Lietuvos kompozitorių sąjunga

Kviečiame teikti 2020 metų kūrinius kompozitorių apdovanojimams

2021-01-12

None

Lietuvos kompozitorių sąjunga, bendradarbiaudama su Lietuvos muzikos informacijos centru, skelbia atvirą kvietimą Lietuvos kompozitoriams teikti įvairių žanrų 2020 metų kūrinius geriausių kompozicijų rinkimams.

REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS:

- teikiamo kūrinio/-ių autorius privalo turėti minimalų profesinio išsilavinimo cenzą – kompozicijos bakalauro laipsnį – arba būti Lietuvos kompozitorių sąjungos narys;

- teikiamo kūrinio/-ių pirmas viešas atlikimas ar pasirodymas (premjera, įrašo leidyba, paskelbimas internete) įvyko 2020 metais (teikiamo kūrinio/-ių viešumo aspektas yra privalomas);

- teikiamas kūrinys/-iai yra naujas originalus darbas (ankstesnių kūrinių versijos svarstomos nebus);

- prie kūrinio/-ių teikimo privaloma pridėti garso įrašą/-us (jeigu kūrinyje/-iuose naudojami akustiniai instrumentai, būtina pateikti akustinės muzikos įrašą/-us), jeigu teikiamas audiovizualinis kūrinys/-iai, galima pridėti ir vaizdo įrašą;

- prie kūrinio/-ių teikimo privaloma pridėti partitūrą/-as (jeigu tokia/-ios egzistuoja);

teikiant kūrinį/-ius būtina nurodyti:
- autorių,
- kūrinio pavadinimą,
- atlikėją / -us,
- datą,
- vietą arba leidėją.
 
Kūrinį/-ius ir jo/jų įrašus kviečiame siųsti iki 2021 m. vasario 7 d. (imtinai) adresu linas@mic.lt.
 
Kūrinius vertins ekspertų komisija, sudaryta iš kompozitorių, muzikologų, muzikos atlikėjų. Rezultatai paaiškės 2021 metų kovo mėnesį. 

Konkursą finansuoja Asociacija LATGA ir Lietuvos kultūros taryba. 

LKS ir LMIC inf.

Grįžti į naujienų sąrašą