Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   

ŽIVILĖ TAMAŠEVIČIENĖ (STONYTĖ)

M. Aleksos nuotr.Muzikologė gimė 1972 m. Vilniuje. Baigusi M. K. Čiurlionio meno mokyklą, 1989 m. įstojo į Lietuvos muzikos akademiją. 1995 m. ten baigė muzikologijos studijas, įgydama magistro laipsnį (J. Gustaitės kl.), 1999 m. - ir vargonų magistrantūros studijas (B. Vaitkaus kl.). 1996-1999 m. LMA studijavo muzikologijos doktorantūroje.
2001-2006 m. dirbo Lietuvos radijuje muzikos laidų redaktore, 2002-2016 m. buvo Lietuvos kompozitorių sąjungos (LKS) referentė. Nuo 2012 m. - LKS interneto svetainės „Lietuvos muzikos antena“ redaktorė. Nuo 2013 m.  - Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Leidybos centro vadovė, nuo 2015 m. - Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos dėstytoja.
Dalyvavo tarptautinėse konferencijose ir seminaruose Lietuvoje, Lenkijoje, Danijoje, Norvegijoje.
Lietuvos radijuje parengta laidų apie muzikos aktualijas (apie 40 laidų "Muzikos savaitė"), portretų apie lietuvių kompozitorius, muzikologus, atlikėjus (apie 70 laidų "Muzikinis pastišas"); lietuvių senąją ir šiuolaikinę muziką, religinės muzikos laidų ciklas „Musica sacra" (apie 200 laidų), aptartos lietuvių muzikos aktualijos - atlikėjiškasis menas, kūrybos procesas. Katalikų radijo „Mažoji studija" (nuo 2002 m.), „Marijos radijo“ (nuo 2012 m.) bendradarbė.
Nuo 1992 m. Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos valdybos narė, nuo 2006 m. Lietuvos kompozitorių sąjungos narė.
1990 m. įkūrė grigališkąjį merginų chorą (kuris vėliau susijungė su „Cantores chorales capellae s. Casimiri"), abiems vadovavo iki 1995 m. Grigališkojo choralo mokėsi Solesmes benediktinų vienuolyne pas Daniel Saulnier bei dr. Mary Berry Kembridže, Anglijoje; tobulinosi kursuose Lenkijoje, Prancūzijoje. Chorui „Schola Gregoriana Vilnensis" vadovavo 1991-1995, 1999-2007 metais. Organizuoja Grigališkojo choralo studijų savaites (vyko Kretingoje, Kražiuose, Pažaislyje, Marijampolėje). Surengė teminių senosios muzikos koncertų („Senoji Katedros muzika", „In monte Oliveti", „Bruno caelos petiit").
Moksliniai interesai - senoji ir naujoji religinė muzika, grigališkasis choralas, lietuviškieji katalikų giesmynai, senoji lietuvių muzikinė raštija.

SVARBIAUSIEJI DARBAI

Moksliniai straipsniai
Muzikiniai inkunabulai Lietuvos bibliotekose. Knygotyra, t. 59. 2012. P. 9-29.
Vyskupas Motiejus Valančius - religinės muzikinės kultūros puoselėtojas. Menotyra, 1998, Nr. 4. P. 53-60.
Hildegardos Bingenietės muzikinis palikimas. Lietuvių katalikų Mokslo Akademijos Metraštis, XIII, Vilnius, 1998. P. 229-237.

Pranešimai konferencijose
Rethinking Lithuania's Historical and Cultural Past: Two Different Perspectives in the Work of Bronius Kutavičius and Justinas Marcinkevičius [Lietuvos kultūros ir istorijos refleksija Broniaus Kutavičiaus ir Justino Marcinkevičiaus kūryboje]. 43-oji tarptautinė Baltijos muzikologų konferencija „Muzika, pakeitusi laiką". Vilnius, 2012 m. rugsėjo 12-14 d.
1500-ųjų metų gradualas: vienintelio Lietuvoje muzikos inkunabulo atradimai ir mįslės. Mokslinė konferencija „Lietuvos krikščioniškųjų konfesijų raštijos paveldas". Bažnytinio paveldo muziejus, 2011 m. gegužės 26 d.
Vyskupo M.Valančiaus įnašas į lietuvių religinę muziką. XVI Tarptautinio bažnytinės muzikos festivalio mokslinė konferencija „Liturgija ir muzika: šiandienės problemos". Šiauliai, 1998 m. balandžio 17 d.
Muzikinis šv. Hildegardos palikimas. Hildegardos Bingenietės  900-ųjų metinių minėjimai Vilniuje 1998 09 17, Kaune 1998 10 04, Šiauliuose 1998 11 20, Klaipėdoje 1998 11 21.
Žymiausi lietuvių kompozitorių kūriniai (1945-1996) - apklausų rezultatai. VII Lietuvių ir lenkų muzikologų konferencija. Vilnius, 1997 m. gegužės 16 d.
Lietuvių liaudies giesmių melodijos: modeliai ir rečitacija. Konferencija „Religinė muzika: tradicijos vertė ir šiandiena. Šiauliai,  1997 m. balandžio 5 d.
Grigališkojo choralo tradicija Lietuvoje. Konferencija „Muzikos kultūros situacija Nepriklausomoje Lietuvoje". Vilnius, 1996 m. lapkričio 29 d.         
Grigališkojo choralo poveikis lietuvių liaudies giesmėms. Seminaras „An Interarts Approach to Liturgy and the Arts in the Middle Ages". Mågleas (Danija), 1996 m. lapkričio 6 d.

Kitos svarbesnės publikacijos
Vakaras Konstancijos Brundzaitės 70-mečiui. Literatūra ir menas, 2012 11 09.
Muzika, pakeitusi laiką. Muzikologų konferencija, skirta Broniaus Kutavičiaus 80-mečiui. [Diskusija]. Spaudai parengė Živilė Stonytė. 7 meno dienos, 2012 10 26.
Ką išdaigino Jesės atžala? Vilniaus festivalio koncertai. 7 meno dienos, 2012 06 29.
„Iki šiol mus veda entuziazmas išreikšti save per muziką" (pokalbis su choro „Brevis" vadovu Gintautu Venislovu). Muzikos barai, 2011, Nr. 3-4.
Muzikinė kelionė į Romą drauge su karalaičiu Vladislovu Vaza. Literatūra ir menas,  2009 m. spalio 23 d.
Du senosios muzikos koncertai: tarp Vakarų ir Rytų. Literatūra ir menas,  2009 m. spalio 2 d.
Senoji Katedros muzika. Literatūra ir menas,  2009 m. balandžio 3 d.
Vytautas Viržonis: nepamirštami muzikos įspūdžiai suteikia jėgų (interviu su V. Viržoniu). Bravissimo, Nr. 3, 2005 m. gruodis.
Fleita - egzistavimo pasaulyje būdas. Pokalbis su „Gaidos" festivalio viešnia, fleitininke Camilla Hoitenga. 7 meno dienos, 2005 m. spalio 28 d.
„Gaidos" atidarymui - „London Sinfonietta" ir lietuviški svirpliai. Muzikos barai, 2005 m. rugsėjis-spalis, Nr. 9-10.
Muzika Mergelei - teologijos ir muzikinės technikos gelmėse. Muzikos barai, 2005 m. rugsėjis-spalis, Nr. 9-10.
Kur plaukia „La barca"? Pokalbis su kompozitore Onute Narbutaite po naujo kūrinio premjeros per Bavarijos radiją. 7 meno dienos, 2005 m. liepos 22 d.
Beveik nepakartojama. Vytauto Bacevičiaus jubiliejiniai renginiai pradėti solidaus leidinio pristatymu. 7 meno dienos, 2005-06-10.
Temperamentingieji italai. „Vilniaus festivalio" scenoje - senosios muzikos ansamblis „Il Giardino Armonico". Septynios meno dienos, 2003 m. birželio 27 d.
Žvilgsnis į festivalį „Banchetto musicale". 7 meno dienos,  2002-09-27.
Vargonai - Europos kultūros vizijos simbolis, 7 meno dienos, 2001 m. sausio 19 d.
Muzika turi patikti ir atlikėjui, ir publikai (interviu su Maksimu Fedotovu ir Galina Petrova), Septynios meno dienos, 2001 m. kovo 16 d.
„Tafelmusik" - prabanga ausims, 7 meno dienos, 1999 m. birželio 18 d.
Šv. Martyno apsiausto paliesti, Muzikos barai, 1998, balandis
Iš banginių, angelų ir smaragdų, Muzikos barai, 1998, gegužė
Moderniosios viduramžių mistikės muzikinis palikimas. Šiaurės Atėnai, 1998 m. lapkričio 21 d.
„Balso" atgarsiai, Šiaurės Atėnai, 1998 m. gegužės 9 d.
Lietuvių ir lenkų muzikologai Vilniuje, 7 meno dienos, 1997 m. gegužės 23 d.
„MOnteveRDi": puiki muzikinė drama Vilniuje", 7 meno dienos, 1997 m. balandžio 11 d.
Lietuvių diena Vroclavo festivalyje, Lietuvos rytas, Mūzų malūnas, 1995 m. rugsėjo 29 d.
Naujausioji lietuvių muzika Vroclave, Lietuvos aidas, 1995 m. spalio 10 d.
M. K. Čiurlionio konkursas: vargonininkai, Literatūra ir menas, 1995 m. spalio 14 d.
„Miškų žaidimai", Dienovidis, 1995 m. spalio 27 d.
Giedojimas. Iš grigališkojo choralo atgimimo. Dienovidis, 1995 m. gegužės 5 d.
Motiejus Valančius ir bažnytinė muzika. Literatūra ir menas, 1993 m. sausio 23 d.

Bukletų sudarymas
Vilniaus festivalio bukletas (su kitais) 2010, 2013
„Banchetto musicale" festivalio bukletai 2008-2012
Kristupo vasaros festivalio bukletai 2003-2006, 2008, 2009
Festivalio „Muzikos ruduo" bukletas 2003, koncertų programos 2004, 2005
V. Laurušo autorinių koncertų bukletas, 2005 m. lapkričio 24-25 d.

Reikšmingesni vesti koncertai
J. Pachelbelio ir Ph. Rameau kūrinių koncertas 1998 m. spalio 12 d. Vilniaus Menininkų rūmuose
Fr. Couperino kūrinių koncertas 1998 m. lapkričio 24 d. Vilniaus Menininkų rūmuose
O.Messiaeno kūrinių koncertas 1998 m. gruodžio 3 d. Vilniaus Menininkų rūmuose
G. Gabnytės koncertas St.Vainiūno namuose Vilniuje 1999 m. birželio 8 d. Vilniaus Menininkų rūmuose
Koncertai Stasio Vainiūno namuose, Vilniaus rotušėje, Lietuvos muzikos akademijoje.
Festivalio „Muzikos ruduo" atidarymo koncertas Druskininkuose, 2005 m. rugsėjo 30 d.

Vertimai, redagavimas
Lietuvių choro muzikos antologija. I tomas. Iki 1990 metų lietuvių kompozitorių sukurti kūriniai. Sudarytojas Rolandas Aidukas. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2012. 337 p. Redaktorė.
Lietuvių chorinės muzikos antologija. 1940-1960. IV tomas. Sudarytojas ir vyriausiasis redaktorius Laurynas Vakaris Lopas. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2011. 274 p. Lotyniškų tekstų redaktorė.
Lietuvių chorinės muzikos antologija. 1980-1990. VII tomas. Sudarytojas Vaclovas Augustinas. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2009. 282 p. Lotyniškų tekstų redaktorė.
Barbara Russano Hanning. Trumpa Vakarų muzikos istorija IX-XII klasei. Vilnius: Presvika, 2000, 654 p. Vertėja, specialioji redaktorė (su kitais).
Musical Work: Boundaries and Interpretations (2006). Collection of papers of the 38th Baltic Musicological Conference dedicated to 100th birth anniversary of Lithuanian composer and music critic Vladas Jakubėnas (1904-1976), [sud. Audronė Žiūraitytė]. Specialioji redaktorė.

Parengti CD, DVD
Muzika kaip sielų žvejotoja. Iš šv. Pilypo Nerio oratorijos Kjodžoje lobyno. CD. 2011. Tekstų autorė ir redaktorė.
Algirdas Martinaitis „Gailestingumo altorius". CD ir DVD. 2008. Tekstų autorė ir redaktorė.

Atnaujinta 2013 06 25

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga