Lietuvos kompozitorių sąjunga

Festivalis Jauna Muzika pristato menininkus, dirbančius su garsu ir muzika kaip eksperimentinio meno forma. Tai vienas seniausių ir labiausiai besikeitusių muzikos festivalių Lietuvoje, įkurtas 1992 m. Kintant muzikos sampratoms, išlaikydamas aktualumą keitėsi ir pats festivalis, jo kryptys, o kartais ir pavadinimai.

Pagrindinė 2022 metų festivalio tema – veiksmas(-ai) ir jų istorinės, filosofinės bei mokslinės interpretacijos. Europoje siaučiantis žiaurus karas ir genocidas – tinkamas momentas pagalvoti ne tik apie veiksmus ir priešpriešas, bet ir apie kelius bei trajektorijas. Šiame festivalyje tokia koncepcija geriausiai perteikiama per garso patirtį, nes garso kūrimas tiesiogiai susijęs su veiksmu, reakcija. Visi programoje numatyti muzikos kūriniai – tai veiksmų rinkiniai, atitinkantys šiandienos tikrovę. Kūriniai ją tyrinėja, reaguoja į ją arba virsta pauzėmis tarp garso žingsnių.

Festivalio svetainė jauna.org.