Lietuvos kompozitorių sąjunga

Kviečiame dalyvauti 23-ojoje tarptautinėje konferencijoje „Muzikos komponavimo principai“

2023-06-13

None

23-oji tarptautinė konferencija „Muzikos komponavimo principai“, kurią organizuoja Lietuvos kompozitorių sąjunga ir Lietuvos muzikos ir teatro akademija, pristato šių metų temą – „Nacionalumas versus globalumas“ – ir kviečia būsimus dalyvius teikti paraiškas. Konferencija vyks 2023 m. lapkričio 15–17 d. Vilniuje.

Kompozicinė nacionalumo ir globalumo priešpriešos dilema yra centrinė šių metų konferencijos ašis. Postmodernioje šių laikų visuomenėje jau pats nacionalumo konceptas gali sukelti begalę diskusijų. Tai, ką kiekvienas suvokiame kaip „tautinį“, priklauso nuo sociokultūrinės aplinkos ir gali skirtis priklausomai nuo suvokėjo.

Konferencijos organizatoriams itin svarbus tautinės muzikos konceptas ir jo perspektyvos šiandieninėje kultūrinėje aplinkoje. Norėtume pakviesti tyrėjus atidžiau pažvelgti į nacionalinės muzikos komponavimo procesus kaip į kultūrinę ekosistemą, egzistuojančią globalių tendencijų multivisatoje.

Etninė muzika visada buvo pagrindinis tautinės muzikos potencijų šaltinis dėl savo kultūrinių rezonansų su tam tikromis tautinėmis bendruomenėmis. Vis dėlto, ji iššaukia nemažai problemų: tam tikrų etninių / kultūrinių grupių viršenybę, kultūrines apropriacijas, disonansus tarp etninių ir kultūrinių tapatybių ir t. t. Konferencijos organizatoriams rūpi atrasti sąlygas, leidžiančias išsaugoti etninės muzikos gaivalą ir sukuriančias plotmę jo potencijoms skleistis 21-ame amžiuje, taip pat atrasti įvairius muzikinius nacionalumo ekvivalentus posttautinės eros muzikoje. Šios idėjos yra aktualios ir ne vienam lietuvių kompozitoriui, todėl norėtume pakviesti kolegas aptarti lietuviškumo šiuolaikinėje muzikoje problematiką.

Siūlomos potemės:

1. Teorinės nacionalumo ir globalumo dilemos  perspektyvos: istoriniai, muzikologiniai, tarpdisciplininiai aspektai (aktualumas, samprata, genomas);
2. Nacionalinės muzikos komponavimas kaip kultūrinė ekosistema globaliuose kontekstuose;
3. Komponavimo principų ir nacionalinių bruožų simbiozė;
4. Šiuolaikinių nacionalinės muzikos komponavimo sandų (audijavimo, realizavimo, notografijos, komunikavimo ir kt.) ypatybės;
5. Etnomuzikos raiška, jos funkcijos šiuolaikinėje komponavimo praktikoje (tembro, ritmo, melodikos, modusų, formaliųjų struktūrų, estetikos, komunikacijos ir kt. aspektai);
6. Modernių komponavimo technikų (mikrointervalų, sonorizmo, aleatorikos, performatyviųjų elementų, interaktyvumo ir kt.) integravimas į tautinius naratyvus;
7. Tradicinių ir novatoriškų komponavimo prieigų sąveikos (mimezė, simbiozė, inkliuzija, kolaboracija, interaktyvumas ir kt.) kaip stimulas tautinės muzikos išlikimui;
8. Galimi kultūriniai tautiškumo ekvivalentai posttautinių bendruomenių muzikoje.

Paraiškas (pranešimo anotaciją ir trumpą biografiją) siųsti elektroniniu paštu: pmc.lmta@gmail.com. Anotacija turi būti ne ilgesnė nei 500 žodžių. Pranešimo trukmė apie 20–25 min.

Konferencija vyksta anglų kalba. Konferencija vyks hibridiniu formatu, todėl pranešimus bus galima skaityti tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu.

Paraiškas galima siųsti iki 2023 m. rugsėjo 10 d. imtinai. Visos paraiškos bus įvertintos konferencijos mokslinio komiteto, o apie rezultatus bus pranešta visiems pateikėjams iki rugsėjo 20 d. 

Dalyvio mokestis* (tik atrinktiems dalyviams)
Pristatant gyvai – 30 €
Nuotoliniu būdu – 50 €

Kasmet konferencijos pagrindu yra sudaromas recenzuojamas (peer reviewed) leidinys „Muzikos komponavimo principai“, kuriame bus publikuojami atrinkti konferencijos dalyvių straipsniai.

 * jei negalite sumokėti dalyvio mokesčio, susisiekite su mumis elektroniniu paštu.

Konferencijos mokslinis komitetas:

Prof. dr. Rimantas Janeliauskas (Lietuvos muzikos ir teatro akademija) 
Prof. dr. Antanas Kučinskas (Lietuvos muzikos ir teatro akademija) 
Prof. dr. Mārtiņš Viļums (Lietuvos muzikos ir teatro akademija ) 
Doc. dr. Marius Baranauskas (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)
Prof. Roger Redgate (Londono „Goldsmiths“ universitetas, Jungtinė Karalystė) 
Prof. Miloš Zatkalik (Belgrado menų universitetas, Serbija) 
Prof. dr. Pavel Puşcaş (Cluj-Napoca Muzikos akademija, Rumunija) 
Dr. Bert Van Herck (Naujosios Anglijos konservatorija, JAV) 
Dr. Jānis Petraškevičs (Jāzepo Vītuolio Muzikos akademija, Latvija) 
Dr. Martin Vishnick (Jungtinė Karalystė) 

Konferencijos koordinatoriai:

Doc. Dr. Marius Baranauskas
Dr. Andrius Maslekovas

Lietuvos kompozitorių sąjungos veiklą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

LKS inf.

Grįžti į naujienų sąrašą