Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   

VYTAUTĖ MARKELIŪNIENĖ

Vytautė Markeliūnienė (g. 1967) 1990 m. baigė muzikos istorijos specialybę (doc. A. Tauragio kl.) Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 2003-2007 m. studijavo LMTA doktorantūroje, o 2007 m. apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros krypties (muzikologija) disertaciją „Lietuvos muzikinio teatro raida istorijos pervartų laikotarpiu (1940-1945 m.)" (darbo vadovas - doc. J. Bruveris). Šiuo metu ji yra Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos muzikos istorijos mokytoja, LMTA Muzikos istorijos katedros lektorė, Muzikologijos instituto mokslo ir leidybos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja.
Nuo 1997 m. Lietuvos kompozitorių sąjungos narė, LKS muzikologų sekcijos biuro narė. Nuo 2005 m. - tarptautinio Thomo Manno festivalio muzikinės programos sudarytoja (iki 2007 m. kartu su dr. O. Narbutiene, iki 2011 m. - kartu su E. Gedgaudu).  2001-2002 m., 2007 m. bei 2009-2010 (pirma pusė) buvo Lietuvos kultūros ministerijos stipendininkė.
Parengė laidų Lietuvos radijo „Klasikos" programoje, veda daug koncertų ir kūrybos vakarų.
Už knygą „Izidorius Vasyliūnas. Gyvenimas, veikla, straipsniai, laiškai" apdovanota 2006 m. geriausių muzikologijos darbų konkurso laureatės diplomu.
Mokslinių tyrimų sritis: Lietuvos muzikinis teatras, muzikos atlikėjų ir kompozitorių kūrybinė veikla tarpukario ir karo metais.

Svarbiausieji darbai

Monografijos
Izidorius Vasyliūnas. Gyvenimas, veikla, straipsniai, laiškai. Vilnius: Typoart, 2006. 263 p.

Sudaryti, redaguoti leidiniai
Ona Narbutienė. Stasys Vainiūnas. Vilnius: Typoart, 2010. 146 p. (įžangos žodis, santrauka anglų k., papildyta bibliografija, sudaryti S. Vainiūno spausdintų kūrinių ir įrašų sąrašai).
Jonas Nabažas. Dienoraščiai 1922-1945. Vilnius: Typoart, 2007. 222 p.

Svarbesni moksliniai straipsniai
Das musikalische Leben in Litauen im Laufe der Kriegsjahre. In: Litauische Musik. Idee und Geschichte einer musikalischen Nationalbewegung in ihrem europäischen Kontext. Leipzig: Gudrun Schroder Verlag, 2010.
Opera 1980-1990 metais. Lietuvių teatro istorija. Ketvirtoji knyga 1980-1990. Vilnius: Kultūros filosofijos ir meno institutas, 2009.
Kauno operetės trupės veikla karo metais. Lietuvos muzikologija, 2006, t. 7. P. 128-137.
ISSN 1392-9313.
Kauno operetės trupės veikla karo metais. Lietuvos muzikologija, 2006, t. 7. P. 128-137. ISSN 1392-9313.
Vilniaus operos veikla. Menotyra, 2005, Nr. 1 (38). P. 6-13. ISSN 1392-1002.
Branda ir naujos versmės. Lietuvių teatro istorija. Antroji knyga, 1935-1940. Vilnius: Kultūros filosofijos ir meno institutas, 2002. P. 206-236. ISBN 9986-638-25-9.

Svarbesni pranešimai konferencijose
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzikinės kūrybos percepcija karo metais (1941-1944). Tarptautinė konferencija „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911): jo laikas ir mūsų laikas". Vilnius, 2011 m. rugsėjo 23 d.
Baletas Vilniaus operoje (1941-1944). Tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuvos baletui - 85". Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010 m. gruodžio 3 d.
Muzikinis teatras tautinio tapatumo sargyboje. Karo metai: 1941-1944.  V tarptautinis operos kritikų seminaras „Nuo „Traviatos" iki „Valkirijos"...", skirtas Operos 90-mečiui ir atkurtos nepriklausomybės 20-mečiui. Vilnius,  LNOBT 2010 m. lapkričio 20 d.

Kitos publikacijos
V. Markeliūnienė publikavo kritinių straipsnių, recenzijų Lietuvos periodikoje („Krantai", „7 meno dienos", „Literatūra ir menas" ir kt.), parašė straipsnių Muzikos enciklopedijai.

Interpretacijos juvelyrai. Literatūra ir menas, 2011-12-09. 
Savąjį pašaukimą suvokus. Smuikininkės Ingridos Armonaitės ir pianistės Indrės Baikštytės rečitalis. 7 meno dienos, 2011-03-18. 
Seniesiems metams atsisveikinant. 7 meno dienos, 2010-12-24.
Variacijos, aprėpusios gyvenimą. Muzikologės Onos Narbutienės (1930-2007) gimimo sukakčiai. 7 meno dienos, 2010-10-29.
Muzika kaip lakmusas. W.A. Mozarto „Figaro vedybos". 7 meno dienos, 2010-02-12.
Keli gruodžio muzikiniai prisiminimai. Literatūra ir menas, 2010-01-22. 
„Mus sujungė pasitikėjimas". Literatūra ir menas, 2009-02-20. 
„Aš važiuoju stipri, nebijokit..." [parengti ir pirmąkart publikuoti Onos Narbutienės laiškai pakeliui į tremtį ir iš tremties, komentaras]. Santara, 2008, 54/55, p.102-112. ISSN 1392-0979.
Prisiminkime dvasios grynuolį... Muzikos barai, 2007, Nr. 11-12.

Atnaujinta 2012-02 25

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga