Lietuvos kompozitorių sąjunga

Skelbiamas 2021 m. naujų kūrinių chorams ir vokaliniams ansambliams konkursas

2021-02-19

None

Siekiant skatinti naujų kūrinių mėgėjų chorams bei vokaliniams ansambliams kūrimą, Lietuvos  dainų švenčių, respublikinių bei tarptautinių konkursų repertuaro turtinimą, Lietuvos nacionalinis kultūros centras kartu su Lietuvos kompozitorių sąjunga rengia Naujų kūrinių chorams ir vokaliniams ansambliams konkursą.

Kūriniai skirstomi kategorijomis:
A – kūriniai, skirti aukšto meninio lygio kolektyvams, Lietuvos chorinei ir vokalinei muzikai pristatyti užsienyje, konkursams;
B – kūriniai, skirti dainų švenčių ir panašaus pobūdžio kultūros renginių programoms, įvairios sudėties chorams, vokaliniams ansambliams;
C – kūriniai moksleivių (jaunučių, jaunių, merginų, jaunuolių, jaunimo mišriems) chorams.

Priimami 2019–2021 m. sukurti nepublikuoti ir ankstesniems konkursams nepateikti kūriniai (išskyrus stambios formos opusus) įvairios sudėties suaugusiųjų (mišriems, vyrų, moterų) mėgėjų chorams, vokaliniams ansambliams ir moksleivių (jaunių, merginų, jaunuolių, jaunimo mišriems) chorams.

Prioritetas teikiamas B kategorijos kūriniams, skirtiems 2024 m. Lietuvos dainų šventės Dainų dienos ir Vokalinių ansamblių koncerto programoms.

Kūrinių klavyrus PDF formatu ir garso įrašus MP3 formatu reikia pateikti iki 2021 m. birželio 30 d. Lietuvos nacionalinio kultūros centro Mėgėjų meno skyriaus chorų specialistei Aurelijai Andrejauskaitei elektroniniu paštu muzikos.skyrius@lnkc.lt.

Autorius konkursui gali pateikti ne daugiau kaip 4 kūrinius.

Pateikiamų kūrinių kompiuterinė grafika turi tikti spaudai ir atitikti šiuos parametrus:

  • penklinės dydis (vadinamasis staff size) turi būti 6 mm pagal „Sibelijaus“ programą;
  • teksto šriftas turi būti Times New Roman;
  • autorių (muzikos, teksto) vardai ir pavardės turi būti užrašyti viršuje dešinėje pirmo puslapio pusėje mažosiomis raidėmis (didžiosiomis raidėmis rašomos tik pirmos vardų ir pavardžių raidės);
  • dainų tekstus taip pat reikia pateikti kompiuteriniu formatu atskirame dokumente, nurodyti teksto autoriaus vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, jei tekstas yra publikuotas, nurodyti leidinį.

 
Pateikdami konkursui kūrinį (-ius) autoriai sutinka, kad premijuotus kūrinius Lietuvos nacionalinis kultūros centras įtrauktų į Lietuvos dainų švenčių, organizuojamų šalies bei regioninių renginių ir konkursų programas, išleistų ir kitais būdais platintų Lietuvos teritorijoje ir už jos ribų.

Konkursui pateiktų kūrinių perklausa vyks liepos mėnesį. Kūrinius vertins konkurso rengėjų sudaryta komisija, kurioje nedalyvaus konkursui  pateiktų kūrinių autoriai. Komisijos sprendimas galutinis ir neskundžiamas.

Konkurso premijų fondas – 10 000 Eur.
A, B kategorijų I premija – 800 Eur, II premija – 700 Eur, III premija – 600 Eur. 
C kategorijos I premija – 600 Eur, II premija – 500 Eur, III premija – 400 Eur.

I, II, III premijomis gali būti premijuojami keli kūriniai, kitu atveju – komisijai neradus tinkamo pretendento – viena premijų gali būti neskiriama.

Daugiau informacijos www.lnkc.lt

Grįžti į naujienų sąrašą