Lietuvos kompozitorių sąjunga

Seminaras mokytojams „Kūrybinės užduotys ir improvizacija muzikos pamokoje“

2019-08-07

None

Muzikos kūrybos gebėjimų ugdymas – svarbi bendrojo ugdymo muzikos pamokų dalis. Tačiau mokytojams kartais stinga žinių, kaip sudaryti mokinių kūrybiškumui skleistis palankias sąlygas, kaip padėti mokiniams išsiugdyti kūrybos gebėjimus, išmokti reikiamų kūrybos strategijų, kaip įgalinti juos kurti naujus kūrinius – mokytis muzikos kuriant.

Lietuvos kompozitorių sąjunga, kartu su Trakų švietimo centru ir viešąja įstaiga „Mano nata“, siekdami prisidėti prie muzikinio ugdymo kokybės tobulinimo, kviečia muzikos mokytojus į seminarą „Kūrybinės užduotys ir improvizacija muzikos pamokoje“. Jo metu dalyviai bus supažindinti su pagrindiniais kūrybiškumo bruožais, improvizacinių kūrybinių užduočių tipais, patys kurs, atliks ir vertins kūrybines užduotis. 

Seminaro lektorius – dr. Mykolas Natalevičius, kompozitorius, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos kompozicijos katedros dėstytojas, Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkas. Kūrybiškumo ugdymo srityje dirba nuo 2012 m. Dalyvavo projektuose „Kūrybinės partnerystės“, „Tyrinėjimo menas“. Yra asociacijos „Kūrybinės jungtys“ narys.

Seminaras vyks 2019 m. rugpjūčio 27 d. Kompozitorių namuose (A. Mickevičiaus g. 29, Vilnius), pradžia – 10.00 val. Seminaro trukmė – 6 akad. val.. Dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Dalyvio mokestis – 10 €, mokamas pervedimu į VšĮ „Mano nata“ sąskaitą LT797300010002452637 („Swedbank“ AB, banko kodas 73000) arba sumokamas atvykus į seminarą. 

Kviečiame registruotis į seminarą iki rugpjūčio 25 d. adresu http://bit.ly/2M5oSa6. Dalyvių skaičius ribotas, todėl surinkus grupę, registracija bus sustabdyta.

***

PROGRAMA

Seminaro tikslias – tobulinti muzikos mokytojų profesinę kompetenciją, suteikiant žinių apie muzikos kūrybos mokymą ir plėtojant gebėjimus kurti, taikyti ugdymo procese ir vertinti muzikos kūrybos užduotis, skatinti naujus mokymo metodus, kurie ugdytų kūrybinius, problemų sprendimo ir bendradarbiavimo gebėjimus bei meno suvokimą.

9.30–10.00 registracija, pasitikimo kava
10.00–11.30 Kūrybiškumo bruožai: tipologija ir pritaikymas ugdymo procese (paskaita, praktinis darbas)
11.30–11.45 kavos pertrauka
11.45–13.15 Muzikinės informacijos intensyvumo teorija, jos pritaikymas kūrybinėse užduotyse (paskaita, praktinis darbas)
13.15–13.45 pertrauka  
13.45–14.45 Improvizacinių kūrybinių užduočių tipai ir jų praktinis išbandymas. Klausymosi tipų klasifikacija (darbas grupėse, pristatymas, diskusija)
14.45–15.30 seminaro refleksija (vertinamoji diskusija)

Organizatorių inf.

Grįžti į naujienų sąrašą