Lietuvos kompozitorių sąjunga

Netektis

2020-10-07

None

2020 m. spalio 6 d. mirė Lietuvos kompozitorių sąjungos narė, muzikologė Loreta Stanislava Tamulytė-Venclauskas. 

Urna su velionės palaikais bus pašarvota M. Paco g. 4, Vilniuje, prie Šv. Petro ir Povilo bažnyčios. Atsisveikinimas šeštadienį, spalio 10 d. 11.00-20.30 val. Urna išnešama sekmadienį, spalio 11 d. 14.45 val. Laidojimas Vilniaus Sudervės kapinėse.

Loreta Stanislava Tamulytė-Venclauskas gimė 1940 m. liepos 24 d. Kaune. Mokėsi M. K. Čiurlionio meno mokykloje, studijavo muzikologiją Lietuvos konservatorijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija, LMTA), J. Gaudrimo klasėje. 1975 baigė aspirantūros studijas P. Čaikovskio konservatorijoje Maskvoje. 

Dirbo Vilniaus ir Kauno muzikos mokyklose, dėstė LMTA ir Vilniaus pedagoginiame institute (dabar – Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija. Nuo 1986 m. gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. Kaip muzikologė aktyviai dalyvavo išeivijos muzikiniame gyvenime. 1986–1990 m. aktyviai dirbo Žilevičiaus-Kreivėno muzikologijos archyve. Vėliau atsidėjo lietuvių išeivijos muzikinės kultūros tyrinėjimui, talkininkaudama kaupiant archyvinę medžiagą bei ją klasifikuojant.

Muzikologė skaitė pranešimus lietuvių konferencijose, nuo 1990 m. buvo laikraščio „Draugas“ muzikos kritikė. Parašė straipsnių apie K. Galkausko, V. Jakubėno, B. Kutavičiaus, F. Bajoro kūrybą, lietuvių kamerinės muzikos problemas, parengė koncertų-paskaitų apie kompozitorius A. Bražinską, V. Laurušą, V. Paltanavičių, radijo laidų moksleiviams.

L. S. Tamulytė–Venclauskas parašė monografiją „Vytautas Klova“ (Vilnius, „Vaga“, 1973), sudarė rinktinę „Vladas Jakubėnas. Straipsniai ir recenzijos“ (Vilnius, Lietuvos muzikos akademija, 1994).

LKS inf. 

Grįžti į naujienų sąrašą