Lietuvos kompozitorių sąjunga

KVIEČIAME TEIKTI 2022 METŲ MUZIKOLOGIJOS SRITIES DARBUS

2023-01-12

None

Kaip kasmet, siekdama apžvelgti praėjusių kalendorinių metų muzikologijos darbus, Lietuvos kompozitorių sąjungos Muzikologų sekcija skelbia Geriausių muzikologijos darbų konkursą. Konkurso tikslai – skatinti Lietuvos muzikologinę mintį, jos sklaidą viešumoje, sudaryti sąlygas visuomenei plačiau susipažinti su Lietuvos muzikologų darbais. 

Konkurse bus svarstomi per praėjusius kalendorinius metus viešai paskelbti Lietuvos muzikologijos darbai (knygos, CD rinkiniai, televizijos ar radijo laidų ciklai ir kt.), muzikologinė lituanika.

Muzikologijos darbus apdovanojimams gali teikti LKS Muzikologų sekcija, LKS bendruomenės nariai, autoriai, visuomenė. Siūlymai priimami LKS būstinėje A. Mickevičiaus 29, LT-08117 Vilnius arba elektroniniu paštu info@lks.lt iki 2023 m. sausio 20 d.

Pateiktus darbus registruos LKS Muzikologų sekcijos biuras, vertins iš dešimties kompetentingų Lietuvos muzikologų, kompozitorių, atlikėjų, kitų sričių menininkų ir mokslininkų sudaryta komisija. Vertinant darbus, atsižvelgiama į šiuos kriterijus: darbų originalumą, reikšmę, tarptautiškumą, tarpdalykiškumą, inovatyvumą, aktualumą, sklaidos rezonansą. 

Už geriausius muzikologijos darbus (teorinės ir taikomosios muzikologijos darbus, tarpdalykinius bei muzikos interpretacijos tyrinėjimus, muzikos istoriką, lietuvių muzikinės kultūros tyrinėjimus ir populiarinimą, muzikos kritiką ir žurnalistiką) gali būti skiriamos trys premijos: Vytauto Landsbergio, Onos Narbutienės ir Lietuvos kompozitorių sąjungos.

Geriausių muzikologijos darbų konkurso nuostatai

LKS Muzikologų sekcijos inf.

Grįžti į naujienų sąrašą