Lietuvos kompozitorių sąjunga

Netekome Genovaitės Četkauskaitės

2021-11-19

None

Lapkričio 18 d. iškeliavo žymi Lietuvos etnomuzikologė, humanitarinių mokslų daktarė Genovaitė Četkauskaitė.

G. Četkauskáitė gimė 1925 m. kovo 26 d. Paželviuose (Ukmergės apskr.). 1949 m. baigė Vilniaus pedagoginio instituto Filologijos fakultetą, 1954 m. – Lietuvos konservatoriją (J. Čiurlionytės klasę). 1950–71 m. dėstė Vilniaus M. K. Čiurlionio meno mokykloje. 1956–61 m. dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros instituto Tautosakos skyriuje (kūrė lietuvių liaudies dainų melodijų katalogą), 1954–2000 m. Lietuvos muzikos akademijoje Liaudies muzikos laboratorijoje (nuo 1993 m. Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyrius), 1959–84 m. buvo laboratorijos vedėja. Jai vadovaujant sudaryta nuosekli archyvinio darbo metodika, suintensyvėjo liaudies dainų šifravimas, rankraštinių rinkinių sudarymas, medžiagos sisteminimas, sudarant melodijų ir tekstų katalogus. 1984 m. apgynė menotyros kandidato disertaciją. Lietuvos kompozitorių sąjungos narė nuo 1962 metų.

Sukūrė lietuvių liaudies dainų melodijų tipologinės klasifikacijos principus, kuriais remiantis sudarytas Lietuvos muzikos akademijos Lietuvių liaudies dainų melodijų tipologinis katalogas. Jo klasifikacijos metodas taikytas G. Četkauskaitės parengtame lietuvių liaudies dainų rinkinyje „Dzūkų melodijos“ (1981) ir teoriškai pagrįstas bei apibendrintas monografijoje „Lietuvių liaudies dainų melodijų tipologija“ (1998).

Parengė lietuvių liaudies dainų plokštelių leidinius: „Lietuvių liaudies dainų antologija“ (6 plokštelės, 1966–68), „Lietuvių liaudies muzika“ (I d. „Dzūkų dainos“, 4 plokštelės su melodijomis ir tekstais, 1974; II d. „Aukštaičių dainos. Šiaurės rytų Lietuva“, 3 kompaktinės plokštelės, 3 audiokasetės su melodijomis ir tekstais, 1998), „Dzūkų dainininkė Marija Kuodžiūtė-Navickienė“ (1976), „Lietuvos TSR liaudies muzika“ (2 plokštelės, 1986), „Lietuvių liaudies muzika“ (kompaktinė plokštelė, 1995).

Lietuvoje ir užsienyje paskelbė studijų, skaitė pranešimus, paskaitas apie lietuvių etninę vokalinę muziką. Nuo 1953 m. surengė daug kasmetinių muzikinio folkloro rinkimo ekspedicijų, užrašė ir iššifravo melodijų, tekstų. Velionė palaidota Želvos kapinėse (Ukmergės raj.).

LKS inf. 

Grįžti į naujienų sąrašą