Lietuvos kompozitorių sąjunga

Naujų vokalinių kūrinių konkursas

2019-03-13

None

Siekiant skatinti naujų kūrinių mėgėjų chorams bei vokaliniams ansambliams kūrimą, Lietuvos dainų švenčių, respublikinių bei tarptautinių konkursų repertuaro turtinimą, Lietuvos nacionalinis kultūros centras rengia Naujų kūrinių chorams ir vokaliniams ansambliams konkursą.

Priimami 2017–2019 m. sukurti nepublikuoti ir ankstesniems konkursams nepateikti kūriniai įvairios sudėties suaugusiųjų (mišriems, vyrų, moterų) mėgėjų chorams, vokaliniams ansambliams ir moksleivių (jaunių, merginų, jaunuolių, jaunimo mišriems) chorams. Prioritetas teikiamas kūriniams lygių balsų chorui ar vokaliniam ansambliui: vyrų, moterų, merginų, jaunių chorams ir moterų vokaliniams ansambliams.

Kūrinius reikia pateikti iki 2019 m. birželio 17 d. Lietuvos nacionalinio kultūros centro Muzikos poskyriui paštu: Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius arba elektroniniu paštu muzikos.skyrius@lnkc.lt.

Konkursas vyksta dviem turais:
I turo, rengiamo birželį, metu vyksta kūrinių perklausa ir atranka į II turą;
II turo, rengiamo rugpjūtį, metu atliekami atrinkti kūriniai, jie reitinguojami vaikų ir suaugusiųjų chorų vadovų kvalifikacijos kėlimo kursuose „Vasaros akademija“.

Konkurso premijų fondas – 10 000 Eur.

Daugiau informacijos apie konkurso sąlygas ir eigą galima rasti KONKURSO NUOSTATUOSE .

Organizatorių inf.

Grįžti į naujienų sąrašą