Lietuvos kompozitorių sąjunga

Netekome Eduardo Balčyčio

2021-05-20

None

2021 m. gegužės 20 d. mirė muzikologas, pedagogas prof. habil. dr. Eduardas Juozas Balčytis. Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio artimiesiems. Atsisveikinimas su vėlioniu vyks Šiaulių gedulo namuose, nuo penktadienio popietės iki sekmadienio 15 val. Laidotuvės vyks sekmadienį, 15 val., K. Donelaičio kapinėse, Šiauliuose.

E. J. Balčytis gimė 1937 m. Pauparių kaime, dab. Šilutės rajone. 1958 m. baigė valtornos specialybę Klaipėdos muzikos mokykloje, 1962 m. – muzikos mokytojo specialybę Vilniaus pedagoginiame institute ir buvo paskirtas dirbti dėstytoju į Šiaulių pedagoginį institutą. 1964–1967 m. studijavo aspirantūroje Maskvoje (Moksliniame tiriamajame meninio auklėjimo institute), grįžęs į Šiaulius 1968 m. apgynė kandidatinę disertaciją (socialiniai mokslai, muzikos pedagogika). Nuo 1971 m. docentas, nuo 1991 profesorius. 1994 m. Lietuvos muzikos akademijoje apgynė habilitacinį darbą tema „Muzikinio ugdymo Lietuvos bendrojo lavinimo vidurinėje mokykloje (V-XII klasė) sistema“ (humanitariniai mokslai, menotyra, muzikologija). 1971–2000 m. su pertraukomis buvo Šiaulių pedagoginio instituto (dabar Vilniaus universiteto Šiaulių akademija) Muzikos katedros vedėjas, vėliau – Muzikos teorijos ir pedagogikos katedros profesorius.

Pagrindinės E. J. Balčyčio interesų kryptys – muzikinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje, muzikos pedagogų rengimas. Jis sukūrė originalią muzikinio ugdymo bendrojo lavinimo mokyklos viduriniosiose klasėse sistemą. Parengė (vienas ir su bendraautoriais) apie 30 originalių bei perdirbtų muzikos vadovėlių, knygų mokytojams, muzikos mokymo programų, fonochrestomatijų (plokštelėse, audiokasetėse, CD) ir kitokių mokymo priemonių, parašė monografiją „Muzikos mokymo IV-VIII klasėse pagrindai“, apie 200 mokslinių, metodinių, publicistinių straipsnių, recenzijų ir kt. 1986 m. už muzikos vadovėlius vidurinei mokyklai jam suteikta Lietuvos valstybinė premija.

E. J. Balčyčio iniciatyva ir pagal jo parengtą mokymo planą 1971 m. Šiauliuose įkurta pirmoji Lietuvoje eksperimentinė bendrojo lavinimo mokykla su sustiprintu muzikiniu ugdymu, plačiai pagarsėjusi šalyje ir užsienyje; 1974 m. prie Pedagoginio instituto Muzikos katedros įkurtas vokalinis senosios muzikos ansamblis, vėliau (1986 m.) išaugęs į profesionalų Valstybinį kamerinį chorą ,,Polifonija“; 1974 m. Pedagoginiame institute įkurta periferijų mokykloms labai reikalinga dviguba pradinių klasių ir muzikos mokytojo specialybė; 1993 m. atidaryta gryna vidurinės mokyklos muzikos mokytojo specialybė; 1994 m. – muzikos mokytojo magistrantūros studijos; 1998 m. – neakivaizdinės muzikos mokytojo studijos.

LKS inf. 

Grįžti į naujienų sąrašą