Lietuvos kompozitorių sąjunga

Netekome Jono Vytauto Bruverio

2023-03-18

None

Eidamas 84-uosius metus, šiandien mirė mūsų bendruomenės narys, muzikologas, profesorius Jonas Vytautas Bruveris. Reiškiame gilią užuojautą jo artimiesiems.

Atsisveikinimas vyks nuo pirmadienio, 20 d., 16.00 val., laidojimo namuose Vilniuje, prie šv. Petro ir Povilo bažnyčios, M. K. Paco g. 4. Laidotuvės antradienį, 13.30 val., Antakalnio kapinėse, Menininkų kalnelyje.

Muzikologas gimė 1939 m. kovo 19 d. Joniškio valsčiaus Medikuičių kaime. 1956 m. baigė Joniškio vidurinę mokyklą, 1960 m. – kompoziciją J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje (Juozo Karoso kl.), 1965 m. – muzikologiją (muzikos istoriją) Lietuvos konservatorijoje (prof. Juozo Gaudrimo kl.). 1966–1969 m. studijavo muzikos estetiką Leningrado konservatorijos aspirantūroje. Nuo 1969 m. buvo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) Muzikos istorijos katedros pedagogas, nuo 1978 m. docentas, nuo 2010 m. profesorius. 1973 m. apgynė daktaro (tada menotyros kandidato) disertaciją „Estetinės M. K. Čiurlionio kūrybos problemos“. 1975 – 1980 ir 1986–1996 m. dirbo Nacionalinio operos ir baleto teatro Literatūros skyriaus redaktoriumi; 1981–1984 m. dėstė Bratislavos J. Komenskio universitete, 1992–1996 m. buvo Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus direktorius. LMTA dėstė muzikos istoriją, estetiką įvairių specialybių studentams; įvedė naujas disciplinas – muzikos estetiką ir muzikologijos įvadą, keletą metų doktoratams ir meno aspirantams skaitė muzikos istoriografijos kursą ir kt. Daugelį metų buvo LMTA senato narys ir pirmininkas. Kaip Kompozitorių sąjungos narys, 1972 m. inicijavo Muzikos kritikų sekcijos įsteigimą, iki 1976 m. buvo jos pirmininkas. 

Kaip muzikologas dalyvavo daugelyje Baltijos muzikologų konferencijų, Slovakijos muzikos centro rengiamuose simpoziumuose „Melos-Ethos“ Bratislavoje, konferencijose Liublianoje, Chemnice, Leipcige, Lydse (Anglija), Krokuvoje (Muzikos akademijoje ir Aukštojoje filosofijos ir pedagogikos mokykloje Ignatianum), Varšuvoje (F. Chopino muzikos universitete). Buvo enciklopedijų mokslinių redakcinių tarybų narys, recenzentas, straipsnių autorius. Skaitė daug paskaitų visuomenei (mokyklose, bibliotekose, mokytojų, muzikos mokyklų mokytojų tobulinimosi kursuose, seminaruose ir pan.), parengęs radijo laidų; muzikologės Irenos Mikšytės vestoje TV laidoje „Tonika“ 10 metų vedė skyrių „Visose platumose“. Vedė daug vakarų ir koncertų Menininkų rūmuose Vilniuje ir kitur, knygų sutiktuvių, M. K. Čiurlionio kūrybos, muzikos ir dailės prezentacijas Leipcigo, Varšuvos, Lodzės muzikos akademijose, Tartu muziejuose ir kt.

1989 m. J. V. Bruveriui buvo suteiktas Nusipelniusio meno veikėjo vardas. 2006 m. Lietuvos kompozitorių sąjungos organizuojamame geriausių muzikologijos darbų konkurse pelnė premiją už fundamentalius Lietuvos muzikos kultūros tyrinėjimus knygoje „Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras“, tais pačiais metais apdovanotas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija. 2012 m. apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi. 2014 m. apdovanotas Onos Narbutienės premija už nuosekliai plėtojamas estetines idėjas ir kontekstų įvairovę knygoje „Lietuvių muzikos istoriniai kontekstai“.

LKS inf.

Grįžti į naujienų sąrašą