Lietuvos kompozitorių sąjunga

LKS Kauno skyriui skirta konferencija kviečia tapti dalyviais

2021-02-19

None

Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų skyrius 2021 m. balandžio 9 d. organizuoja  penktąją muzikos paveldo tyrimams skirtą mokslinę konferenciją. Šių metų tema – „Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyrius. Paveldas ir dabartis“. Atsižvelgiant į karantino sąlygas, konferencija vyks Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų skyriuje (K. Petrausko g. 31, Kaunas) arba nuotoliniu būdu. 

Konferencijos tema pasirinktas 50-metį minėsiantis Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyrius yra bene labiausiai istorines-politines įtakas pajutusi kūrybinė organizacija. Sovietmečiu Lietuvos kompozitorius jungė 1941 metais įkurta Kompozitorių sąjunga – skėtinė SSRS Kompozitorių sąjungos organizacija, kurios organizacinio komiteto pirmininku buvo paskirtas kompozitorius Juozas Gruodis. 1971 metais Lietuvos kompozitorių sąjunga įsteigė skyrių Kaune. Jis savo veiklą pradėjo vienydamas penkis kompozitorius: Joną Dambrauską (1892–1982), Viktorą Kuprevičių (1901–1992), Vladą Švedą (1934–2012), Algimantą Kubiliūną (g. 1939) ir Giedrių Kuprevičių (g. 1944). Skyriaus veikla apima sudėtingą Lietuvai laikotarpį – sovietmetį, Nepriklausomybės atkūrimą ir naujos valstybės kūrimą. 

Tačiau dar 1936 metais dalis Lietuvos kompozitorių susivienijo į kūrybinę organizaciją ir prisijungė prie 1922 metais Zalcburge įkurtos Tarptautinės šiuolaikinės muzikos draugijos (angl. International Society for Contemporary Music, ISCM), įsteigdami Tarptautinės šiuolaikinės muzikos draugijos Lietuvos sekciją. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, šios sekcijos veikla nutrūko. Pirmosios Lietuvos Respublikos metais veiklą pradėjusių lietuvių kompozitorius vienijusių organizacijų – Tarptautinės šiuolaikinės muzikos draugijos Lietuvos sekcijos ir savarankiškos LKS – veikla buvo atnaujinta tik 1989 metais.

Šiuo metu Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyriaus nariais yra kompozitoriai Algirdas Brilius, Zita Bružaitė, Giedrė Pauliukevičiūtė, Dalia Kairaitytė, Algimantas Kubiliūnas, Giedrius Kuprevičius, Raimundas Martinkėnas, Viltė Žakevičiūtė ir muzikologai Darius Kučinskas, Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė, Alina Ramanauskienė, Aušra Strazdaitė-Ziberkienė.

LKS Kauno skyriaus nariais buvo muzikologė Eugenija Ragulskienė (1924–1990), Vidmantas Bartulis (1954–2020), kompozitorė Daiva Rokaitė-Dženkaitienė (1972–2010). Per penkiasdešimt veiklos metų kiekvienas iš narių įnešė ir tebeneša svarų indėlį į Lietuvos ir Kauno kultūrinį gyvenimą: V. Kuprevičius restauravo Karo muziejaus karilioną ir aktyviai juo koncertavo su G. Kuprevičiumi, D. Kairaitytės pastangomis 1997 metais organizuotas šiuolaikinės muzikos festivalis „Iš arti“; Kauno muzikinis gyvenimas pristatomas spaudoje, rengiami koncertai, leidžiami leidiniai ir muzikos įrašai.

2021 m. balandžio mėnesį Kauno miesto muziejaus Miko ir Kipro Petrauskų skyriuje vyksianti konferencija siekia aktualizuoti Kauno skyriaus kompozitorių kūrybą, muzikologų veiklą, įvykius, lėmusius kultūrinius postūmius, jų atspindžius ir kultūrinį palikimą, saugomą Kauno miesto muziejaus fonduose. 

Konferencija organizuojama kartu su Lietuvos kompozitorių sąjunga. 

Konferencijos darbo pabaigoje numatoma apskritojo stalo diskusija. Pagal konferencijoje skaitytus pranešimus bus rengiamas straipsnių rinkinys.

Kviečiame tapti konferencijos dalyviais: pranešimo pavadinimą ir santrauką (iki 2000 spaudos ženklų) prašome siųsti iki 2021 m. kovo 19 d. Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų skyriaus muziejininkei  Aušrai Strazdaitei-Ziberkienei el. paštu: a.ziberkiene@kaunomuziejus.lt. Telefonas pasiteirauti +370 695 48 423.

Organizatorių inf.

Grįžti į naujienų sąrašą