Lietuvos kompozitorių sąjunga

Dėl Lietuvos meno kūrėjų asociacijos 2021-01-18 pareiškimo

2021-01-19

None

Lietuvos kompozitorių sąjungos Taryba, reaguodama į Lietuvos meno kūrėjų asociacijos 2021-01-18 paviešintą pareiškimą, Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimo Pirmininkei, Ministrei Pirmininkei, Seimo kultūros komitetui, Kultūros ministrui ir Lietuvos kultūros tarybai išreiškė savo poziciją.

Dėl Lietuvos meno kūrėjų asociacijos pareiškimo
Vilnius, 2021 m. sausio 19 d.

Lietuvos kompozitorių sąjunga atsiriboja nuo Lietuvos meno kūrėjų asociacijos 2021 m. sausio 18 d. išplatinto pareiškimo, kuriame yra tendencingai kritikuojama Lietuvos kultūros taryba. Palaikome Lietuvos kultūros tarybą ir manome, kad jos veikla atitinka aukštus veiklos ir etikos standartus, profesionaliai ir atsakingai veikdama padeda užtikrinti skaidrų bei tvarų kultūros lauko finansavimą.

2020 m. kilus COVID-19 pandemijai atsirado rimtų iššūkių, siekiant palaikyti kultūros sritį. Kuriant kompensacijų renginių organizatoriams modelį buvo eliminuotas ekspertinis vertinimas. Tai sudarė prielaidą kompensuoti išlaidas Lietuvos renginių organizatoriams, dirbantiems su Rusijos valdžiai artimais asmenimis. 

Minėta kompensacija buvo paskirstyta laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos kultūros tarybai vykdant papildomas funkcijas, todėl palaikome sisteminį įstatymų tobulinimą, kad su Rusijos valdžios atstovais susiję menininkai ir su jais dirbantys renginių organizatoriai neturėtų teisinio pagrindo gauti Lietuvos Respublikos kompensacijų.

Lietuvos kompozitorių sąjungos Tarybos vardu,
Pirmininkas Mykolas Natalevičius 

Grįžti į naujienų sąrašą