Lietuvos kompozitorių sąjunga

Netekome muzikologo Olego Sotnikovo

2020-11-29

None

Lapkričio 24 d. Klaipėdoje netikėtai užgeso Lietuvos kompozitorių sąjungos nario, muzikologo Olego Sotnikovo (1952-2020) gyvybė.

Muzikinį išsilavinimą muzikologas įgijo Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje ir Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija) muzikologiją studijuodamas pas prof. Juozą Antanavičių. Baigęs studijas, 1977 m. atvyko dirbti į Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetus (dabar – LMTA Klaipėdos fakultetas), kur dėstė džiazo harmoniją, lengvosios muzikos raidą ir kitas teorines disciplinas. 

Olegas Sotnikovas vadovavo Lietuvos muzikos akademijos Muzikos ir teatro pedagogikos instituto Klaipėdos muzikos mokytojų tobulinimosi fakultetui nuo pastarojo įkūrimo (1992 m.). Kartu su bendradarbiais parengė vidurinės mokyklos muzikos ir etikos mokytojų perkvalifikavimo bei tobulinimosi studijų programas. 1980 m. jis kėlė kvalifikaciją Maskvos P. Čaikovskio konservatorijoje, o 1986 m. – Sankt-Peterburgo (Leningrado) N. Krupskajos kultūros institute. Lietuvos kompozitorių sąjungos narys nuo 1987 m.

Muzikologo Olego Sotnikovo svarbiausias tyrinėjimo objektas – Lietuvos bei užsienio džiazas. Jis paskelbė kelias dešimtis straipsnių bei įvairaus pobūdžio publikacijų džiazo, lengvosios, klasikinės, naujosios bei operinės muzikos temomis, ne kartą recenzavo klaipėdiečiu, kompozitorių kūrinius. Džiazo, lengvosios muzikos problemos, klausytojo vaidmuo, muzikos propagavimo uždaviniai – O. Sotnikovo pranešimų įvairiose konferencijose temų ratas. 

Muzikologas perskaitė šimtus paskaitų Klaipėdos ir kitų miestų visuomenei, komentavo koncertų programas. Jis taip pat skaitė kvalifikacijos tobulinimo paskaitas, kurias lankė įvairių Lietuvos regionų mokytojai. O. Soinikovas išspausdino ir keletą savo metodinių darbų.

Lietuvos kompozitorių sąjungos bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą velionio artimiesiems. 

LKS inf.

Grįžti į naujienų sąrašą