozitorių sąjungos Onos Narbutienės premija (2012). 2013 m. muzikologė apdovanota LDK Gedimino ordino Riterio kryžiumi.
Muzikologės J. Vyliūtės darbų tematika - muzikinis teatras, vokalo menas, išeivijos muzikų veikla, naujausia lietuvių autorių kūryba.

Svarbiausieji darbai

Monografijos

Marija, Marija... Lietuviai ir muzika Sibire. Numatoma išleisti 2013 m.
Gyvenimas - simfonija... Kompozitoriaus Justino Bašinsko gyvenimas ir kūryba. Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2012. 486 p.
Carmen dienoraščiai. Irena Jasiūnaitė gyvenime ir scenoje. Vilnius: Scena, 2005. 311 p.
Lietuvių muzikai Vokietijoje 1944-1949 metais. 2005. Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Scena, 2005. 143 p.
Brolis Vincentas [apybraiža apie monsinjorą V. Vėlavičių]. Katalikų akademija, 2003. 311 p. (Antras leidimas 2006.)
Kapitono Igno byla [dokumentinė proza]. Vilnius, 2002. 385 p.
Čikagos lietuvių opera. Vilnius: Scena, 1999. 210 p.
Giedrė Kaukaitė; impresijos. 1997  (rankraštis).
Vladas Baltrušaitis. Operos solistas. Vilnius: Scena, 1996. 447 p.
Slava Vaclova Žiemelytė. Kanados lietuvių dainininkė. Vilnius: Lietuvos muzikų draugija, 1995. 84 p.
Salomėja Vaidžiūnaitė. Vis tiek aš dainininkė (parengta spaudai). 1997.
Lagerininko teatrai. Balys Radžius. Vilnius: Lietuvos muzikų draugija, 1995. 61 p.
Elena Mažrimaitė-Dirsienė. Vilnius: Muzika, 1992. 69 p.
Valentinas Adamkevičius. Vilnius: Vaga, 1986. 230 p.
Elena Čiudakova. Vilnius: Vaga, 1983. 155 p.

Moksliniai straipsniai
Lietuvių tarybinė sceninė muzika. Opera. In: Iš lietuvių muzikinės kultūros istorijos, t. 3. Vilnius: Mintis, 1967. P.179-258 .
Sceniniai kūriniai. Baletas „Piršlybos". Opera „Dalia". In: Balys Dvarionas. Kūrybos apžvalga. Straipsniai ir laiškai. Amžininkų atsiminimai. Vilnius: Vaga, 1982. P. 78-93.
K. Petrausko pėdsakai V. Adamkevičiaus archyve. In: Kiprui Petrauskui - 100. Vilnius: Vaga,1988. P. 101-109.   
Litovska opera v letih 1940-1990.  In: Opera kol socialni ali politični angažma? Liubliana, 1993. P. 196-203.
Archivalienbestände zum Musikleben  der litauischen displaced persons in litauischen und amerikanischen Archiven - Quellen zur musikkulturellen Verflechtung Litauens und Deutschlands ab 1944. In: Musik-Sammlungen-Speicher interkultureller Prozesse. Band 2. Teilband B. Štutgartas: Franz Steiner Verlag. 2007. P. 548-561. 
Das Phänomen der displaced persons in Spiegel  amerikanischer und litauischer Archivbestände. In: Musik-Sammlungen-Speicher interkultureller Prozesse. Band 2. Teilband B. Štutgartas: Franz Steiner Verlag. 2007. P. 562-575. 
Das litauische Musikleben in Westdeutschland während der sowjetischen Besatzung Litauens. In: Litauische Musik. Idee und Geschichte einer musikalischen Nationalbewegung in ihrem europäischen Kontext. Leipcigas: Gudrun Schröder Verlag, 2010. P. 123-136.

Pranešimai konferencijose
Lietuvių  muzikinis teatras vaikams. J. Gaižausko opera „Buratinas". A. Klenickio baletas „Beširdis" . IV Baltijos muzikologų konferencija „Muzikinio teatro problemos". Ryga, 1970 m. spalio 7-9 d.
Muzikinio teatro kritika. Teatro draugijos suvažiavimas. Vilnius, 1972 m. rugsėjo mėn.
Litauisches Musik-Leben im Ausland nach der sowjetische Okkupation. Tarptautinė muzikologų konferencija. Projekto tema - „Lietuvių muzika. Nacionalinės muzikos vystymosi idėjos ir keliai europiniame kontekste". Leipzigo universiteto muzikologijos institutas. Leipcigas, 2008 m. gegužės 18-20 d.
Das Phänomen der displaced persons im Spiegel insbesondere amerikanischer und litauischer Archivbestände. Interkulturelles Forschungsprojekt „Deutsche Musikkultur im östlichen Europa." Musikwissenschaftliches Seminar der Universität Bonn. Bona, 2005 m. gegužės  16-18 d.

Atnaujinta 2013-05-24

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga