Lietuvos kompozitorių sąjunga

Skelbiamas kvietimas teikti kūrinius kompozitorių apdovanojimams

2020-01-23

None

Lietuvos kompozitorių sąjunga, bendradarbiaudama su Lietuvos muzikos informacijos centru, skelbia atvirą kvietimą Lietuvos kompozitoriams teikti įvairių žanrų 2019 metų kūrinius geriausių kompozicijų rinkimams.
 
REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS:

teikiamo kūrinio/-ių autorius privalo turėti minimalų profesinio išsilavinimo cenzą - kompozicijos bakalauro laipsnį - arba būti Lietuvos kompozitorių sąjungos narys;

teikiamo kūrinio/-ių pirmas viešas atlikimas ar pasirodymas (premjera, įrašo leidyba, paskelbimas internete) įvyko 2019 metais (teikiamo kūrinio/-ių viešumo aspektas yra privalomas);

teikiamas kūrinys/-iai yra naujas originalus darbas (ankstesnių kūrinių versijos svarstomos nebus);

prie kūrinio/-ių teikimo privaloma pridėti garso įrašą/-us (jeigu kūrinyje/-iuose naudojami akustiniai instrumentai, būtina pateikti akustinės muzikos įrašą/-us), jeigu teikiamas audiovizualinis kūrinys/-iai, galima pridėti ir vaizdo įrašą;

prie kūrinio/-ių teikimo privaloma pridėti partitūrą/-as (jeigu tokia/-ios egzistuoja);

teikiant kūrinį/-ius būtina nurodyti:
- autorių,
- kūrinio pavadinimą,
- atlikėją / -us,
- datą,
- vietą arba leidėją.
 
Kūrinį/-ius ir jo/jų įrašus kviečiame siųsti iki 2020 m. vasario 23 d. (imtinai) adresu linas@mic.lt.
 
Apdovanojimų ceremonija numatyta šių metų kovo mėn. 

Konkursą finansuoja Asociacija LATGA ir Lietuvos kultūros taryba. Partneris - Lietuvos muzikos informacijos centras.  

LKS ir LMIC inf. 

Grįžti į naujienų sąrašą