Lietuvos kompozitorių sąjunga

Lietuvos kompozitorių sąjunga (LKS) – nevyriausybinė organizacija, vienijanti profesionalius Lietuvos kompozitorius ir muzikologus.

 

LKS misija: 

 • įvairiomis priemonėmis skatinti narius aktyviai kūrybinei veiklai;
 • skleisti jų kūrybą Lietuvoje ir užsienyje;
 • plėtoti ryšius su pasaulio muzikinėmis organizacijomis;
 • dalyvauti Lietuvos kultūroje ir švietime.

Lietuvos kompozitorių sąjunga buvo įkurta 1941 m. Kaune, kompozitoriaus Juozo Gruodžio bei jo bendraminčių iniciatyva. 1948 m. sąjungos veikla buvo atnaujinta, įvyko pirmasis suvažiavimas (LKS tada buvo SSSR kompozitorių sąjungos dalis). 1948-1949 metais Kompozitorių sąjungai vadovavo Juozas Talat-Kelpša, po jo mirties iki 1954 m. pareigas perėmė sąjungos atsakingasis sekretorius Abelis Klenickis. Kiti pirmininkai: Stasys Vainiūnas (1954-1962), Eduardas Balsys (1962-1971), Vytautas Laurušas (1971-1989). 

1989 m. Lietuvos kompozitorių sąjunga buvo atkurta kaip savarankiška organizacija. Tais metais Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininku buvo išrinktas Julius Andrejevas, vadovavęs iki 1991 metų. Vėliau - Mindaugas Urbaitis (1991-1995), Jurgis Juozapaitis (1996), Gintaras Sodeika (1996-2003), Remigijus Merkelys (2003-2009), Zita Bružaitė (2009-2017). Šiuo metu sąjungai vadovauja Mykolas Natalevičius.

2005 metais LR Kultūros ministerija Lietuvos kompozitorių sąjungai suteikė meno kūrėjų organizacijos statusą. Visi LKS nariai turi meno kūrėjo statusą. Šiuo metu tai - 114 kompozitorių ir 70 muzikologų. LKS gretose yra 3 garbės nariai: Petras Aglinskas (JAV), Hannelore Gerlach (Vokietija), Raminta Lampsatis (Vokietija).

 

LKS organizuoja:

 • Elektroninės ir elektroakustinės muzikos festivalį „Jauna muzika“
 • Kamerinės muzikos festivalį „Muzikos ruduo“ (kartu su VšĮ „Muzikos ruduo“)
 • Šiuolaikinės muzikos festivalį „Iš arti“ Kaune (kartu su VšĮ „Iš arti“)
 • Tarptautinį šiuolaikinės muzikos festivalį „Druskomanija“ Druskininkuose ir kituose Lietuvos miestuose 
 • Jaunųjų kompozitorių kūrinių chorui konkursą „Vox juventutis“ (kartu su Vilniaus miesto savivaldybės choru „Jauna muzika“)  
 • Festivalį „Baltijos muzikos dienos“ (kartu su Latvijos ir Estijos kompozitorių sąjungomis)
 • Kompozitorių kūrybos perklausas, autorinius koncertus, lietuvių muzikos pristatymus užsienyje 
 • Muzikologų simpoziumus ir konferencijas (Baltijos šalių - kas trejus metus, lietuvių ir lenkų - kas ketverius) 

LKS siūlo kandidatus valstybiniams bei tarptautiniams apdovanojimams ir garbės vardams, valstybės stipendijoms ir pensijoms gauti. Leidžia knygas, natas, kompaktines plokšteles.

 

LKS yra šių organizacijų narė:

 • Lietuvos meno kūrėjų asociacija
 • Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija (KiKa)
 • Baltijos šiuolaikinės muzikos tinklas
 • ISCM (International Society for Contemporary Music - Tarptautinė šiuolaikinės muzikos draugija) 
 • IMS (International Musicological Society - Tarptautinė muzikologų draugija) 
 • ECSA (European Composer and Songwriter Alliance - Europos kompozitorių ir dainų autorių aljansas)

 

LKS misiją padeda įgyvendinti šie padaliniai ir įstaigos:

 • LKS Kauno skyrius
 • LKS Muzikologų sekcija
 • ISCM Lietuvos sekcija
 • VšĮ Lietuvos muzikos informacijos centras
 • VšĮ „Mano nata“