Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   

Vytautas Kairiūkštis (1930 06 17 Rinkūnų k., Garliavos vls., Kauno aps.), kompozitorius, dainininkas (tenoras), pedagogas. 1949-50 mokėsi dainuoti Kauno J. Gruodžio muzikos mokykloje, 1950-55 tęsė dainavimo studijas Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (prof. K. Petrausko klasėje), o 1954-59 studijavo ir kompoziciją (prof. J. Juzeliūno klasėje). 1951-59 dainavo Lietuvos radijo vokaliniame ansamblyje. 1959-60 dėstė teorines disciplinas Vilniaus kultūros ir švietimo technikume. Nuo 1960 Lietuvos valstybinės konservatorijos Muzikos teorijos katedros dėstytojas, nuo 1964 vyr. dėstytojas, nuo 1977 docentas, nuo 1992 profesorius. Taip pat yra dėstęs teorines disciplinas Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje ir J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje-technikume. Pedagogo solfedžio ir kitų teorinių disciplinų klasę baigė daugiau kaip 300 muzikų (daugiausia dainininkų).

V. Kairiūkštis yra parašęs mokslo metodinių darbų: „Ritmo pratimai" (I - 1970, II - 1973), „Vienvardžių ir paralelių tonacijų sugretinimo panaudojimas solfedžio pamokose" (1976), „Šiuolaikinių lietuviškų melodijų rinktinė solfedžio pratyboms" (1988) ir kt. Daug kartų buvo valstybinių egzaminų kvalifikacinių komisijų pirmininkas Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio aukštesniosiose muzikos mokyklose, chorų konkursų žiuri pirmininkas arba narys. 1980 pedagogui suteiktas nusipelniusio dėstytojo garbės vardas. Nuo 1960 - Lietuvos kompozitorių sąjungos narys.

Gausioje V. Kairiūkščio kūryboje dominuoja vokalinė muzika - kantatos, oratorijos, kūriniai chorams ir vokaliniams ansambliams, vokaliniai ciklai, solo dainos bei romansai. Daug kūrinių įrašyta į plokšteles, publikuota įvairiuose rinkiniuose ir atskiruose leidiniuose. Trys dainos apdovanotos S. Šimkaus premijomis.

PAGRINDINIAI KŪRINIAI. Instrumentiniai. Kvintetas dviem smuikams, altui, violončelei ir fortepijonui (1957), Daina apie arą: Simfoninė poema (1958); Sonatina fortepijonui (1961), Jaunatviška uvertiūra simfoniniam orkestrui (1963), Maršas fagotui ir fortepijonui, Šokis fagotui ir fortepijonui, Dainelė fagotui ir fortepijonui (1968).
Vokaliniai-instrumentiniai. Penkios sutartinės moterų duetui ir medinių pučiamųjų oktetui (1958); „Budėk, gyvoji žeme" (E. Mieželaičio ž.): Ciklas baritonui ir simfoniniam orkestrui (1959); „Vakaro misterija" (E. Mieželaičio ž.): Oratorija-poema skaitovui, keturiems solistams, mišriam chorui ir simfoniniam orkestrui (1960).
Kūriniai mišriam chorui a cappella. „Pažiūrėk, mažoji" (E. Selelionio ž., 1955), „Broliai" (P. Širvio ž., 1956), „Mamos pasakos" (D. Urnevičiūtės ž., 1957), „Kas ten lenkia vyšnios šaką" (V. Valsiūnienės ž., 1960), „Arai" (B. Mackevičiaus ž., 1962), „Ko sužvingai, bėri" (A. Bernoto ž., 1963), „Aš noriu apsaugoti meilę" (A. Drilingos ž., 1965), „Banga" (B. Mackevičiaus ž., 1966), „Gegužės tėvynė" (A. Vitkausko ž., 1968), „Kaimo kapai" (B. Mackevičiaus ž., 1969), „Oi ta ta" (liaudies ž., 1973), „Kada manęs nebus" (S. Nėries ž., 1974), „Močiute, tu mana" (liaudies ž., 1977), „Motinos vaikšto po žemę" (A. Maldonio ž., 1980), „Dvidešimt milijonų" (J. Vaičiūnaitės ž., 1984), „Laikmečio šaukliai" (J. Mačiukevičiaus ž., 1986).
Dainos mišriam chorui ir fortepijonui. „Tiesiai į saulę" (D. Urnevičiūtės ž., 1962), „Daina apie Nemuną" (A. Vitkausko ž., 1964), „Gėlės mokytojui" (B. Mackevičiaus ž., 1966), „Užaugau Lietuvoj" (B. Mackevičiaus ž., 1968).
Dainos lygių balsų chorui a cappella. „Tu girele" (liaudies ž.) moterų chorui (1955), „Tik širdimi" (E. Matuzevičiaus ž.) moterų chorui (1960), „Oi tai dyvai" (liaudies ž., 1964), „Himnas darbui" (B. Mackevičiaus ž.) vyrų chorui (1969), „Augo klevelis" (liaudies ž.) moterų chorui ir kanklėms (1973), „Pasienio snieguos" (B. Mackevičiaus ž.) vyrų chorui (1977).
Vokaliniai ciklai balsui ir fortepijonui. „Nuliada" (A. Dabulskio ž., 1973-75), „Pradalgių saulėtų dvelksmas" (V. Giedraitytės, J. Jekentaitės, R. Šinkūno, A. Bučio ž., 1975-78), „Raudonos uogos" (R. Skučaitės ž., 1988-89).
Dainos, romansai balsui ir fortepijonui. „Alyvos" (B. Labanauskaitės ž.), „Tu atnešk man žiedą" (E. Mieželaičio ž., 1955), „Pavasario svaigulys" (S. Nėries ž.), „Žiburiai" (P. Širvio ž., 1956), „Prie gimtojo ežero" (P. Milaknio ž., 1957), „Vai ne rūtą, mėtą laisto" (P. Širvio ž.), „Aš viską užmiršau" (A. Baltakio ž.), „Tu nebijok" (J. Vaičiūnaitės ž.), „Metalas dainuoja" (A. Baltakio ž., 1959), „Pūtė vėjas" (liaudies ž.), „Ant atbėga laivužis" (liaudies ž.), „Aš tavo ilgesį jaučiau" (V. Mozūriūno ž.), „Mintis" (D. Tamašauskaitės-Balsienės ž., 1960), „Meilė ir ašara" (A. Baltakio ž.), „Havana" (J. Nekrošiaus ž., 1961), „Pirmoji audra" (J. Vaičiūnaitės ž.), „Baltoj viršūnėj" (J. Vaičiūnaitės ž., 1962), „Šventė" (A. Drilingos ž.), „Etiudas" (A. Maldonio ž., 1963), „Pažiūrėk, ar pušys tai, ar ne..." (D. Urnevičiūtės ž.), „Kas pakorė sūpuoklėles" (liaudies ž.), „Oi kai mes augom" (liaudies ž.), „Užblūdijo jaunas kazokėlis" (liaudies ž., 1965), „Tegu sidabruoja šaltoji rasa" (J. Janonio ž.), „Et, vėjeli pūtėjėli" (J. Janonio ž.), „Suktinis" (J. Janonio ž.), „Vidurnakty" (A. Drilingos ž., 1966), „Vyturiai" (M. Kudarauskaitės ž., 1968), „Lapų lopšinė" (M. Kudarauskaitės ž., 1970), „Augo klevelis" (liaudies ž., 1973), „Visur aš ją matau" (S. Nėries ž., 1974), „Nukelk man saulę" (R. Šinkūno ž.), „Žiemos pasaka" (V. Spudo ž., 1977), „Viskas liko kaip buvę" (R. Skučaitės ž., 1991).
Dainos vokaliniams ansambliams ir fortepijonui. „Mergaitei" (A. Žinevičiaus ž., 1965), „Vakarinė daina" (A. Vitkausko ž., 1967), „Užpustytoj stotelėj" (B. Mackevičiaus ž.), „Suvalkijos vyturėliai"(A. Žinevičiaus ž.), „Laiškas kariui"(A. Žinevičiaus ž.), „Kasos" (A. Žinevičiaus ž., 1968), „Miegančiam kaimui" (A. Žinevičiaus ž.), „Derliaus dainelė" (A. Žinevičiaus ž.), „Mano tėviškė" (A. Žinevičiaus ž.), „Tiltas" (B. Mackevičiaus ž.), „Su daina kuprinėj" (B. Mackevičiaus ž. 1969), „Sedula" (M. Kudarauskaitės ž.), „Žiburėlis" (B. Mackevičiaus ž.), „Paparčio žiedas" (P. Stunžėno ž.), „Mano dainos" (V. Barausko ž.), „Tėviškės keliu" (A. Žinevičiaus ž.), „Eigulio namelis" (B. Mackevičiaus ž., 1970), „Giria" (P. Stunžėno ž.), „Mėnesienos naktį" (P. Stunžėno ž.), „Raketos" (E. Drėgvos ž.), „Tau, gimtasis kaime" (E. Drėgvos ž.), „Vakaras" (E. Drėgvos ž.), „Derliaus dainelė" (A. Žinevičiaus ž.), „Švelniausias vardas" (B. Mackevičiaus ž., 1971), „Spindulys" (B. Dačiulio ž.), „Suvalkijos laukų platuma" (S. Žlibino ž.), „Pavasaris" (A. Žinevičiaus ž., 1972), „Šienpjovėliai" (S. Žlibino ž.), „Jūra vėl šaukia" (S. Žlibino ž.), „Po lietaus" (E. Drėgvos ž., 1973), „Ateik čia ir tu" (V. Barausko ž., 1974), „Gimtinė" (B. Mackevičiaus ž., 1978).
Harmonizuotos liaudies dainos. „Oi tu eglele", „Augo klevelis vienam lauke", „Kur aukštos stubos", „Mano tėvelio margi dvarai", „Voverėlė", „Augino mane motinėlė" (1956), „Žalioj girioj ant lankelės", „Tylėk, neverki, jauna mergele" (1957), Penkios išplėtotos liaudies sutartinės (1957-59), „Putinas augo su šermukšniu" (1960), „Užaugo berželis" (1974).

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga