Lietuvos kompozitorių sąjunga

Netekome muzikologo Arvydo Kazimiero Karaškos

2023-11-08

2023 m. lapkričio 7 d. mirė Lietuvos kompozitorių sąjungos narys, muzikologas Arvydas Kazimieras Karaška. Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio artimiesiems. Lapkričio 9 d. 18 val. Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje bus laikomos Šv. Mišios už mirusįjį. Atsisveikinimas vyks lapkričio 10 d., penktadienį, 10-13 val. Kompozitorių namuose (A. Mickevičiaus g. 29, Vilnius). Laidojimas Vilniaus Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje.

Netekome Algimanto Raudonikio

2023-10-20

Šiandien, eidamas 90-uosius metus, mirė kompozitorius Algimantas Raudonikis. Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo artimiesiems, bičiuliams, kolegoms ir gausiam gerbėjų ratui. Atsisveikinimas vyks trečiadienį, spalio 25 d., 9–14 val. Kompozitorių namuose (A. Mickevičiaus g. 29, Vilnius). Urna išnešama 14 val., laidotuvės – Vilniaus Antakalnio kapinėse. Šv. Mišios bus laikomos pirmadienį, spalio 23 d., 17:30 val. Vilniaus arkikatedroje.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje vyks „ISCM Avant-garde 100“ renginiai

2023-09-25

None

Pažymėdamos tarptautinį muzikos avangardą paskatinusio sąjūdžio šimtmetį, 2023 m. spalio 6–7 d. ISCM Lietuvos ir Austrijos sekcijos kartu su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Mokslo centru rengia koncertų ciklą ir tarptautinį muzikologų simpoziumą, kuriuose ypatingas dėmesys skiriamas muzikinio avangardo impulsams, jaunųjų muzikos kūrėjų sąjūdžiams, įvairių kartų kompozitorių debiutams ISCM festivaliuose.

Kviečiame dalyvauti XV nacionaliniame moksleivių muzikos kūrinių konkurse „Mano nata“

2023-09-25

Lietuvos bendrojo ugdymo ir muzikos mokyklų, gimnazijų ir konservatorijų moksleivius kviečiame dalyvauti XV nacionaliniame moksleivių muzikos kūrinių konkurse „Mano nata“. Šis konkursas – vienintelis Lietuvoje išskirtinį meninį lygį pasiekęs moksleivių akademinės muzikos kūrybos konkursas, darantis reikšmingą poveikį Lietuvos kompozicijos mokyklos tęstinumui.