Lietuvos kompozitorių sąjunga

KVIEČIAME TEIKTI 2021 METŲ KŪRINIUS KOMPOZITORIŲ APDOVANOJIMAMS

2022-01-12

None

Lietuvos kompozitorių sąjunga, bendradarbiaudama su Lietuvos muzikos informacijos centru, skelbia atvirą kvietimą Lietuvos kompozitoriams teikti įvairių žanrų 2021 metų kūrinius geriausių kompozicijų rinkimams.

REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS:

- teikiamo kūrinio autorius privalo turėti minimalų profesinio išsilavinimo cenzą – kompozicijos bakalauro laipsnį – arba būti Lietuvos kompozitorių sąjungos narys;

- teikiamo kūrinio pirmas viešas atlikimas ar pasirodymas (premjera, įrašo leidyba, paskelbimas internete) įvyko 2021 metais (teikiamo kūrinio viešumo aspektas yra privalomas);

- teikiamas kūrinys yra naujas originalus darbas (ankstesnių kūrinių versijos svarstomos nebus);

- prie kūrinio teikimo privaloma pridėti garso įrašą (jeigu kūrinyje naudojami akustiniai instrumentai, būtina pateikti akustinės muzikos įrašą), jeigu teikiamas audiovizualinis kūrinys, galima pridėti ir vaizdo įrašą;

- prie kūrinio teikimo privaloma pridėti partitūrą (jeigu tokia egzistuoja);

teikiant kūrinį būtina nurodyti:
- autorių,
- kūrinio pavadinimą,
- atlikėjus,
- datą,
- vietą arba leidėją.
 
Kūrinius ir jų įrašus kviečiame siųsti iki 2022 m. vasario 28 d. (imtinai) adresu linas@mic.lt.

Kūrinius vertins ekspertų komisija, sudaryta iš kompozitorių, muzikologų, muzikos atlikėjų. Rezultatai paaiškės 2022 metų pavasarį. 

LKS ir LMIC inf.

Grįžti į naujienų sąrašą