Lietuvos kompozitorių sąjunga

Išrinkta naujoji Lietuvos kompozitorių sąjungos Taryba

2021-06-21

None

2021 m. birželio 18 d. Kompozitorių namuose vykusio Suvažiavimo metu ketverių metų kadencijai išrinkta naujoji Lietuvos kompozitorių sąjungos Taryba. Jos nariais tapo kompozitoriai Vaclovas Augustinas, Vykintas Baltakas, Jonas Jurkūnas, Antanas Kučinskas, Algirdas Martinaitis, Mykolas Natalevičius, muzikologės Eglė Gudžinskaitė, Rasa Murauskaitė ir Lina Navickaitė-Martinelli. Pirmininku antrai kadencijai patvirtintas Mykolas Natalevičius.

Nuo 2017 m. LKS Taryboje buvo kompozitoriai Vaclovas Augustinas, Zita Bružaitė, Antanas Kučinskas, Faustas Latėnas (1956-2020), Mykolas Natalevičius, muzikologai Jūratė Katinaitė, Asta Pakarklytė, Linas Paulauskis ir Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė. Lyginant su ankstesniąja, į naująją LKS Tarybą išrinkti šeši nauji nariai.

LKS Taryba sprendžia kūrybinės, organizacinės ir finansinės veiklos klausimus; tvirtina padalinių ir įstaigų vadovus; svarsto narių ir pretendentų į narius pareiškimus; vykdo kitas Įstatuose numatytas funkcijas.

Naujaisiais Revizijos komisijos nariais tapo Marius Baranauskas, Vytautas Jurgutis ir Audronė Žigaitytė-Nekrošienė. Į Etikos komisiją išrinkti Linas Paulauskis, Živilė Ramoškaitė-Sverdiolienė, Emilija Alma Sakadolskienė, Eglė Šeduikytė-Korienė ir Raminta Šerkšnytė. 

LKS inf.

Grįžti į naujienų sąrašą