Lietuvos kompozitorių sąjunga

Netekome kompozitoriaus Jono Domarko

2020-01-27

None

Sekmadienį, sausio 26 d. netekome kompozitoriaus Jono Domarko (1934–2020). Lietuvos kompozitorių sąjungos bendruomenės narių vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio artimiesiems. 

Jonas Domarkas mokėsi Klaipėdos muzikos mokyklos chorinio dirigavimo klasėje, 1958 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija), muzikos teorijos specialybę. Dėstė Šiaulių muzikos mokykloje, vėliau – pedagoginiame institute. 1971 metais neakivaizdiniu būdu baigė prof. Eduardo Balsio kompozicijos klasę. Nuo 1971 metų dėstė Klaipėdos universiteto Menų fakulteto muzikos istorijos ir teorijos katedroje. Jono Domarko kūriniai skambėjo Latvijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Rusijoje, Danijoje, JAV.

Svarbiausią vietą Jono Domarko kūryboje užėmė instrumentinė muzika. Savo kūrybinę biografiją pradėjęs solidžiais akademiniais žanrais, vėliau pradėjo rašyti daugiau taikomojo pobūdžio muzikos – maršų, parafrazių, pjesių, dainų. Kompozitorius išradingai naudojo įvairias kompozicinės technikos priemones, įtraukdamas džiazo, pramoginės muzikos elementų. 

Velionis bus pašarvotas sausio 28 d., antradienį, laidojimo namuose „Amžiaus vartai“, Priestočio g. 7, Klaipėdoje. Lankymas nuo 16 val. 
Urna išnešama sausio 29 d, trečiadienį, 12 val. Laidojimas Palangos kapinėse. 

LKS inf. 

Grįžti į naujienų sąrašą