Lietuvos kompozitorių sąjunga

Konferencija „Muzikos komponavimo principai“ šiemet skiriama E. Balsiui

2019-04-18

None

2019 m. lapkričio 20-22 d. Vilniuje vyks 19-oji tarptautinė muzikos teorijos konferencija „Muzikos komponavimo principai: orkestras šiuolaikiniuose kontekstuose“, kuri šiemet skiriama Eduardo Balsio 100-osioms gimimo metinėms. Konferenciją organizuoja Lietuvos kompozitorių sąjunga, bendradarbiaudama su Lietuvos muzikos ir teatro akademija.

Orkestras – tai ne tik viena iš kertinių muzikinės praktikos kategorijų, bet ir plataus spektro sociokultūrinis reiškinys. Intelektiniai poslinkiai postmodernioje (estetinėje) terpėje, technologinės galimybės, kultūrinė migracija atveria vis daugiau netikėtų konceptualių ir techninių orkestro perspektyvų, bet tuo pačiu kelia iššūkius įsitvirtinusiems teoriniams įrankiams. XIX konferencija „Muzikos komponavimo principai“ kviečia tyrėjus ir kompozitorius iš naujo apmąstyti ir įvertinti įvairialypius orkestro faktorius, jo vaidmenį ir transformaciją šiuolaikiniuose (muzikos) kontekstuose. Tokio objekto pasirinkimas įgyja ypatingą reikšmę nacionaliniu mastu, šiais metais žymint vieno iškiliausių Lietuvos simfonistų – Eduardo Balsio – gimimo metines.

Konferencijos problemos branduolys – inovatyvių sprendimų ir orkestrinės tradicijos sąveika, naujų technologinių įrankių paieška ir orkestrinių kultūrinių vertybių palaikymas. Konferencijos siekis – paskatinti intelektines ir estetines pastangas ieškant laikmečiui aktualaus santykio su orkestro tradicija.

Temos problematikos spektrą nurodo šios orientacinės potemės:

1. Teorinis ir metodologinis aspektai:
a) orkestro sąvokos ribos, elementai, kriterijai;
b) teorinių sąvokų koreliacijos (orkestrinis ir tembrinis suvokimas, orkestriškumo ir kameriškumo santykis, orkestrinis mąstymas ir audijavimas, etc.).
c) orkestruotės dėstymo metodologiniai principai (prisimenant Eduardą Balsį).

2. Technologinis aspektas:
a) orkestruotės techniniai, technologiniai, akustiniai, estetiniai, sociokultūriniai ir kt. faktoriai bei jų praktinė realizacija;
b) technologinių inovacijų (išplėstinės technikos, elektronika, t. t.) įtaka konceptualiai ir techninei  orkestro plotmėms, jų santykis su tradiciniu orkestro traktavimu;
c) Eduardo Balsio orkestro meistrystė ir orkestruotės principai.

3. Žanro ir stiliaus santykis:
a) skirtingų žanrų (koncertinės, sinkretinės, teatro ir kino muzikos, garso takelių, kt.) orkestro specifika;
b) kūrybos stiliaus ir orkestro technikų integralumas;
c) tembro pajauta ir orkestrinės koncepcijos šiuolaikinių kompozitorių muzikoje;
d) Eduardo Balsio orkestrinės kūrybos stiliaus ir žanrų ypatumai.

4. Kultūrinės paradigmos:
a) Vakarų ir ne-vakarų orkestrų (gamelanas, gagaku, archajiniai orkestrai) tradicijų sandūros ir sąveikos;
b) netradicinių išraiškos priemonių ir skambesių integravimas į vakarietiškąją orkestrinę tradiciją;
c) sociokultūrinis orkestro vaidmuo (kultūros politikos aspektai, kūrybinis užsakymas, kt.);
d) modernių technikų ir nacionalinės muzikos sąveika Eduardo Balsio kūryboje orkestrui.

Pranešimų pasiūlymai laukiami iki 2019 m. rugsėjo 1 d. Pranešimo santrauką (iki 500 žodžių) ir trumpą biografiją prašome siųsti elektroniniu paštu: pmc.lmta@gmail.com.

Numatyta pranešimo trukmė 20-25 min.
Konferencija vyks anglų kalba.
Dalyvio mokestis 20 eurų.
Atrinkti straipsniai bus įtraukti į tęstinį mokslinį recenzuojamą leidinį „Muzikos komponavimo principai“.

Organizatorių inf.

Grįžti į naujienų sąrašą